Kerro kaverille

Julkaistu 11.06.2019 kategoriassa Blogi

Onnistunut työeläkekuntoutuksen prosessi ja lopputulos on kaikkien siihen osallistuvien toimijoiden yhteinen tavoite. Sen myötä kaikki voittavat; työntekijä, työnantaja, työeläkeyhtiö ja yhteiskunta – henkilölle löytyy polku työkyvylleen soveltuvaan työhön ja työmarkkinoiden käyttöön.

Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuudesta on käyty viime viikkoina paljon keskustelua Työterveyslaitoksen julkaistua aiheesta tutkimuksen, jossa kyseenalaistettiin kuntoutuksen todellinen vaikutus työurien pidentymiseen. Voidaanko vaikuttavuutta kuitenkaan tutkia luotettavasti vain tilastoista? Unohtuuko tässä se kaikkein tärkein eli kuntoutuksen kohde, yksilö, joka on kaiken keskiössä?

Työllä on ihmiselle suuri merkitys ja kun työkyky on uhattuna, on kyse ennen kaikkea yksilön henkilökohtaisesta kriisistä. Työeläkekuntoutusta kädet savessa tekevänä näen itsekin sen merkityksen, hyödyt ja vaikuttavuuden yksilöille. Perusteltu ja tarkoituksenmukainen kuntoutussuunnitelma sekä ammattitaitoinen ohjaus tukevat onnistunutta lopputulosta.

Ammatillinen ohjaustyö vaatii monitaituruutta

Palvelupäällikkönä olen rekrytoimassa ja myöhemmin perehdyttämässä työntekijöitä ammatillisen kuntoutusohjaajan työhön. Työ vaatii tekijältään todellista monitaituruutta. Ohjaajan on työssään otettava haltuun laaja ja poikkitieteellinen tehtäväkenttä, joka vaatii muun muassa työkykyosaamista; tietoa eri sairauksista ja niiden vaikutuksesta työkykyyn, työelämätietoutta, tietoa eri ammateista ja niiden asettamista vaatimuksista, koulutuksista, työllistymisnäkymistä sekä sosiaaliturvasta ja etuuksista.

Ohjausprosessissa on tärkeää kyetä luomaan hyvä vuorovaikutussuhde ohjattavaan asiakkaaseen. Oleellista on taito kohdata ihminen haastavassa tilanteessa ja asettua ohjattavan asiakkaan rinnalle yhteisellä polulla kohti päämäärää. Mikään tutkinto tai koulutus ei suoraan valmista tähän työhön, vaan sen oppii tekemällä, tulematta siinä kuitenkaan koskaan täysin valmiiksi.

Työeläkekuntoutus antaa aidon mahdollisuuden muutokseen ja pidempään työuraan

Ammatillinen ohjaaminen työnä innostaa ja haastaa ja mikä palkitsevinta, tunne oman työn merkityksellisyydestä ja työssä koetut onnistumiset kantavat pitkään. Itse pääsen työssäni ylpeänä myös seuraamaan, kuinka vahvalla osaamisella ja ammattitaidolla meillä Vervessä ammatillisen kuntoutuksen ammattilaiset työtään tekevät.  

Työeläkekuntoutukseen käytetty panostus ei ole turhaa, koska se antaa yksilölle aidon mahdollisuuden muutokseen ja pidempään työuraan. Pikaratkaisut tai pienet korjausliikkeet työtehtävissä eivät aina riitä. Vaikuttava työeläkekuntoutus kulminoituu sen osaavaan suunnitteluun ja oikein valittuihin ja mitoitettuihin ammatillisen kuntoutuksen keinoihin. Näiden kestävien ratkaisujen löytäminen on meidän Verven ammatillisten kuntoutusohjaajien osaamisen ydintä.

 

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Heli Tuominen työskentelee palvelupäällikkönä Vervessä.

Kommentointi