Kerro kaverille

Julkaistu 07.03.2018 kategoriassa Blogi

Miksi yrityksen arvot jäävät kotisivun koristeiksi?

”Yritysten arvot jäävät helposti kotisivun koristeiksi”. Näin todetaan Verven Intrassa esitysmateriaalin alussa, jossa kerrotaan arvoistamme. Miksi arvot voivat jäädä pelkiksi korulauseiksi ja mitä pitäisi tehdä, ettei näin kävisi?

Vervessä toimitaan aktiivisessa yhteistyössä työelämän ja työnantajien kanssa. Jokunen vuosi sitten sovin tämän käytännön mukaisesti ajan työyhteisön kehittämiskokoukselle vanhusten palvelutaloon. Aamuvarhain paikalle tultuani kävi ilmi, että sovittu kokous oli unohtunut. Kun nyt kuitenkin olin matkustanut pitkän matkan kokousta varten, pyysin luvan jäädä havainnoimaan toimintaa ja juttelemaan työntekijöiden kanssa.

"Ihmettelin ääneen, 
miksi vanhusten pitäisi jäädä ilman 
maksamaansa palvelua"

Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokran tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Seuraillessani aamuvuoron toimintaa huomasin, että yksikön johtaja kulki vanhusten asunnoissa kilisevä muovikassi kädessään. Hän kertoi minulle, että työpaikalla oli iso joukko työntekijöitä, jotka olivat päättäneet, ettei heidän arvojensa mukaista ole palvella vanhuksia hankkimalla alkoholia. Tämän vuoksi johtaja oli ottanut askareen kontolleen.

Kysymys ei ollut siitä, että palvelutalon asukkaat olisivat aikoneet laittaa ryyppyjuhlat pystyyn. Samaan tapaan kuin edesmenneellä mummullani heillä oli tarkoitus ottaa tilkka konjakkia yömyssyksi. Ihmettelin ääneen, miksi vanhusten pitäisi jäädä ilman maksamaansa palvelua. Ja eikö johtajalla kenties olisi kiireellisempääkin tekemistä?

"Tarinassa näyttäytyy ristiriita 
yksityisten ja työyhteisön arvojen välillä"

Tarinassa näyttäytyy ristiriita yksityisten ja työyhteisön arvojen välillä. Tai eihän minulle oikeastaan selvinnyt, mitkä olivat tuon palvelutalon arvot! Kaikkien meidän päätöksenteko kuitenkin perustuu arvoihin, ja ellemme työpaikalla toimi yhteisten arvojen pohjalta, työtä kenties ohjaavatkin yksityiset arvot.

Me Vervessä kävimme viime vuonna läpi arvoprosessin. Nykyisessä tehtävässäni huomaan tuon tuostakin, kuinka tärkeää on pitää esillä noita yhdessä rakentamiamme arvoja. Huomaan myös, että ne ovat hyödyllisiä lähijohtajan työssä – asiakastyöstä puhumattakaan!

Verven arvoja ovat Hyvinvointia työstä, Vaikuttavuus asiakkaalle, Laadukas kuntoutustyö, Edelläkävijyys ja Tuloksellisuus.

Itse ajattelen, että saamme hyvinvointia työstä osaltaan ihan vain puhumalla arvoista ja pohtimalla niiden pohjalta, kuinka saisimme työn sujumaan mahdollisimman hyvin. Hyvinvointi työssä puolestaan antaa hyvän pohjan sille, että saamme aikaan vaikuttavuutta asiakkaille ja pystymme pitämään huolta laadukkaasta kuntoutustyöstäEdelläkävijyyttä toiminnassamme on muun muassa se, että olemme rakentaneet kaikkiin palveluihimme yhtenäiset, mahdollisimman sujuvat työprosessit ja -ohjeet, jotta pystymme tuottamaan samanlaiset palvelut eri puolilla satavuotiasta Suomea.

Pidämme myös huolta jatkuvasta laadun kehittämisestä, jotta pystymme tarvittaessa asiakaskohtaistamaan palveluitamme ja pitämään huolta myös toiminnan tuloksellisuudesta. Tämäkin on tärkeää, kun toimialan hintakilpailu on tiukkaa ja osittain epätervettä. Mutta ellei talous olisi kunnossa, ei muillakaan arvoilla olisi juuri merkitystä! Toiminta on myös tehokkainta silloin, kun päätökset tehdään mahdollisimman alhaalla yrityksen hierarkiassa. Tällainen toiminta perustuu luottamukseen – ja sekin syntyy yhteisten arvojen pohjalta!

Mitkä muuten ovat sinun työpaikkasi arvot? Ja kuinka ne näkyvät sinun arkisessa työssäsi?

Lue täältä, miten Verven työntekijät kommentoivat arvojamme >>

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Kari Hannonen
palvelupäällikkö
Verve