Kerro kaverille

Julkaistu 12.11.2020 kategoriassa Blogi

Nuotti-valmennuksen suosio on kasvanut valtavasti vuodesta 2019. Yhä useampi nuori ohjautuu Kelan matalan kynnyksen palveluun. Pohdin alla mitä on suosion taustalla ja mitkä ovat vaikuttavuuden avaintekijöitä.

Nuotti -valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteen ja tulevaisuuden toiveiden selkiyttämiseen. Valmennuksen tavoitteena on saada nuorelle alustava opiskelu- tai työelämäsuunnitelma. Valmennuksen aikana voidaan myös tukea olemassa olevien opintojen suorittamista, mikäli ne ovat vaarassa keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet. Tapaamme nuorta 20 kertaa viiden kuukauden aikana. Tapaamisissa nuori työskentelee oman valmentajansa kanssa nuoren itsensä valitsemissa arjen ympäristöissä.  Tapaamisille voi ottaa myös nuoren läheisiä ja verkoston jäseniä esimerkiksi nuoren hoitotaholta, oppilaitoksesta, TE-toimistolta tai Ohjaamosta.  Nuori saa Kelasta valmennuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Tavoitteellinen toiminta yksi onnistumisen osatekijä

Kokemukseni Nuotti-valmentajana ovat positiiviset. Vervessä on tehty 812 Nuotti-valmennusta elokuusta 2018 lokakuuhun 2020. Nuorilta olemme saanut hyvää palautetta ja olemme saanut ohjattua monen nuoren tilannetta eteenpäin. Osa on esimerkiksi työllistynyt, aloittanut työkokeilun tai aloittanut opinnot tai jatkanut niitä.

Nuotti-valmennuksessa tavoitteet määritellään Kelan ammatilliselle kuntoutukselle tyypillistä GAS-menetelmää käyttäen. GAS-menetelmää käytetään kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin. Kuntoutuksen tavoitteellisuus vie Nuotti-valmennuksen prosesseja dynaamisesti eteenpäin ja tulokset puhuvat puolestaan. Yhdessä laaditut, sopivan kokoiset tavoitteet ja riittävän pienet askeleet mahdollistavat onnistumisen kokemukset nuorelle. Ne saattavat olla monelle nuorelle ensimmäiset onnistumisen kokemukset pitkään aikaan. Tavoitteet on tärkeää muotoilla siten, että saadaan sanoitettua se, mihin nuori pyrkii saamaan muutosta. 

Teemat, joita nuorten kanssa käsitellään valmennuksen aikana ovat olleet mm. ammatinvalintaan ja uraohjaukseen, itsenäistymiseen, elämänhallintaan, terveyteen sekä taloudellisiin asioihin liittyviä. Nuoruuteen kuuluvat erilaiset irtiotot ja kokeilut, jotka liittyvät itsenäistymiseen. Asioiden itsenäinen hoitaminen on usein haastavaa ja nuori tarvitsee siihen apua ja tukea. Nuoruudessa tehdyt valinnat, koetut vastoinkäymiset ja traumat tuottavat usein kauaskantoisia vaikutuksia. Avun tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä lisää nuoren mahdollisuuksia saavuttaa tavoittelemiaan haaveita elämässä. 

Nuotti-valmentajan sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän tuntemus sekä palveluohjauksen merkitys korostuvat, sillä teemat, jotka nuoren elämää koskettavat ovat moninaiset. Jotta saamme mahdollistettua nuoren tavoitteet, on meidän saatava kaikki nuoren ympärillä toimivat tahot toimimaan yhteistä, nuoren tavoitetta kohden. Vain sujuvalla yhteistyöllä pääsemme nuoren elämän kannalta merkittäviin tuloksiin. Verkostoyhteistyö ja eri palveluketjujen katkeamattomuus ovatkin tärkeässä roolissa. Näiden ilmiöiden vuoksi Nuotti-valmennuksessa korostuukin näin valmentajan näkökulmasta hyvin laaja-alainen osaaminen. Nuotti-valmennuksen palvelukuvauksessa korostetaan yksilöllisyyttä ja nuorilähtöisyyttä. Tämä haastaa meitä valmentajia, jotta pystymme antamaan nuorille joustavaa ja hänen tarpeitaan vastaavaa  palvelua. 

Nuotti-valmennus kasvattaa valmentajaansa

Nuotti-valmennuksen myötä oma ammattitaitoni on kehittynyt huimia harppauksia. Nuotti-valmennus on haastanut omia toimintamallejani ja tapoja tehdä työtä. Palvelukuvauksessa ei ole kovin tiukkoja rajauksia toimintamalleista, jotta valmennus pystytään toteuttamaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti, huomioiden nuoren tarpeet. 

Pidän Nuotti-valmennuksen ideasta ja siitä, miten se vaikuttaa monen nuoren elämään. Nuori saa melko lyhyessä ajassa asioita eteenpäin, juuri sillä tahdilla, kuin hän itse haluaa. Tavoitteellinen toiminta ja yksilöllinen eteneminen, ehkäpä ne ovatkin vaikuttavuuden avaintekijöitä?
 


Lue lisää aiheesta:

Nuotti-valmennus
Verven nuorten palvelut

Blogeja nuorten palveluihin liittyen:

Työtä nuorten kanssa 
Nuoret tarvitsevat vertaisiaan ja meitä aikuisia

Jos haluat lisätietoja tai esitteen Nuotti-valmennuksesta, ota yhteyttä sinua lähimpään toimipaikkaamme tai  katso alueesi Nuotti-valmentaja Nuotti-valmennuksen sivulta. 

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Sina Isokallio toimii Vervessä sekä ammatillisena kuntoutusohjaajana että valtakunnallisena palveluvastaavana nuorten palveluissa.

Kommentointi