Kerro kaverille

Julkaistu 19.10.2017 kategoriassa Blogi

Mistä tietää, että ammatillinen kuntoutus tapahtuu oikeaan aikaan?

Ammatillinen kuntoutus ja erityisesti siihen liittyvät työkokeilut tai työharjoittelu tuovat onnistuessaan elämään paljon hyviä, uusia asioita. Ammatillisen kuntoutuksen avulla on mahdollista löytää kipinä uudelle alalle tai palata oman ammatin pariin. Työ ja opiskelu itsessään voivat tuoda elämään merkityksellisyyttä ja sitä kautta lisää hyvinvointia.

Usein onnistuminen kuitenkin edellyttää oikeaa ajoitusta. Mistä sen oikea-aikaisuuden sitten voisi tunnistaa? Tässä muutamia merkkejä.

Mahdollistaako elämäntilanteesi kuntoutuksen?

Meidän jokaisen elämässä osuu eteen tilanteita, jotka vaativat aikaa ja huomiota. Ammatillinen kuntoutus on prosessi, johon on hyvä pystyä panostamaan. Jos oma elämäntilanne tuntuu kovin mutkikkaalta tai meneillään on isoja muutoksia, kannattaa miettiä sitä, mihin kaikkeen omat voimavarat riittävät.

Täysin tyyntä elämäntilannetta ei tarvitse kuitenkaan jäädä odottelemaan, mutta mieluummin kevyttä aallokkoa kuin kovia myrskyjä. Kannattaa miettiä sitä, miltä esimerkiksi oma elämänrytmi, asumistilanne tai ihmissuhteet vaikuttavat. Millainen vaihe elämässä on meneillään. Onko siinä tilaa ammatillisille muutoksille?

Onko sinulla tarve ja halu ohjaukseen?

Ammatillisissa muutostilanteissa on usein eduksi miettiä asiaa monesta eri näkökulmasta, pohtia omia edellytyksiään ja tavoitteitaan sekä luoda konkreettisia toimintasuunnitelmia. Joskus tämä onnistuu hyvin omatoimisesti ja tällöin sopivia vaihtoehtoja käytännön askeliksi löytyy esimerkiksi TE-palvelujen valikoimasta. Joskus voi kuitenkin tuntua siltä, että asia edistyisi parhaiten yhteistyössä ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijan kanssa. Ammatillisen kuntoutuksen eteneminen tapahtuu asiakkaan ja ohjaajan tiiviissä yhteistyössä.

Oletko valmis työskentelemään oman tavoitteesi eteen?

Ammatillinen kuntoutus edellyttää asiakkaalta paitsi halua ja rohkeutta miettiä asioita uudesta näkökulmasta, myös epävarmuuden ja turhautumisen sietokykyä. Erityisesti silloin, kun ammatinvalintaa lähdetään yhdessä miettimään aivan uusiksi, voi matka tuntua tuskastuttavan hitaalta. Tällöin onnistumista vauhdittaa selkeä tavoite. Tavoitteiden asettaminen ja tavoitteellinen toiminta ovatkin ratkaisevassa asemassa ammatillisessa kuntoutuksessa, ja tukena siinä ovat asiansa osaavat ohjaajat. Suurin työ – ja samalla kiitos ja kunnia onnistumisista – kuuluvat kuitenkin asiakkaalle itselleen. Tämä edellyttää omaa aktiivista otetta niin suunnittelussa kuin toiminnassakin.

Onko terveydentilasi kohtalaisen vakaa?

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu ihmisille, joilla terveydentilaan liittyvät rajoitteet tuovat haasteita työllistymiselle tai joilla on nykyisessä työssään työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina. Työ- ja toimintakyvyn arviointi onkin olennainen osa ammatillista kuntoutusta. Prosessi on hyvä ajoittaa niin, että terveydentilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia huonompaan suuntaan aivan lähimenneisyydessä.

Työelämään paluu, työssä pysyminen tai työhön pääseminen ovat aina ammatillisen kuntoutuksen perimmäisenä tavoitteena. Joskus voi olla vaikeaa ennustaa etukäteen sitä, milloin terveydentila sallii työelämään palaamisen, sillä vain käytäntö kertoo käytännöstä. Usein ammatillisen kuntoutuksen aikana löytyykin itselle ja omalle terveydentilalle sellainen ratkaisu, jossa työn kuormitus on pitkäkestoisesti sopiva.

Onko sinulla tahto muutokseen?

Mielestäni kaikkein ratkaisevin tekijä ammatillisen kuntoutuksen onnistumisessa on oma halu onnistua. Työttömyyden ja/tai sairauslomien pitkittyessä ja terveydentilan heikentymisen myötä voivat motivaatio ja ammatillinen itsetunto ymmärrettävästi olla koetuksella. Jotta ammatillisen kuntoutuksen eri palvelumuodoista saisi hyötyä ”koko rahan edestä”, on tärkeää olla itse valmis ja halukas muutokseen. Tätä valmiutta toki myös herätellään ja pidetään yllä prosessien edetessä, joten ei haittaa lainkaan, vaikkei aivan innosta kihisisikään palveluun tullessaan. Tärkeintä on pitää mieli avoimena uusille ratkaisuille.

Jos tekee kaiken aina samoin kuin ennenkin, ei kannata odottaa erilaista lopputulosta. Jos asioiden tekeminen uudella tavalla kiinnostaa ja ajankohtakin on otollinen, tervetuloa ammatilliseen kuntoutukseen!

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Tiina Venäläinen työskentelee ammatillisena kuntoutusohjaajana Joensuun Vervessä ja auttaa asiakkaitaan löytämään oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.