Kerro kaverille

Julkaistu 02.01.2017 kategoriassa Blogi

Uusi vuosi, uudet kujeet?

Vai uusi vuosi, mutta samat vanhat jutut? Tässä tekstissä pohdin roolien sekä ajattelu- ja toimintatapojen muutosta uuden edessä.

Ohjauksessani olevista asiakkaista jokainen on uuden edessä: pohtimassa työelämään palaamisen tai siellä pysymisen keinoja. Osalle työelämään johtava ratkaisu löytyy olemassa olevan osaamisen ja vanhan, tutun toimialan puitteissa. Osan kanssa ratkaisua joudutaan hakemaan kauempaa, uudelta alalta. Se, mikä olisi oleellista ihan jokaiselle asiakkaistani, olisi omien työ- ja kotiroolien, ajattelu- ja toimintatapojen tutkiskelu ja tarkastelu. Muutos on mahdollisuus, sanotaan.

Tutussa ympäristössä, tuttujen ihmisten ympäröimänä voi olla haastavaa ottaa käyttöön uudenlaista roolia, toimia odotuksista poiketen.

Roolilla tarkoitetaan ihmisen sosiaalisessa tilanteessa omaksumaa ja toteuttamaa toimintatapaa. Roolit vaihtelevat tilanteesta toiseen, mikä tarkoittaa, että ihmisellä on erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin käytössään eri roolit. Yksilön roolin muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi henkilön elämänkokemukset, muiden ihmisten odotukset sekä yksilön ominaiset käyttäytymis- ja reagointitavat. Tutuissa ympäristöissä, tuttujen ihmisten ympäröimänä voi olla haastavaa ottaa käyttöön uudenlaista roolia, toimia odotuksista poiketen. Uuden äärellä omien toimintatapojen muuttamiselle voi olla suotuisampaa maaperää.

Jotta omia rooleja, ajattelu- ja toimintatapoja voi lähteä muuttamaan, tulisi niitä ensin tunnistaa. On hyvä hahmottaa, minkälainen toiminta ja ajattelu on suotuisaa työssä pärjäämisen ja jaksamisen kannalta, minkälaiset toimet ja ajattelumallit auttavat palautumaan? Mikä on roolini ja toimintatapani kotiympyröissä, tukeeko se voimavarojen jakautumista mielekkäästi työn ja siviilielämän kesken? On myös hyvä osata erottaa toisistaan, mitä muut minulta odottavat ja mitä itse itseltäni odotan, arvioida näiden odotusten realistisuutta ja suhtautumistaan niihin. Työkykyhaasteiden pitkäkestoisessa ratkaisussa toiminta- ja ajattelutapojen muutoksella on hyvinkin suuri merkitys.

Toisten ihmisten haitalliset toimintamallit ovat usein helpommin havaittavissa kuin omien ajattelu- ja toimintamallien heikkoudet.

Ihan jokaiselle meistä vuoden vaihtuminen tarjoaa paikan pysähtymiseen: menneen arvioimiseen ja tulevaisuuden visiointiin. Kannustankin jokaista pohtimaan, olisiko omissa toiminta- ja ajattelutavoissa tarvetta muutokseen, pieneenkin? Toisten ihmisten haitalliset toimintamallit ovat usein helpommin havaittavissa kuin omien ajattelu- ja toimintamallien heikkoudet. Rooliodotukset eivät toki vuoden vaihtuessa muutu mihinkään, mutta josko sittenkin yrittäisin olla kahvipöytäkeskusteluissa, ohjaustilanteissa asiakkaan kanssa tai palaverikäytännöissä vähän eri Saara kuin olin vuonna 2016? Tai onnistuisinko ainakin tarkastelemaan ajattelumallejani: miten noita jokapäiväisiä työssä tapahtuvia tilanteita tulkitsen? Lupaan yrittää!

Onnea ja hyvinvointia vuodelle 2017!

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Saara Haapala on työeläkekuntoutuksen palveluvastaava ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Vervessä.