Kerro kaverille

Julkaistu 9.03.2021 kategoriassa Asiakaskokemuksia Uutiset

Pitkään keittiö- ja elintarvikealla työskennelleen Paula Palosen piti löytää itselleen uusi työura, kun terveydentila ei mahdollistanut enää aikaisempia työtehtäviä. Kevan ammatillisen kuntoutuksen toimeksiannosta käynnistyi työ Verve Porissa. Työn tuloksena löytyi uusi vakituinen virka kaivatulta uudelta alalta. 

Paula Palonen oli tehnyt koko ikänsä töitä keittiö- ja elintarvikealalla, kun viimeisin määräaikainen työsopimus ruokapalvelutyöntekijänä päättyi joulukuussa 2019. Samaan aikaan Paula jäi sairauslomalle. Aikaisemminkin niskahartiaseutu ja olkapää olivat jo oireilleet, ja työterveyslääkäri tuonut esiin kuntoutusvaihtoehtoa. Hermovauriosta riippumatta kuntoutus oli kuitenkin aina jäänyt, kunnes nyt sairauslomalla asia lähti etenemään. Terveydentila ei yksinkertaisesti enää mahdollistanut raskaita työtehtäviä. 

Kevan toimeksiannosta käynnistyi Verve Porissa työhön paluun tukeminen

Paula oli yhteydessä työeläkeyhtiöönsä Kevaan, ja toimitti yhtiöön kuntoutushakemuksen ja tarvittavat liitteet, mm. B-lääkärinlausunnon. Keväällä 2020 pahimpaan korona-aikaan Verve Porin Maija Ojanen sai Kevasta toimeksiannon ryhtyä työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla tukemaan Paulaa työhön paluussa.  

Alkuhaastattelussa kartoitettiin aikaisemmat koulutukset ja työkokemukset. 

-    Alkuhaastattelu toteutui ensin puhelimitse, mutta kun koronatilanne alkoi vähän helpottaa, niin kutsuin Paulan käymään Porin Verveen ja kasvokkain tapaamisessa hänen terveydellinen tilanteensa konkretisoitui ja pystyimme poissulkemaan esimerkiksi kaupan alan työt, jotka vaativat hyvää molempien yläraajojen toimintakykyä, kertoo Verven kuntoutussuunnittelija Maija Ojanen. 

Paulalla oli vankka keittiöalan osaaminen ja runsaasti koulutusta taustalla. Yritteliäisyydestä ja sisukkuudesta kertoi se, että hän oli koko työhistoriansa ajan kouluttanut itseään työn ohessa. Restonomin tutkinnon lisäksi hän oli vielä opiskellut yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa kasvatustieteen opintoja. Esimiestehtävistä hänellä oli kuitenkin vähemmän työkokemusta ja työhistoria painottui keittiöalan tehtäviin. 

-    Kun koulutusta oli jo kertynyt, ei uudelleenkoulutus ollut vaihtoehtona. Työkokeilupaikan etsintä osoittautui todella haasteelliseksi koronan vuoksi, mutta myös siksi, että keittiö- ja elintarvikealalla on vähän tarjolla kevyitä työtehtäviä. Olo olikin melko epätoivoinen, muistelee Paula Palonen. 

Keskustelujen kautta syntyneestä ahaa-elämyksestä poiki työkokeilupaikka

Puolin ja toisin Paula ja Maija nostivat esiin erilaisia vaihtoehtoja työkokeilupaikoista. Keskusteluissa nousi esiin mm. ohjaustyyppiset työt esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Paulalla oli halu tehdä ihan muuta kuin keittiöalan töitä. Keskusteluissa selvisi myös, että Paula oli entisessä elämässään työskennellyt mm. Satakunnan vankilan keittiöllä 7 vuoden ajan, mutta työ oli loppunut, kun ruoan valmistus ulkoistettiin vankilan ulkopuolelle. 

-    Tästä keskustelusta sainkin ahaa-elämyksen ja kun tiesin, että sieltä on henkilö jäämässä eläkkeelle, päätin soittaa Satakunnan vankilaan. Minulle sanottiin, että olen enemmän kuin tervetullut, ja niin pääsi työkokeiluni vankien arjen toimintojen ohjaajana alkamaan lokakuussa 2020, kertoo Paula Palonen.

Työkokeilu kestää yleensä 3 kuukautta, mutta Keva myönsi tammikuulle lisäaikaa, jolloin työkokeilu kesti noin 4 kuukautta. 

-    Työntekijä, joka oli vankilassa vastannut aiemmin näistä arjen taitojen ohjaamisesta, oli eläköitymässä ja virka tuli hakuun joulukuussa 2020. Paula haki virkaan, koska oli saanut työkokeilusta myönteistä palautetta paitsi vangeilta myös esimiehiltä. Koska hakuprosessi oli työkokeilun päättyessä vielä kesken, Keva myönsi tammikuulle vielä lisäaikaa työkokeiluun, kertoo Maija Ojanen taustaa työkokeilun lisäajalle.

Työkokeilupaikasta poiki puolestaan vakituinen virka

Tammikuun viimeisellä viikolla 2021 Paula sai tiedon, että hänet on valittu vankilan ohjaajan virkaan. Arjen toimintojen ohjaajana Paula opettaa vangeille mm. ruuanlaittoa, siivousta ja vaatehuoltoa. Tämän lisäksi Paula vetää kursseja, joissa opetellaan ajanhallintaa, talous- ja asiointitaitoja. 

-    Vastaavaa työtä on tehty aikaisemminkin, mutta ei tässä mittakaavassa. Olenkin tykännyt työstäni tosi paljon, kun tässä minulla on mahdollisuus kehittää toimintaa, suunnitella, hakea tietoa ja ennen kaikkea tehdä jotain aivan uutta, kertoo Paula Palonen virkansa hyviä puolia ja jatkaa.

-    Minulle on ollut aina tärkeätä kuulua johonkin työyhteisöön, ja tässä työyhteisössä on hyvä olla. Iästä riippumatta kaikki otetaan hyvin vastaan. Olen saanut apua ja rohkaisua aina, kun olen sitä tarvinnut. 

Uudet työtehtävät ovat tämänhetkiselle terveydentilalle sopivat, ja mieluisa työ näkyy myös ulkoisessa olemuksessa. 

-    Paulan mieliala koheni silmin nähden, kun hän sai itselleen mieluisan työkokeilupaikan. Aikaisemmassa työpaikassa mielialaa masensi raskaiden työtehtävien lisäksi ikävä kohtelu. Uuden työn löytyminen sai Paulassa myös esiin voimavaroja, joilla hän jo työkokeilun aikana pääsi kehittämään ohjaajan työtä, kuvaa Maija Ojanen Paulassa tapahtunutta muutosta.

Ammatillinen kuntoutus jäsensi asioita ja vauhditti asioiden etenemistä.

-    Olisin ollut epätoivoinen ilman ammatillista kuntoutusta. Ammatillinen kuntoutus jäsensi asioita ja vauhditti asioiden etenemistä. Maijan kannustus ja tsemppaus auttoivat paljon. Ja Kevasta saamani kuntoutusraha oli loistava juttu, sillä ilman tätä en olisi voinut keskittyä ja paneutua kuntoutukseen niin kuin nyt pystyin. Ja lisäksi tästä poiki vakituinen työpaikka, ynnää Paula Palonen ammatillisen kuntoutuksen hyötyjä.

Kuntouturahan suuruus olisi ollut sama mitä Paula olisi saanut työkyvyttömyyseläkettä korotettuna 33 prosentilla.
 

Kerro kaverille