Kerro kaverille

Julkaistu 01.06.2016 kategoriassa Blogi

Maahanmuuttajat muuttavat Suomen

Suomeen tuli viime vuonna ennätyksellinen monikulttuurinen piristysruiske pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapuessa maahamme. Tornion järjestelykeskus pykäistiin nopeasti pystyyn tulijavirtaa hallitsemaan. Keskuksen toiminta saatiin ketterästi vauhtiin ja Tornio nousi esimerkiksi asioiden nopeasta ja laadukkaasta hoitamisesta. Reilu 32 000 henkilöä halusi Suomeen, joista toki osa on jo palannut takaisin, osa on vain lähtenyt livohkaan. Mutta pystyviä, innokkaita ja tahtovia ihmisiä pitäisi saada nopeasti sorvin ääreen. Se on sekä yksilöiden että valtiovarainministeriön yhteinen tahto. Näin saamme leveämmät hartiat taittaa kestävyysvajetta.

Suomi on byrokraattinen maa, 
mutta niin ovat kaikki 
pitkälle kehittyneet yhteiskunnat.

Suomi on byrokraattinen maa, mutta niin ovat kaikki pitkälle kehittyneet yhteiskunnat. Oleskelupa, kuntapaikka sekä TE-toimiston palvelut ovat ensi linjassa polutuksessa kohti verokansalaisuutta. Tällä hetkellä maahanmuuttovirasto tekee oleskelulupapäätöksiä nopeammin kuin kunnat voivat tai haluavat vastaanottaa tulijoita. Nopeammin pitäisi asioiden sujua. Kotoutumisen onnistuminen ennustaa vahvasti sekä yksilöiden yhteenkuuluvuutta että yhteiskunnallista koheesiota. Ammatillinen kotouttaminen on tässä mielessä keskeistä kansalaisuuteen ja työelämään integroinnissa.

Kotoutumisen onnistuminen ennustaa vahvasti 
sekä yksilöiden yhteenkuuluvuutta että 
yhteiskunnallista koheesiota.

Uusien suomalaisten perässä kulkee kirjava joukko omine intresseineen. Ammattiliitot rekrytoivat uusia muuttajia lihottamaan jäsenlistojaan. It-alan yritykset vievät potentiaaliset koodarit. Elinkeinoelämä, koulutusorganisaatiot, yrityshautomot ja start upit ovat kiinnostuneita maahanmuuttajista. On tietysti paljon epäilijöitä, miten meidän käy? Väitteitä on liikkeellä niin kulttuurien törmäyksestä kuin oman edun tavoittelijoista aina terroristien soluttautumisiin. Fakta on, että Suomenkin pitää kantaa vastuuta kansainvälisestä turvapaikanhakijoiden tulvasta ja pitää huolta siitä, että tänne tulevat ovat oikeasti suojelun tarpeessa. Kiistatonta on, että tarvitsemme lisää työvoimaa, ja maahanmuuttajat tuovat pidemmällä aikavälillä positiivista tasetta.

Osaamisen tunnistaminen ja työuraohjauksen 
vahva taito ovat tärkeitä maahanmuuttajien 
ajureita kohti työelämää.

Maahanmuuttajien joukossa on suuri joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat syvennettyjä kuntoutuksen palveluja, osalle taas riittää tavanomaisempi palvelusetti. Moniammatillinen näkökulma, osaamisen tunnistaminen, työuraohjauksen vahva taito sekä ymmärrys työn ja työkyvyn yhteydestä ovat tärkeitä maahanmuuttajien ajureita kohti työelämää. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, joita myös Verve korostaa ohjatessaan suomalaisia töihin.

On osattava arvioida maahanmuuttajien 
työkyvyn kokonaisuutta sekä rohkaista ja vahvistaa 
yksilöiden tahtoa selvittää ammatillisia pulmiaan.

Ammatillisen kuntoutuksen osaajana Verven asiantuntemusta tarvitaan myös kotoutumispalveluissa. On osattava arvioida maahanmuuttajien työkyvyn kokonaisuutta sekä rohkaista ja vahvistaa yksilöiden tahtoa selvittää ammatillisia pulmiaan. Yksilöiden polut voivat kulkea joustavasti eri palvelujen verkostossa. Tärkeää on, että kotouttamisen palvelut ovat kattavat ja joustavat ja niitä on oikea-aikaisesti tarjolla. Erilaiset mallit ja keinot voivat moninaisesti täydentää yksilön saumatonta polkua kohti kunkin omaa unelmaa – ja Suomen yhteiskunnallista elinvoimaa. Aiemmin maahan tulleet ovat arvokas pääoma uusien henkilöiden kotouttamisessa.

Olipa kyse sitten suoraan työelämään pyrkivästä ravintola-ammattilaisesta, lisäkoulutukseen haluavasta terveysalan osaajasta tai yrittämisen kautta omaa elantoaan hankkivasta yrittäjästä, nyt on kriittistä saada järjestelmä pyörimään, jotta saame uudet suomalaiset kotoutettua ja mukaan työelämään.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Veijo Ojanaho
palvelupäällikkö
Verve Joensuu