Kerro kaverille

Julkaistu 03.10.2017 kategoriassa Blogi

Ammatillisia sankaritarinoita vai tavallisia tarinoita?

Eri medioissa kerrotaan säännöllisin väliajoin dramaattisista elämänmuutoksista ja ihmisistä, jotka ovat löytäneet uuden ammatillisen suunnan. Tarinat ovat usein joko ”vaikeuksien kautta voittoon” – tyylisiä sankaritarinoita tai kertomuksia rohkeista ja innovatiivisista ihmisistä, jotka vaihtoivat uraputken speltinviljelyyn. Sankaritarinat ovat dramaattisia, suurieleisiä ja niissä ihmisen elämä muuttuu perin pohjin. Huonosta hyväksi, pysyvästi koko loppuelämän ajaksi.

Vervessä ammatillista suunnittelua ja ammatinvaihdoksia tehdään päivittäin. Tavallisessa elämässä muutokset ja työssä suoriutumista edistävät ammatilliset ratkaisut ovat usein hienovaraisempia. Sankaritarinoissa uusi ammatillinen ratkaisu löytyy lukuisten esteiden takaa, tuskaisen polun päästä, Heurekaa huudahdellen.

"Harvoin pyritään 
totaaliseen elämänmuutokseen."

Tavallisissa tarinoissa eteneminen ei aina ole vaikeaa: sopiva ammatillinen idea löytyy systemaattisen ohjausprosessin avulla, ja harvoin pyritään totaaliseen elämänmuutokseen. Toki toisinaan uuden ammatillisen suunnan löytäminen on hankalaa ja lukon aukaisee vasta avainnipun viimeinen avain. Usein ei kuitenkaan tarvita ideoiden pihtisynnytystä vaan sopiva ratkaisu putoaa kuin omena Newtonin päähän. Tässä on kolme esimerkkiä tavallisista tarinoista.

Ensimmäisessä tapauksessa asiakas oli miettinyt useamman vuoden lisäkoulutusta, jonka avulla pääsisi kevyempään työhön. Vervessä keskustelimme koulutuksesta ja olimme molemmat sitä mieltä, että se olisi hänen tilanteessaan järkevä ratkaisu. Asiakas haki koulutukseen, hänet valittiin ja koulutuksen jälkeen hän pääsi palkkatyöhön. Myöhemmin hänet irtisanottiin, mutta hän löysi uuden työn.

Toisessa tapauksessa asiakas oli hahmottanut tarkalleen, mitä hänelle soveltuva työnkuva voisi pitää sisällään. Työelämästä ei kuitenkaan ollut löytynyt tälle työnkuvalle sopivaa vastinetta. Kun tutkimme vaihtoehtoja, esiin nousi uusi ammattinimike ja työnantaja. Kun nämä keksittiin, tilanne selvisi ja ammatillinen umpisolmu osoittautuikin vetosolmuksi ja asiakas pääsi töihin. Määräaikaisen työsopimuksen jälkeen työ kuitenkin loppui.

"Usein ihminen on päässyt ratkaisun kynnykselle 
tai seisoo jo sen päällä."

Kolmannessa tapauksessa asiakkaan kanssa hahmotettiin hänen terveydentilalleen mahdollisimman hyvin sopiva työnkuva. Löytyi hyvä työnantaja, innostava työn sisältö ja työporukassa asiakas otettiin mukaan kahvipöytään ja lottorinkiin. Vaikka kaikki palaset loksahtelivat paikoilleen, työkokeilu jouduttiin keskeyttämään, koska asiakkaan työkyky ei riittänyt. Keskeytetty työkokeilu oli kuntoutujan jatkon ja mielenrauhan kannalla kuitenkin erittäin tärkeä ja vei pohjan jatkojossittelulta.

Yhteistä näille kolmelle tavalliselle ammatilliselle tarinalle on se, että usein asiakkaat ovat ennen ohjauksen aloittamista miettineet ammatillisia vaihtoehtojaan hyvinkin laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Usein he ovat päässeet itse aivan ratkaisun kynnykselle tai seisovat jo sen päällä. Kuitenkin jotain vielä puuttuu.

Ratkaisevassa kynnyskohdassa asiakkaat hyötyvät ohjauksesta ja siitä, että he saavat peilin omille ajatuksilleen, lisäsanoja ajatustensa konkretisoimiseen, yrityskontakteja, rohkaisua ja ihan käytännön apua työnhakuun. Sanaristikoita tehneet tietävät, että usein ratkaisu on yhdestä tai kahdesta avainsanasta kiinni. Yksin pähkiessä jumitus tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan.

"Joskus vähiten huono ratkaisu 
on mahdollisimman hyvä ratkaisu."

Jälkikäteen hyvät ammatilliset ratkaisut tuntuvat usein itsestään selviltä, eikä niistä kirjoiteta sen suurempia sankaritarinoita. Vaarana kuitenkin on, että tavallisia tarinoita aletaan verrata sankaritarinoihin. Tuolloin hyväkin ammatillinen nytkähdys eteenpäin voi tuntua lattealta ja väliaikaiselta ratkaisulta. Kertomusten voima on väkevä ja sisäistetyt sankaritarinat aiheuttavat painetta kirjoittaa kaavan mukaisia tarinoita. Juonikaava vetää kertojaa puoleensa, houkuttaa kaunisteluun, vaatii lopullisia ratkaisuja sekä yksiselitteisen opettavaisia loppusanoja.

Hankaluutena on, että arkielämä on toisinaan moniselitteistä, karttaa muotteja ja tallaa tien viereen polkuja. Usein vastaan tulee vain erävoittoja ja joskus vähiten huono ratkaisu on mahdollisimman hyvä ratkaisu. Kuitenkin usein riittää, että pääsee edes vähän eteenpäin, oppii jotakin uutta. Näin (työ)elämä on hieman selkeämpi jatkossa. Sankaritarinoissa ei ole mitään vikaa, mutta yleisemmät tavalliset tarinat ansaitsevat myös huomiota. Ne ovat niitä tarinoita, joiden avulla ihmiset pääsevät työelämässään eteenpäin tai palaavat takaisin palkkatöihin.

Asiakkaiden tarinoita löydät täältä >>

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Ammatillinen kuntoutusohjaaja, sosiaalipsykologi Petri Maunuksela.

Kirjoittaja on Tampereen  Coronaria Vervessä toimiva muuttuvan työelämän tarkkailija ja pidempien työurien lapiomies.