Kerro kaverille

Julkaistu 11.06.2021 kategoriassa Blogi Uutiset

Me Verven työeläkekuntoutuksen valmentajat teemme urasuunnitelmia asiakkaidemme kanssa. Mietimme asiakkaidemme taustaa, osaamista, ambitioita työuralle ja miten näitä voi ammatillisia suunnitelmia laatiessa hyödyntää. Tässä blogissa käännetään luuppi tarkastelemaan uravalmentajien taustaa, osaamista ja ambitioita – mitä osaamista, koulutusta ja kokemusta meillä on taustallamme ja miksi olemme hakeutuneet tekemään uravalmennusta. 

Verven uravalmentajien osaaminen koostuu koulutuksesta, työelämä- ja elämänkokemuksesta 

Vervessä työeläkekuntoutuksen uravalmennustyötä tekee kolmisenkymmentä henkilöä. Jokaisella on korkeakoulututkinto. Pääaineina ja tutkintoina on monenlaista, esimerkiksi yhteiskunta-, hallinto-, kasvatus- ja terveystieteitä, sosionomitutkintoja, terveyden – ja sairaanhoitajan, kuntoutuksen ohjaajan ja fysioterapeutin koulutuksia. Täydennyskoulutusta on myös moneen lähtöön, esimerkiksi ammatillisen opettajan opintoja, työkykykoordinaattorin koulutusta, erilaisia menetelmäkoulutuksia, koulutuskokonaisuuksia liittyen mielenterveyteen, neuropsykiatrisiin haasteisiin sekä työ- ja toimintakykyyn. Suurin osa on suorittanut myös Verven oman täydennyskoulutuksen Verve Akatemian, jonka tavoitteena on kehittää osaamista vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. 

Ammatillista historiaa löytyy muun muassa työllisyydenhoidon kentältä, opetusalalta/koulutustyöstä, hoitotyöstä, hanketyöstä, teollisuuden aloilta, kaupan alalta, ravintola-alalta, työnjohto- ja kehittämistehtävistä, vaikka mistä! Valmentajistamme useampikin on toiminut jossain työuransa vaiheessa yrittäjänä, joko sivu- tai päätoimisesti.

Uravalmentajan työn yksi hienous onkin se, että työtä voi tulla tekemään monenlaisista lähtökohdista käsin ja kaikesta menneestä työelämäkokemuksesta on mahdollisuus ammentaa kokemuksia ja välineitä asiakkaiden kanssa tehtävään valmennustyöhön. Valmennus- ja ohjaustyössä tarvitaan laaja-alaista osaamista, joka muodostuu minun mielestäni parhaimmillaan koulutuksen, työelämäkokemuksen ja elämänkokemuksen kombinaationa. 

Meidän työeläkekuntoutuksen henkilöstöstä 67 prosentilla on yli 10 vuoden työkokemus asiakkaiden ohjaus- ja valmennustehtävistä. 20 prosentilla kokemusta on 5–10 vuotta ja loput ovat tuoreempia ohjaus- ja valmennusalalla. Mahtava määrä kokemusta, kun henkilötyövuodet laskee yhteen! Meille Vervessä halutaan kannustaa osaamisen jakamiseen ja nähdään jatkuvan oppimiseen ja ammatillisen kehittymisen arvo ja välttämättömyys. Osaamista jaamme jatkuvasti kehittämisfoorumissa, case-työskentelyssä, mentoritoiminnassa ja epäformaalimmin ovensuu- ja kahvipöytäkeskusteluissa. 

Verven uravalmentajilla palo tehdä töitä pidempien ja parempien työurien eteen

Mikä meidät sitten on ajanut tekemään valmennus- ja ohjaustyötä? Yhteisenä tekijänä on halu tehdä vaikuttavaa työtä, joka parantaa sekä yksilön elämänlaatua että on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tärkeää. Meistä jokainen haluaa tehdä töitä pidempien ja parempien työurien eteen, auttaa asiakkaita hankalista uravaiheista yli ja turvata työurien jatkuvuus. Tästä työstä on helppoa löytää tarkoitus ja mieli. Työn tavoite on selkeä ja siitä on helppo olla ylpeä. Ammatillinen kehittyminen on kaiken aikaa mahdollista ja pakollistakin: työelämä ja sen ilmiöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Verven työeläkekuntoutuksen valmentajilla on laaja ja monipuolinen osaaminen sekä jatkuva oppimisen halu, jotta heillä olisi parhaat mahdolliset eväät tehdä vaikuttavaa työtä nyt ja jatkossa. Uskon, että näillä eväin pystymme ohjaamaan asiakkaitamme kohti pidempiä ja parempia työuria.
 

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Saara Haapala on työeläkekuntoutuksen palveluvastaava ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Vervessä.