Kerro kaverille

Julkaistu 9.11.2020 kategoriassa Artikkelit Uutiset

Verven työeläkekuntoutus on työeläkelaitosten tukemaa ammatillista kuntoutusta, joka auttaa löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen tueksi, jos työkyky on heikentynyt sairauden vuoksi. Perehtymällä kuntoutujan tilanteeseen, esimerkiksi jäljellä olevaan työkykyyn, teemme kuntoutujan yksilöllisiä tarpeita tukevan kuntoutussuunnitelman, joka vie kohti tavoitetta – työuran pidentämiseen.

Ammatillinen kuntoutusohjaaja Johanna Jaatinen on työskennellyt Verve Porissa keväästä 2015 alkaen. Alkuun Johanna teki Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Vuodesta 2017 alkaen Aksen (ammatillinen kuntoutusselvitys) lisäksi myös työeläkekuntoutusta. Pian on tarkoitus siirtyä kokopäiväisesti työskentelemään työeläkekuntoutuksen parissa. Työssä tarvittavaa tietoa on jo kertynyt, mutta lisää Johanna saa sitä kollegaltaan kuntoutussuunnittelija Maija Ojaselta. Maija on tehnyt vakuutuskuntoutustyötä 31 vuotta. Osaamista työstä siis löytyy! Alla Johanna ja Maija kertovat tarkemmin työstään ja työssä tarvittavasta osaamisesta. 

Alkuhaastattelussa sovitaan tavoitteista ja etenemisestä kohti työhönpaluusuunnitelmaa

Terveydentilan muutosten myötä voi olla tarpeen etsiä sopivampaa työnkuvaa, vaihtaa työpaikkaa tai kouluttautua uudelleen, jotta työuran jatkuminen on mahdollista. 

-    Työeläkekuntoutuksessa ei ole yhtä samanlaista päivää, koska palvelemme kuntoutujia yksilöllisesti. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä työeläkelaitosten ja muiden toimijoiden kuten työnantajien ja oppilaitosten kanssa, kertovat Maija ja Johanna.

Kaikki käynnistyy alkuhaastattelulla, jonka pohjalta sovitaan yhdessä kuntoutujan kanssa tavoitteista ja etenemisestä kohti työhönpaluusuunnitelmaa. Tässä perehdytään kuntoutujan aikaisempaan työkokemukseen, osaamiseen sekä terveydentilaan, jotta pystytään kartoittamaan mitkä ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat kuntoutujalle mahdollisia. Työeläkekuntoutuksena voidaan toteuttaa työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus, lyhytkestoinen kurssi tai yritystuki. 

Työeläkekuntoutuksen prosessi itsessään on sovitun mukainen, mutta vaihtelevuutta päivään tuovat kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Palvelu joustaakin asiakkaan eduksi. Voimme auttaa esimerkiksi työkokeilupaikan etsimisessä ja olla tukena työpaikkakäynneillä useamminkin kuin alussa puolivälissä ja lopussa. 

-    Jos lähdemme toteuttamaan työkokeilua, selvitän kuntoutujan toiveet paikan suhteen ja olen tarvittaessa apuna työkokeilupaikan etsimisessä. Toimeksiannon saatuani, on asiakkaan nykyisen työnantajan työllistämismahdollisuudet yleensä jo selvitetty. Kun työkokeilupaikka löytyy, olen mukana seuraamassa työssä selviytymistä, josta raportoin työeläkeyhtiölle, kertoo Maija. 

Parasta on tyytyväinen kuntoutuja, joka vie kuntoutussuunnitelmaa tavoitteellisesti eteenpäin

Korona on tuonut paljon haasteita työkokeiluihin, sillä on aloja, esimerkiksi vanhustenhuoltotyö, johon ei tällä hetkellä oteta henkilöitä työkokeiluun. 

-    Tekisikin mieli käytävillä tuulettaa, kun kuntoutujalle on löytynyt työkokeilupaikka, joka vielä loppupeleissä työllistää pidemmäksikin aikaa, kuvailee Johanna tuntemuksiaan.  

Kuntoutussuunnitelman jälkeen kuntoutujaan ollaan aktiivisesti yhteydessä ja huolehditaan siitä, että suunnitelman toteutus etenee sovitulla tavalla. Autamme kuntoutujaa tarvittaessa olemalla yhteydessä esimerkiksi oppilaitokseen tai työnantajaan, ja joskus voi olla tarpeen tehdä alkuperäiseen suunnitelmaan muutoksia. Työeläkekuntoutus voi kestää kuukausista jopa vuosiin riippuen siitä onko kuntoutujan vaihtoehtona työkokeilu vai uudelleenkoulutus. Suhde kuntoutujaan muodostuukin usein tiiviiksi. 

Tärkeä tehtävämme on kuntoutujan motivointi.

-    Loppuyhteenvetoa kirjoittaessa huomaa viimeistään mitä kaikkea kuntoutujan kanssa on tehty, ja millainen muutos hänen tilanteessaan on tapahtunut. Yksi tärkeä tehtävämme on kuntoutujan motivointi. Kuntoutuksen alussa ammatillinen itsetunto saattaa olla huono, jolloin me autamme tunnistamaan kuntoutujan osaamista ja vahvuuksia, johon kuntoutussuunnitelmakin perustuu. Parasta tässä työssä onkin se, kun huomaa palasten loksahtavan paikalleen ja kuntoutujan itsetunto on kasvanut sekä reitti uuteen työelämään on viitoitettu, kertoo Johanna.

Verven monipuolinen osaaminen on kuntoutujan käytössä

Kuntoutujan kuntoutussuunnitelma ja suunnitelman eteenpäin vienti vaatii kuntoutujan sitoutumista ja Verven monipuolista osaamista. 

Kaikissa Verven toimipaikoissa on erityisosaamista työuraohjauksesta, työkyvyn ymmärtämisestä sekä alueellisista työmarkkinoista. Työeläkekuntoutusta tekevillä verveläisillä onkin tuntemusta työelämästä, työkyvystä, työkykyä alentavista sairauksista, alueella toimivista yrityksistä, yrittäjyydestä, koulutusjärjestelmästä, työnhausta, sosiaaliturvajärjestelmästä, lakisääteisistä eläke- ja tapaturmavakuutuksista sekä luonnollisesti eri kuntoutusvaihtoehdoista. Tehtävässä tarvitaan lisäksi muun muassa hyviä ihmissuhde-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ja maailman muuttuessa ympärillämme, on osaamista pystyttävä päivittämään.

Miten tämä kaikki voidaan osata?

-    Osaamista kertyy työtä tehden ja jokaisen henkilökohtaista osaamista hyödynnämme sekä jaamme toisillemme foorumityöskentelyssämme ja Verve Akatemiassa, kertoo työeläkekuntoutuksen palveluvastaava Saara Haapala, joka vastaa Verven työeläkekuntoutuksen laadunvalvonnasta ja jatkaa.

-    Foorumityöskentelyssä arvioimme jatkuvasti nykyisiä palvelujamme, ja kehitämme niitä, jotta ne vastaavat sekä henkilöasiakkaidemme että eläkeyhtiöiden tarpeita. Verve Akatemiassa tuemme puolestaan laajemmin asiantuntijoidemme jatkuvaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista ja kehittymistä. Valmennus kestää 6 kuukautta ja se on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. 

Myös ns. hiljaista tietoa siirrämme Vervessä aktiivisesti toisillemme.

-    Teen tällä hetkellä jonkin verran Johannan kanssa yhdessä kuntoutujan alku- ja jatkohaastatteluita sekä käymme yhdessä läpi harvinaisempia ja vaativampia tapauksia, jotta pystyn jakamaan osaamistani Johannalle. Yhteisessä työskentelyssä olemme kyllä oppineet toinen toisiltamme, tuumaa Maija. 

Foorumityöskentelyn lisäksi työn laatua valvotaan jatkuvasti. Yhteisissä case-palavereissa käydään vaikeampia tapauksia yhdessä läpi ja arvioidaan millainen eteneminen vie kuntoutujaa parhaiten kohti tavoitetta. Prosesseja ja tehtyä kirjauksia käydään läpi, jotta pystytään tunnistamaan kaikki kehitystä tai yhdenmukaistamista vaativat asiat. Toimintaa kehitetään myös saatujen palautteiden perusteella. 

Kaiken työn tavoitteena on, että työeläkeyhtiöillä on aina kirkas kuva kuntoutujan tilanteesta ja, että kuntoutujalla on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka mahdollistaa kuntoutuksen päätyttyä toivotun lopputuloksen – työuran jatkumisen. 

Lisätietoja aiheesta

Kerro kaverille