Kerro kaverille

Julkaistu 22.02.2021 kategoriassa Blogi Uutiset

Työskentelen Verve Turun toimipisteessä sosionomina ammatillisessa kuntoutusselvityksessä. Pidän työstäni hyvin paljon, mutta jo ennen Verven pestiäni olen päätynyt menettämään sydämeni myös järjestötyölle. Olen vapaaehtoisena Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:ssä. Yhdistykseen löysin ammattilaisen ohjaamana, omien kokemuksieni vuoksi päihde- ja mielenterveysomaisena. Sain omaan tilanteeseeni apua, jonka jälkeen halusin mahdollistaa sen muillekin. Olen ohjannut nuorten aikuisten vertaisryhmiä sekä toiminut vertaisomaisena asiakastapaamisissa. 

Itsensä toteuttaminen mielekkäiden asioiden äärellä on meille jokaiselle merkityksellistä

Vapaaehtoisten kesken meillä on ollut tapana vitsailla, miten palkkatyö haittaa vapaaehtoistyötä. Mielenkiintoiset mahdollisuudet voivat mennä sivu suun niiltä, jotka ovat työelämässä. Ja tämä on tietysti selviö. Vapaaehtoistoimintaa tehdään juuri sellaisella panoksella, mitä pystyy ja haluaa antaa. Sen ei kuulu muodostua häiriöksi ansiotyössä, eikä tarvitse tuntea huonoa omatuntoa, mikäli jokin ei onnistu. Mutta vapaaehtoistoiminta voi olla myös hyvin tärkeä, omaa hyvinvointia ylläpitävä ja elämää rikastuttava harrastus. Ja me Vervessä tiedämme, miten tärkeää hyvinvoinnille on itsensä toteuttaminen mielekkäiden asioiden äärellä. 

Kysy nuorelta -hanke tuottaa koulutusmateriaalia nuorista hoivaajista ja lapsiomaisista

Viime aikoina olen toiminut käynnissä olevassa Kysy nuorelta -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää ammattilaisten osaamista tunnistaa ja kohdata nuoria mielenterveys- ja päihdeomaisia sekä lisätä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoa ja taitoa nuorten ohjaamisesta palveluiden ja tuen piiriin. Kysy nuorelta -hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Alisa -projektin kanssa, joka pyrkii nostamaan tietoutta nuorista hoivaajista; nuorista, jotka kantavat huolta sairaasta, vammautuneesta tai riippuvaisesta perheenjäsenestään.

Kysy nuorelta -hankkeen on tarkoitus tuottaa laadukasta materiaalia koulutus- ja vaikuttamistyöhön. Olen ollut mukana kehittämässä materiaalia ja kouluttamassa tulevia sekä nykyisiä ammattilaisia kokemustoimijan roolissa. Tämä ei tavallisesti olisi mahdollista virkatyöaikaa tekevälle vapaaehtoiselle. Mutta olen ollut hyvin onnekkaassa asemassa, sillä Vervessä vapaaehtoistoimintani on mahdollistettu ja sitä on jopa tuettu.

Vervessä vapaaehtoistoimintani on mahdollistettu.

Kun Verven Turun toimisto oli hiljentynyt pyhäpäivän viettoon 6.1.2021, marssi pieni kuvausryhmä toimistomme ovista sisään. Turun Vervessä kuvattiin Kysy nuorelta -hankkeen palveluohjauksellista lyhytdokumenttia. Videotuotannosta vastaa Pro Ratas Oy ja Petri Vilén toimii ohjaajana ja kuvaajana. Video tulee osaksi hankkeen koulutuksellista materiaalikokonaisuutta, joka liitetään myös osaksi mm. Turun yliopiston opintojaksoa Nuoret hoivaajat.

Annika Forthin kuvaukset käynnissä Verve Turussa

Vapaaehtoisuus täydentää ammatillisuutta ja rikastuttaa elämää

Vapaaehtoisuus täydentää ammatillisuuttani, sillä sen kautta kohtaan ihmisiä eri roolissa ja saan uusia näkökantoja työhöni. Mutta toiminnan kautta olen kokenut myös uskomattomia asioita. Koulutustilaisuuksien lisäksi olen muun muassa päässyt Berliiniin Euroopan mielenterveyskonferenssiin puhujaksi ja 2019 vapaaehtoistoimintani sai uusia sävyjä, kun ensimmäistä kertaa kerroin tarinaani mediassa. Vuoden 2020 aikana olin useammassa eri mediassa sekä kahdessa podcastissa. Viimeisin näistä uskomattomista kokemuksista on juuri työn alla oleva video, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa olen ollut mukana alusta lähtien, sillä se rakennettiin oman kokemustarinani ympärille. Video valmistuu maaliskuuhun mennessä. 

Ammattilaisen on tärkeä tunnistaa kohderyhmiä laajasti

Nuoret hoivaajat, päihde- ja mielenterveysläheiset sekä aikuiset lapsiomaiset ovat tärkeä kohderyhmä jokaisen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla muistaa. Verven asiakkaista suurella osalla on fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia. Monet heistä kertovat myös lapsuudessa koetuista vaikeuksista, kun läheinen ihminen on kamppaillut päihde- tai mielenterveysongelmien kanssa. Meidän ammattilaisten on niin täällä Vervessä kuin muuallakin tärkeä muistaa kertoa tarjolla olevista palveluista laajasti ja mahdollisuuksien mukaan ohjata niiden äärelle.

Tuen ja avun piiriin ohjaaminen laajemminkin, kuin vain asiakkaan omien diagnoosien tai haasteiden puitteissa, voi parhaimmillaan kannatella asiakkaan omaa hyvinvointia merkittävästi. Kokemukseni mukaan ihmisen hyvinvointi on suuri kokonaisuus, johon oleellisesti liittyy myös läheisten ihmisten jaksaminen ja hyvinvointi. Itselleni ammattilaisten tuki ja ohjaus on ollut merkittävässä asemassa hyvinvointini sekä työkykyni ylläpitämisessä aikuisuuteni varrella. Myös me kukin voimme olla merkittäviä asiakkaillemme.
 

Lisätietoja

Kerro kaverille

Kirjoittaja