Kerro kaverille

Julkaistu 22.10.2020 kategoriassa Artikkelit Uutiset

Psykologin tehtävät toivat Hanna Veneen kuntoutuksen pariin noin kahdeksan vuotta sitten. Aikaisemmin työterveyshuollossa ja aikuiskoulutuksessa psykologina työskennellyt Hanna on ollut mukana Turun Verven toiminnassa lähes toimipaikan perustamisesta asti.

 

Verven psykologin työpaikkailmoitus kiinnitti Hannan huomion, koska hän on ollut aina kiinnostunut ammatinvalintaan ja uraohjaukseen liittyvistä asioista.

- Työ- ja opiskeluelämään pääseminen ja oikeanlaisen ammatin löytäminen on keskeinen tekijä ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, kuvailee Hanna.

- Työelämä on muuttunut. Ensimmäisestä kesätyöpaikasta ei useinkaan enää seuraa 40 vuoden uraputkea. Ihmiset tarvitsevat tukea työuran aikana monissa eri kohdissa, mutta etenkin nuorten kohdalla tuki on erityisen tärkeä syrjäytymisen ehkäisyssä. Koen työni merkityksellisenä, Hanna sanoo.

Psykologina ammatillisen kuntoutuksen kentällä

Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan palvelu, joka tukee asiakasta työelämään siirtymisessä, siellä jatkamisessa tai sinne palaamisessa. Palvelun aikana selvitetään kokonaiskuva asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä.

Oppimisedellytysten, soveltuvuuden ja psyykkisen voinnin arvioinnit kuuluvat psykologin tehtäviin, mutta työ sisältää myös yksilö- ja ryhmäohjausta. Toisaalta psykologi voi toimia myös kuntoutujan omaohjaajana ja kulkea rinnalla pidemmän prosessin ajan.

- Psykologin tekemät oppimisedellytysten kartoitukset ja soveltuvuuden arvioiminen tuovat tärkeää lisätietoa ammatillisen suunnitelman laadintaan. Psykologi auttaa kuntoutujaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan, motivoi kuntoutujaa sekä auttaa soveltuvien koulutuspolkujen valinnassa, Hanna kuvailee työnkuvaansa.

Hannan vastuulla on Turun toimipaikassa toteutettujen ammatillisten kuntoutusselvitysten hallinnointi. Se pitää sisällään muun muassa suunnittelutyötä, työntekijöiden perehdytystä, tiimipalaverien järjestämistä sekä valtakunnalliseen ammatillisen kuntoutusselvityksen kehittämisforumiin osallistumista.

- Parasta työssäni on se, kun kuntoutujat onnistuvat ja pääsevät työelämään tai opiskelemaan. Pidän myös monipuolisesta ja vaihtelevasta työnkuvastani, Hanna tiivistää.

Moniammatillisessa tiimissä oppii paljon

Psykologi on osa asiakkaan kanssa työskentelevää moniammatillista työryhmää, johon kuuluvat lisäksi lääkäri, ammatillinen kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Asiakkaalla on tapaamisia kunkin asiantuntijan kanssa. Tiimi pohtii yhdessä asiakkaan tilannetta, kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja sopivaa suunnitelmaa.

- Moniammatillinen työote on rikkaus, jonka osaamista voidaan hyödyntää kuntoutujan tilannetta ja tavoitteita parhaiten tukevalla tavalla.  Moniammatillisen työryhmän jäsenenä oppii jatkuvasti uutta. Lisäksi moniammatillinen työote tarjoaa kollegiaalista tukea, ja auttaa näkemään kuntoutujan tilanteen monelta eri kannalta. Tätä myötä ratkaisujen löytäminen tilanteisiin on helpompaa, luonnehtii Hanna tiimityöskentelyä.

Kehittämistä ja kehittymistä

Vervellä on pitkät perinteet kuntoutustyöstä ja vahva jalansija kuntoutuksen kentällä. Verve haluaa olla edelläkävijä ja tukee sitä tavoitetta muun muassa henkilöstön ja palveluiden kehittämisellä.

- Konkreettisia esimerkkejä tästä on etäkuntoutuksen kehittäminen jo ennen korona-ajan tuuppausta sekä henkilöstön tarpeisiin räätälöity koulutus Verve Akatemia, Hanna kertoo.

Suurinta osaa kuntoutuspalveluista tehdään moniammatillisissa tiimeissä, mistä on saatavilla valtava määrä tukea ja apua erilaisiin ja joskus haastaviinkin tilanteisiin. Oman ammattikunnan tukea psykologit saavat valtakunnallisista etätapaamisista, joissa eri toimipaikkojen psykologit säännöllisesti kokoontuvat.

 

Kerro kaverille

Ota yhteyttä