Kerro kaverille

Julkaistu 14.01.2021 kategoriassa Blogi Uutiset

Opiskelen parhaillaan kuntoutuksen ohjaajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksena ja nyt olen suorittamassa viimeistä työssäoppimisjaksoani Helsingin Vervessä. Aikaisemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja, joten sosiaali- ja terveysala oli minulle jo ennen opintojani tuttua aluetta.

Olen erityisen kiinnostunut ammatillisesta kuntoutuksesta, joten haluan opintojeni aikana kerryttää siltä alueelta mahdollisimman paljon osaamista. Minulle oli jo opintojen alussa selvää, että haluan suorittaa yhden työssäoppimisjaksoistani Vervessä, sillä Verven monipuoliset palvelut vaikuttivat hyvin mielenkiintoisilta. Osallistuin Verven Helsingin toimipisteessä järjestettyyn avoimeen infotilaisuuteen, ja sainkin sieltä hyvän yleiskäsityksen Verven toiminnasta. Hain harjoittelupaikkaa ja ilokseni pääsin suorittamaan viimeisen työssäoppimisjaksoni Verven Helsingin toimipisteessä.

Selkeä ja kattava perehdytys käynnisti harjoittelun tehokkaasti

Harjoitteluni alkaessa minut otettiin erittäin hyvin vastaan. Sain heti käyttööni oman työpisteen ja kaikki tarvittavat työvälineet. Sain selkeää ja kattavaa perehdytystä, jonka jälkeen minun oli helppo toimia harjoittelijan roolissa. Työntekijät ovat olleet avuliaita vastaillen kysymyksiini kärsivällisesti ja ottaen minut mukaansa seuraamaan heidän työskentelyään. On ollut erittäin antoisaa seurata miten esimerkiksi kuntoutusohjaajat, sosionomit, psykologit ja lääkärit työskentelevät ammatillisen kuntoutuksen parissa.

Koulussa opittu teoria on auennut Vervessä käytännön työksi

Työharjoittelu Vervessä on tukenut hyvin opintojani, sillä Vervessä toteutetaan juuri niitä asioita, joita koulussani opetetaan. On ollut silmiä avaavaa päästä näkemään, miten koulussa oppimani teoria näyttäytyy käytännön työssä. On ollut ilo seurata pitkän kokemuksen omaavia kuntoutuksen ammattilaisia ja heidän saumatonta yhteistyötään moniammatillisessa tiimissä. Olen saanut tutustua moniin kuntoutujiin ja päässyt seuraamaan heidän yksilöllisiä kuntoutustarinoitaan.

Harjoitteluni edetessä olen saanut osallistua monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Olen mm. auttanut kuntoutujia heille sopivien urapolkujen suunnittelussa ja ohjannut työnhaussa. Olen saanut tutustua teknologian hyödyntämiseen etäkuntoutustyössä. Olen harjaannuttanut myös ryhmänohjaustaitojani ryhmätilanteissa. Olen myös saanut tehdä kirjallista raportointia.   

Jokaisella kuntoutujalla on yksilölliset tavoitteet ja kuntoutustarpeet, joten jokaisen kuntoutuspolku on erilainen. Kuntoutustyö on siis monipuolista ja vaihtelevaa. Tämä ala tuntuukin omaltani!

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Tuuli Kuusela opiskelee kuntoutuksen ohjaajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksena. Tuuli suoritti syksyllä 2020 työssäoppimisjaksoaan Helsingin Vervessä.

Ota yhteyttä