Kerro kaverille

Julkaistu 01.11.2016 kategoriassa Asiakaskokemuksia

Työn ja selkäoireiden hallinta toi lisää työvuosia

Taina Rinkisen paikka työelämässä oli vakaa: 25 vuotta alakoulun luokanopettajana ja viimeiset kolme vuotta erityisluokanopettajana inkluusioluokassa. Halukkuus työn tunnolliseen tekemiseen ei hiipunut, vaikka terveys haastoi jaksamista säännöllisesti.

Taina on sairastanut selkärankareumaa 20 vuotta, sekä lisäksi fibromyalgiaa ja astmaa. Reuma on aiheuttanut ahtaumia lanne- ja kaularangassa sekä jäykkyyttä selkärangassa.

Työn suorittamiseen oli muodostunut kaava, joka rytmitti Tainan työssä jaksamista ja siitä palautumista. Syksystä selvittiin pienillä levoilla ja joululoman aikana selkä sai levätä pidemmän aikaa. Kevättä kohti jatkettiin odottaen seuraavaa lomaa, jonka yhteyteen Taina otti lisäksi sairauslomaa toipumista varten. Selkä oli jatkuvasti kipeä ja rikkoi yhtenäiset yöunet aiheuttaen kovaa väsymystä.

Tainan elämä muodostui sykleistä

Työterveyden 50-vuotistarkastuksessa tilanteen vakavuus tuli terveydenhoitajan tietoon. Työterveyshoitaja ehdotti, että tasaisempaa jaksamisen tasoa lähdettäisiin etsimään kuntoutuksen avulla.

- Ensin piti selvittää, millä tavalla pystyisin selkäni vuoksi olemaan työelämässä. Motivaatiota työntekoon oli paljon, mutta ongelmana olivat kivut ja niiden myötä väsymys, Taina muistelee.

Kuntoutuksen alussa toteutetuissa liikkuvuusmittauksissa Tainan tulokset olivat heikot. Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin terveyskunnon löytäminen selän asettamien rajoitusten puitteissa. Selkäoireiden hallinta oli ehto paremmalle työuralle. Taina koki hyötyvänsä suuresti ammattitaitoisen tiimin ohjauksesta. Fysioterapeutti suunnitteli liikuntaharjoitukset Tainan tilanteeseen sopivaksi ja fysiatri tuki ymmärrystä sairauden tilasta ja hallinnasta. Taina otti kiinni kaikesta saamastaan avusta ja teki parhaansa kotiharjoituksissa.

- Prosessin aikana opin itse ottamaan vastuuta omasta terveystilanteestani ja työstäni. Aloin muokkaamaan työni kuormitusta sopivammaksi ja työntekoon tuli mukaan taukoliikunta eli omat elvyttävät liikkeet työtehtävien välissä, Taina kertoo.

Esimieheltä sataprosenttinen 
tuki kuntoutukseen

Työnantaja ymmärsi, että kuntoutuksella saataisiin lisää työvuosia. Tainan työtä muokattiin niin, että käsityö- ja liikuntatunnit jätettiin pois ja tilalle tuli erityisopetustunteja. Työn määrää vähennettiin, jotta levolle ja palautumiselle saatiin enemmän aikaa.

Liikkumisesta aina pitänyt Taina saavutti uudelleen liikkumisen mahdollisuudet. Säännöllisen harjoittelun myötä liikkuvuutta palautettiin ja lihaskuntoa nostettiin, vaikka täysin oireeton selästä ei tullutkaan.

- Enää kipu ei vie minua vaan minä kipua. Olen löytänyt sen, mitä uskallan ja pystyn selkäni kanssa tekemään, Taina toteaa.

Pullakahvit kaverin seurassa olivat vaihtuneet yhteiseen kuntosalikäyntiin. Kuntoutuksen viimeisistä liikuntakunnon mittauksista Taina sai täydet pisteet. Fyysisen voinnin parannuttua Taina oli saanut pituuteensa takaisin aikaisemmin hävinneet kaksi senttimetriä. 

- Aivan kuin palapelin puuttuvat palaset olisivat vihdoin loksahdelleet paikoilleen, kuvailee Taina matkaansa nykyiseen hyvään oloonsa.

Kuntoutustutkijan havaintoja Tainan prosessista

Verven Risto Kilpeläinen tarkasteli Tainan tilannetta työhön liittyvien kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien kautta.

- Kuntoutusprosessin aikana ja työn tarkastelun kautta Tainalle tarkentui, mitkä seikat työssä erityisesti veivät hänen voimavarojaan. Näiden havaintojen perusteella hän teki merkittäviä muutoksia työssään ja työskentelytavoissaan, Risto tiivistää.

Konkreettisia tekoja olivat esimerkiksi oppituntien ulkopuolisen työajan rajaaminen, konsultoivan roolin vähentäminen, myönteisen kieltäytymisen käyttäminen, välituntityöskentelyn tehostaminen, opetettavien aineiden muuttaminen ja taukoliikunta työtehtävien välissä.

- Työterveyshuollon tuki ja esimiehen ymmärrys tilanteesta olivat merkittäviä vaikuttajia Tainan kuntoutuksen onnistumisessa. Tainan kannalta erityisen tärkeitä olivat kuitenkin hänen omat oivalluksensa työhyvinvointiin vaikuttavista seikoista sekä tahto määrätietoisesti hakea ratkaisua kuormittavaksi muodostuneeseen tilanteeseensa, Risto kertoo.

Taina saavutti hyvin tavoitteensa löytää työtapa, jolla pystyy työskentelemään omien voimavarojen puitteissa. Muutosten myötä työn sisältö järkevöityi ja mielekkyys työn tekemiseen lisääntyi. Uudenlainen työn hallinta antaa Tainalle voimavaroja hoitaa paremmin myös omaa kuntoaan, mikä vaikuttaa edelleen positiivisesti työssä jaksamiseen. 

1.11.2016
 

Kerro kaverille