Kerro kaverille

Julkaistu 10.06.2019 kategoriassa Uutiset

Verve on laajentanut hiljattain toimintaansa Kanta-Hämeessä. Verven palveluita haluttiin tuoda lähemmäksi kuntoutuja-asiakkaita. Hämeenlinnassa pystytään nyt tarjoamaan sekä vakuutuskuntoutuksen että Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluita.

Hämeenlinnan toimipiste löytyy puistomaisesta Visamäestä. Ruut Hänninen (kuvassa vasemmalla) ja Jaana Niskakoski (kuvassa oikealla) aloittivat työskentelyn Vervessä ammatillisen kuntoutuksen parissa helmikuussa. Uusien työntekijöiden myötä Verven tuntemus paikallisista työmarkkinoista ja toimijoista on lisääntynyt.  

- Vaikka alueen työllisyystilanne on kohentunut viime vuodesta, on alueella edelleen runsaasti henkilöitä, joita voimme auttaa löytämään oman urapolkunsa, Ruut Hänninen ja Jaana Niskakoski kertovat.

- Alueella on paljon nuoria, joilla on haasteita päästä työelämään ja löytää itseä kiinnostava ammatti. Aikuisissa on sekä pitkäaikaistyöttömiä että yli 50- vuotiaita pitkän työuran tehneitä ammatinvaihtajia, Ruut Hänninen sanoo.

Yksilöllinen ja verkostoja hyödyntävä työote

- Tuemme kaikkia yksilöllisesti ja ihmistä kuunnellen, kun kartoitamme heidän kokonaistilannettaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Etsimme yhdessä tietoa oppilaitoksista, opintojen tukimahdollisuuksista sekä työkokeilu- ja työpaikoista. Teemme yhteistyötä alueen oppilaitosten ja toimijoiden kanssa tavoitteena asiakkaan mahdollisimman joustava siirtyminen työelämään, Jaana Niskakoski kertoo työskentelystä.

- Työssäni painottuu kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä. Työotteeni on ihmistä kuunteleva, kunnioittava ja innostava sekä ihmisen voimavaroja vahvistava ja vahvasti ratkaisuihin pyrkivä, Ruut Hänninen kuvaa.

- Tässä työssä yhdistyvät minulle tärkeät asiat, aito asiakaslähtöisyys ja työn merkityksellisyys omiin vahvoihin osaamisalueisiini. Mielestäni ammatillisessa kuntoutuksessa on oleellista asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen, työkulttuurin muutoksen ymmärtäminen sekä hyvät ohjaus- ja motivointitaidot, Jaana Niskakoski sanoo.

Alueen työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus syventynyt

- Mielestäni on valtavasti hyötyä siitä, että meillä kuntoutusohjaajilla on elämänkokemusta, työkokemuksia ja koulutuksien kautta tullutta muodollista vahvuutta. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi ei ole pahitteeksi, että kykenee ratkomaan eteen tulevia ongelmia ja löytää uusia ideoita. Kehittämisvalmiutta ja arviointikykyä olemme saaneet hyödyntää arvioidessamme kuntoutujien työkykyä ja osaamista suhteessa työhön, Ruut Hänninen kertoo.

-  Vaikka tunnemmekin Kanta-Hämeen työmarkkinat entuudestaan hyvin, niin alueellinen osaaminen myös laajenee koko ajan. Työssä tulee tutuksi Kanta-Hämeen lisäksi niin Päijät-Hämeen, Pirkanmaan kuin Uudenmaankin koulutusmahdollisuudet, työllisyystilanne ja työn ja ammattien vaatimukset, Jaana Niskakoski toteaa.

Kerro kaverille