Kerro kaverille

Julkaistu 10.06.2021 kategoriassa Asiakaskokemuksia Uutiset

MS-tauti heikensi yrittäjä Jonna Pasasen työkykyä eikä työpanosta voinut enää pitää 100 prosentissa. Työeläkeyhtiö Varman työeläkekuntoutuksella ja Verven yritysvalmennuksella löydettiin ratkaisut, joilla Jonna Pasanen pystyi MS-taudistaan huolimatta jatkamaan täysipainoisesti kauneudenhoitoalan yrittäjänä.  

Jonna Pasanen on toiminut yrittäjänä siitä lähtien, kun hän valmistui kosmetologiksi vuonna 2006. Oman yrityksen Jonna Pasanen perusti joulukuussa 2014, ja työt sujuivat hyvin aina vuoteen 2019 asti, jolloin ilmaantui ensimmäisiä merkkejä käsien merkillisestä voimattomuudesta. Jossain vaiheessa lääkärikäyntien ja hierontojen jälkeen, kun parantumista ei ollut havaittavissa Jonna Pasanen ohjattiin lihaskuntotesteihin. Testien tulos oli yllättävä. Vaikka Jonna Pasanen oli aina liikkunut paljon, olivat käsien lihakset surkastuneet. Heinäkuussa 2019 otettu magneettikuva kertoi syyksi MS-taudin.  

-    Tiedon jälkeen kaverit olettivat minun laittavan yrityksen pakettiin ja jäävän sairauslomalle. Minä en suinkaan ollut valmis tähän, vaan ajattelin, että MS-tauti ei ole este vaan pieni hidaste yrittäjätoiminnassani. En halunnut jättää asiakkaitani, joten tuumasin, että nyt pitää vain sopeutua tilanteeseen ja löytää uudet tavat työskennellä, muistelee Jonna Pasanen ensihetkiä diagnoosin jälkeen. 

Loppuvuosi diagnoosin jälkeen meni sopeutuessa tilanteeseen ja löytäen uusia tapoja työskennellä MS-taudin kanssa. Kaikesta yrityksestä huolimatta jaksaminen oli huonontunut, ja vuonna 2020 Jonna Pasanen joutui lyhentämään työpäiviään ja jättämään joitain töitä kokonaan tekemättä. 

Jonna Pasanen


Miten jatkaa yrittäjänä, kun työkyky on heikentynyt?

Sanotaan, että yrittäjä ei sairauslomia tunne, työtä tehdään, vaikka pää kainalossa. Koska yrittäjyys on intohimo, sitä tehdään myös sairaana ja heikentyneelläkin työkyvyllä. Yrittäjä ei myöskään aina tiedä millaisia mahdollisuuksia hänellä on työskennellä, kun työkyky on heikentynyt. Näin kävi myös Jonna Pasaselle. 

-    Neuropoliklinikalla totesin, että en pysty enää työskentelemään 100 prosentin työpanoksella, mutta kenties 60 prosentin työpanos olisi mahdollista. Mutta, jos täältä minua ei olisi ohjattu hakemaan Kelasta osasairauspäivärahaa, en tiedä olisinko pystynyt työpanosta laskemaan, tuumaa Jonna Pasanen.  

Jonna Pasanen laski työaikaansa sekä YEL-työtuloaan ja sai Kelasta osasairauspäivärahaa.  

-    Osasairauspäivärahan aikana huomasin kuitenkin, että työkykyni ei ennätä palautua ennen kuin päivärahan enimmäisaika (120 arkipäivää) tulee täyteen. En tiennyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähettää työeläkeyhtiööni osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen, kertoo Jonna Pasanen.   

-    Jos sairaus uhkaa työkykyä ja eläkeikään on useampi vuosi, työeläkekuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeisiin nähden. Koska Jonnalla oli vielä monta vuotta eläkeikään ja kuntoutuksen edellytykset täyttyivät, ohjasimme hänet kuntoutuksen polulle osatyökyvyttömyyseläkkeen sijaan. Arvioimme, että Vervellä on tarvittava osaaminen yrittäjän kuntoutussuunnitelman tekoon, joten teimme toimeksiannon Vervelle ohjauspalvelua varten, Varman kuntoutusasiantuntija Tiina Ahola kertoo. 

Kuntoutussuunnitelmassa konkretisoitui mahdollisuus kuntoutua omassa yrityksessä

Alkuun Jonna Pasanen pohdiskeli alan vaihtoa, mutta työtä, jossa ei tarvittaisi käsiä ei heti tullut mieleen.  Olikin itsestään selvää lähteä kartoittamaan vaihtoehtoja, joilla jatkaa työtä mistä tykkää. Kesäkuussa 2020 Verven yritysvalmentaja Anja-Riitta Kierikka ja Jonna Pasanen lähtivätkin yhteistyössä laatimaan kuntoutussuunnitelmaa, joka mahdollistaisi kuntoutuksen omassa yrityksessä. 

-    Yritysvalmennuksen tavoitteeksi muodostui kehittää palveluja siten, että Jonna pystyisi MS-taudistaan huolimatta täysipainoisesti jatkamaan kauneudenhoitoalan yrittäjänä. Fyysisesti kuormittavien palvelujen tilalle ja oheen oli tarpeen löytää Jonnan terveydelle paremmin soveltuvia töitä. Tällaisia koneellisia hoitoja ja niiden markkinoita selvitimmekin yhdessä, kertoo Anja-Riitta Kierikka.  

Jonna Pasanen alkoi selvittämään mitä uusia palveluita hän voisi tarjontaansa tuoda kuormittavien palvelujen, esim. sokeroinnin tilalle, sekä millaisia muita muutoksia työskentelyyn löytyy.  

-    Ajatustenvaihto erään maahantuojan kanssa tuotti tulosta. Hän vinkkasi monitoimilaitteesta, jonka avulla voisin tehdä plasmahoitoja, kestopigmentointeja ja mikroneulausta niin, että laite hoitaa puolestani raskaamman työn. Anja-Riitta näki tässä mahdollisuuden ja toimitinkin hänelle tarvittavat tiedot mm. laitteen hinnan, mitä laitteella olisi tarkoitus tehdä ja mitä laitteen käyttö vaatii, muistelee Jonna Pasanen uusien palveluiden alkuvaiheen suunnittelua. 

Tarvittavien tietojen jälkeen lähti kuntoutussuunnitelma nopeasti rakentumaan. Kuntoutussuunnitelma piti sisällään seuraavat työeläkekuntoutuksen vaihtoehdot:  

  • Ammatillisen koulutuksen, jossa Jonna Pasanen suorittaisi syksyllä 2020 plasmahoidon, kestopigmentoinnin ja mikroneulauksen koulutukset. 
  • Yrittäjän elinkeinotuen, mikä mahdollistaisi monitoimilaitteen hankinnan ja hoitoihin liittyvät tarvikkeet.
  • 6 kuukauden työkokeilun, jonka aikana varmistettaisiin, että työkuvan muutos ja palveluiden markkinointi sujuu suunnitelmien mukaisesti. 

Kuntoutussuunnitelman mukainen työeläkekuntoutus tuotti tulosta

Anja-Riitta Kierikka auttoi laatimaan tarvittavan kuntoutushakemuksen ja kertoi, mitkä liitteet Jonna Pasasen on hakemukseen liitettävä. 

-    Paitsi, että sain Anja-Riitalta apuja kuntoutushakemuksen ja tarvittavien liitteiden tekoon, sain tietoa eri vaihtoehdoista, jotta kuntoutussuunnitelma pääsi syntymään. Kuukausittaiset puhelinkeskustelumme auttoivat viemään asiaa suunnitellusti eteenpäin ja sain mahdollisuuden pohtia liiketoimintaani yritysvalmentajan kanssa eri näkökulmista, kiteyttää Jonna Pasanen Vervestä saamaansa tukea. 

Työeläkeyhtiö Varma hyväksyi Jonna Pasasen kuntoutushakemuksen ja suunnitelmat päästiin toteuttamaan. Työkokeilu omassa yrityksessä päättyi tammikuussa 2021 ja työkokeilun aikana testattu 6 ½ tunnin päivä neljänä päivänä viikossa tuki hyvin työssä jaksamista. Koulutukset etenivät hyvin ja toivat lisää puhtia ja intoa tekemiseen.  Myös yritystoiminnan suhteen asiat etenivät hyvin, sillä niin entiset kuin uudetkin asiakkaat ovat ottaneet uudet palvelut hyvin vastaan. Lopputulos oli siis kaikin puolin onnistunut. Yritystoiminnan kevyellä muutoksella saatiin uusia asiakkaita ja lyhyemmällä työviikolla kannattavaa yritystoimintaa.  
 

Lisätietoja

Kerro kaverille