Kerro kaverille

Julkaistu 26.11.2021 kategoriassa Artikkelit Uutiset

Valtteri Kokkonen on tamperelainen lääkäri, joka suoritti kuntoutuksen erikoistumisopinnot Verve Tampereella osana työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoa. Työskentely osana Verven moniammatillista tiimiä toi uutta ammattitaitoa ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitteluun, työkyvyn arviointiin, tiimityöhön, tutustutti Kelan palveluihin ja mahdollisti työskentelyn asiakkaiden kanssa, joita ei muuten työterveyshuollossa tapaa.

Valtteri Kokkonen on valmistunut lääkäriksi Itä-Suomen yliopistosta ja työskennellyt muun muassa Terveystalolla Tampereella, terveyskeskuksissa ja Hatanpään sairaalassa. Opiskeluaikoina hän työskenteli myös kirurgian osastoilla ja sairaalan sisätautiosastolla. Työterveyshuollosta hän kiinnostui toimiessaan sairaalan henkilökunnan yleislääkärinä.

- Työterveyshuolto on laaja ja monitieteellinen kokonaisuus, jossa ollaan monien yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa tekemisissä. Lisäksi työterveyshuollossa ollaan työkyvyn ytimessä ja tehdään ennaltaehkäisevää työtä sairastumisen ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi, kuvaa Valtteri kiinnostustaan työterveyslääkärin tehtävään.

Osana työterveyshuollon erikoistumisopintoja Valtteri aloitti työt Verve Tampereella kuntoutustyökyvyn arvioinneissa syyskuussa 2020. Valtteri piti Verveä kiinnostavana työnantajana, koska työikäisten kuntoutuspaikkoja ei ole yleensä kovin paljon tarjolla. Erikoistumisjaksoon vaaditaan vähintään 6 kuukautta työskentelyä kuntoutuksen parissa, mutta Verve Tampereella Valtteri viihtyi kaikkiaan 7,5 kuukautta.

Moniammatillisuus on Verven vahvuus

Vervellä Valtteri teki ammatillisia kuntoutusselvityksiä osana moniammatillista tiimiä, johon kuuluu lääkärin lisäksi ammatillinen kuntoutusohjaaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan palvelu, joka tukee asiakasta työelämään siirtymisessä, siellä jatkamisessa tai sinne palaamisessa. Palvelun aikana selvitetään kokonaiskuva asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä sekä laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma.

- Vervessä pidimme viikoittain työryhmän palavereja, joissa moniammatillisesti mietittiin ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja. Eri ammattilaisten mielipiteet ovat tärkeitä kokonaiskuvan luomisessa. Viikon aikana kuntoutusasiakkaat olivat aktiivisesti mukana suunnitelman tekemisessä, kertoo Valtteri.

- Lääkärin työssä ei yleensä ole tällaista moniammatillisuutta. Työterveyshuollossa voi olla, mutta ei tässä laajuudessa. Moniammatillinen tiimityö toimii Vervessä tosi hyvin ja on Verven vahvuus, Valtteri kiittelee.

Kuntoutusselvityksen toteuttamiseksi Verven moniammatillinen tiimi kävi viikoittain läpi asiakkaiden tilanteen työkyvyn ja ammatillisen kuntoutussuunnitelman eri osa-alueiden näkökulmista. Valtterin tehtävä lääkärinä oli arvioida asiakkaan terveydentilaan liittyvät tekijät. Selvityksen perusteella asiakkaalle laadittiin lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma terveydentilan ja hoidon osalta sekä ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, joka voi olla esimerkiksi koulutus-, työhön paluu-, työkokeilu- tai työhönvalmennussuunnitelma.

Ammatillisten kuntoutusselvitysten lisäksi Valtteri toimi lääkärinä Verven Kiila- ja Taito-kursseissa.

Ammattitaitoa työkyvyn arviointiin

Työskentely Vervellä toi Valtterille uutta osaamista työkyvyn arviointiin ja ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluun. Kelan palvelut tulivat työssä tutuiksi laajemminkin.

- Sain uutta ammattitaitoa ja osaan arvioida työkykyä perusteellisemmin. Ammatillinen kuntoutussuunnitelma on aina yksilöllinen. Työssä kohtasi asiakkaita, joita ei työterveyshuollossa muuten tapaa, koska he eivät tavallisesti olleet työterveyshuollon piirissä. Lisäksi Kelan monipuoliset palvelut tulivat tutuksi. Vaikka niitä tarvitaan työterveydessä vähän, tämä lisäsi ymmärrystä kuntoutuksen kentästä kokonaisuudessaan, Valtteri summaa.

Verve Tampereen kuntoutuspäällikkö Kari Hannonen saa Valtterilta kiitosta hyvänä esihenkilönä. Resurssointi, ajankäyttö ja työmäärä oli suunniteltu ja mitoitettu hyvin asiakastyön kannalta. Asiakkaasta sai hyvän kokonaiskuvan, mikä mahdollisti asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa.

Tällä hetkellä Valtteri työskentelee Työterveyslaitoksella osana vaadittavia erikoistumisopintoja. Tammikuussa työterveyshuollon erikoislääkärin tutkinto on valmis ja uusi työpaikka työterveyslääkärinä odottaa. Toivotamme Valtterille onnea uudessa tehtävässä!

Kerro kaverille