Kerro kaverille

Julkaistu 09.09.2019 kategoriassa Artikkelit Uutiset

Onko osatyökykyisen palkkaaminen yhteiskuntavastuuta vai aitoa ymmärrystä hyödyntämättömästä potentiaalista?  Aki Ahlroth kävi Verven Helsingin toimipisteessä avaamassa rekrytoinnin ammattilaisen näkökulmaa osatyökykyisten työllistymiseen.  

Verven Helsingin toimipaikassa vietettiin uusien toimitilojen avajaisia 28.8. aamiaistilaisuuden merkeissä. Vieraana oli Verven yhteistyökumppaneita muun muassa vahinkovakuutus- ja työeläkeyhtiöistä, TE-hallinnosta ja Helsingin kaupungilta. Aamun teemana oli Osatyökykyiset työmarkkinoilla rekrytoijan näkökulmasta. Aiheesta oli luennoimassa henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin asiantuntija, yrittäjä Aki Ahlroth,  jolla on lähes 15 vuoden kokemus rekrytoinnista. Lisäksi Verven kuntoutusjohtaja Oili Alatorvinen alusti kuntoutuksen tulevaisuudesta ja kuntoutuspäällikkö Outi Ripatti kertoi Verven Helsingin palveluista. 

Asenne muuttumassa myönteisemmäksi 

Yleisimpiä osatyökykyisyyden syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja masennus. Osatyökykyisillä on suuri halu tehdä töitä, mutta kilpailu työmarkkinoilla työkykyisten kanssa on välillä haastavaa. Asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat kuitenkin koko ajan muuttumassa myönteisemmäksi. 

- Vielä ei aina ymmärretä, että me kaikki olemme todennäköisesti jossain vaiheessa työuraamme osatyökykyisiä. Toisaalta mitä enemmän työnantajilla on kokemusta osatyökykyisten työllistämisestä,  sitä myönteisempiä ovat myös työnantajien asenteet. Työnhakijalta vaaditaan rohkeutta hakeutua töihin haasteista huolimatta ja työnantajalta rohkeutta keskittyä enemmän mahdollisuuksiin kuin uhkiin, Aki Ahlroth sanoo.

Palkkatuki on sekä yrityksille että järjestöille helpoin tapa työllistää osatyökykyisiä. Tiedon jakaminen palkkauksen tukijärjestämästä on tärkeää:

- Työnantajat eivät usein tiedä tukijärjestelmistä tai ne koetaan riittämättömiksi tai monimutkaiseksi. Byrokratia kammoksuttaa monia. Palkkatuen hakemisesta pitäisi tehdä huomattavasti helpompaa, Aki Ahlroth sanoo.

- Tärkeää on myös osatyökykyisten oma aktiivisuus. Moni työnantaja sanoo, ettei heille hae osatyökykyisiä eikä heitä kohtaa rekrytoinneissa, Aki Aahlroth toteaa.

Motivaatio työkokemusta tärkeämpää

- Kansallisessa rekrytointitutkimuksessa 2019 työnhakijan motivaatio työtehtävää kohtaan nousi suurimmaksi kriteeriksi rekrytointipäätöksissä. Vasta sen jälkeen tulivat sopivuus yrityskulttuuriin ja aikaisempi työkokemus, Aki Ahlroth kertoo.

- Monelle työpaikkaa vaihtavalle työnhakijalle työ tai työpaikka on itsestäänselvyys. Osatyökykyisen kohdalla näin ei ole. Hän on menettänyt työkykynsä omaan työhönsä, mutta työkykyä on todennäköisesti jäljellä muuhun työhön. Työn merkitys, motivaatio ja sitoutuminen työpaikkaan nousevat tällöin paljon korkeammalle, Aki Ahlroth muistuttaa.

 Hän kannustaakin osatyökykyisiä tuomaan esille omaa motivaatiotaan kyseiseen tehtävään. Kannattaa myös selvittää etukäteen  työnantajan ajurit ja muotoilla hakustrategia jokaiseen työpaikkaan erikseen. 

- Motivaation lisäksi työnhakijan omien vahvuuksien tunnistaminen ja esiin tuominen on tärkeää. Aina ei tarvita työkokemusta juuri kyseisestä tehtävästä, vaan oleellista on kyky oppia uutta, Aki Ahlroth toteaa. 

Osatyökykyiset avainasemassa työllisyystavoitteen saavuttamiseksi

Aki Ahlroth nostaa esille Kauppalehdessä 16.8. olleen uutisen, jonka mukaan 75 % hallituksen työllisyystavoitteesta saavutettaisiin osatyökykyisten palkkaamisella. Aki Ahlrothin mukaan nyt jos koskaan onkin otollinen sauma viedä eteenpäin osatyökyisten työllistämisen helpottamista.

- Kaikilla osapuolilla on yhteinen intressi: osatyökykyiset on saatava töihin, hän sanoo.

Aki Ahlroth peräänkuuluttaa keskeisten toimijoiden, yritysten ja osatyökykyisten itsensä verkostoitumista ennemmin kuin uusien työryhmien perustamista.

- Onnistuminen vaatii taitavaa yhteispeliä yhteiskunnalta, yrityksiltä ja osatyökykyisiltä itseltään. Jos tekoja saadaan enemmän kuin tyhjiä puheita, voimme onnistua siinä yhdessä, Aki Ahlroth kiteyttää.

Teksti: Sari Eskelinen 

Kerro kaverille