Kerro kaverille

Julkaistu 6.09.2021 kategoriassa Blogi Uutiset

Menestyvä yritystoiminta tarkoittaa tänä päivänä nopeasti mukautuvaa, oppivaa ja tehokkaasti toimivaa liiketoimintaa. Moni ei näe kuntoutujaa ja kuntoutumista osana liiketoimintaa ja operatiivista työtä. Silti samaan aikaan puhutaan, että tietyillä aloilla on työvoimapulaa, työnhakijoilla ei ole riittävää osaamista ja työajan joustot asettavat haasteista. Ammatillinen kuntoutus ja kuntoutujat ovat yksi ratkaisu näihin haasteisiin. Koko prosessin ajan mukana on myös kuntoutuksen asiantuntija, joka ohjaa kuntoutujaa ja työpaikkaa ratkaisemaan työkyvyn ja työllistymisen haasteita työpaikoilla. Jos haluat tietää mistä on kysymys, lue tämä blogi.  

Työkokeilun ratkaisuilla tehdään tulevaisuuden työntekijöitä 

Työkokeilijan eli kuntoutujan saa rekrytoida. On toki hyvä muistaa, ettei työkyvyn rajoitteet tulisi jatkossa haasteeksi työskentelyssä. Kuntoutuksen palveluissa nämä ovat ensisijaista tunnistaa tai rajoittaa kokonaan pois. Kuntoutuja onkin usein työyhteisölle potentiaalinen työntekijä tulevaisuudessa, kun jäljellä oleva työkyky ja työkyvyn rajoitteet ovat tiedossa. Tätä edistää myös kuntoutujan oma avoimuus omasta työkyvystään. Työkokeilun aikana työkokeilijalla on Verven tuki työkyvyn kartoittamiseen ja ratkaisuihin. Ratkaisuilla pyritään pitkäjänteiseen ja asiakaskeskeiseen kuntoutukseen, jotta samaan tilanteeseen ei jouduttaisi jatkossa uudelleen. Yhteistyötä tehdään myös työpaikkojen kanssa.  

Entä jos minulle olisi sattunut omalle kohdalle pitkäaikainen sairaus ja haluaisin kokeilla turvallisessa ympäristössä omaa työskentelyäni uudelleen. Mitä minä odotan työpaikalta, jossa haluan käydä työkokeilussa? Miten sairauteni vaikuttaa työpaikkaan ja työyhteisöön? Mitä minä tuon esiin työhaastattelussa tilanteestani, jotta se on riittävästi ja asiallisesti kerrottu? Voimme kuka tahansa samaistua näillä kysymyksillä kuntoutujan tilanteeseen ja tunnistaa kuntoutujan haasteita. Usein aika helposti ratkaistavissa työpaikalla, vai mitä? 

Olen useissa työpaikoissa kokenut ja nähnyt inhimillisyyttä ja joustavia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin jo ihan työyhteisölähtöisesti. Tämä on työyhteisöjen ja työpaikkojen vahvuus. Vaikka monesti peräänkuulutetaan yritysten yhteiskuntavastuuta, niin itse koen että sitä on jo nyt vahvasti. Jatkuvalla työn kehittämisellä, mahdollisuuksien antamisella työllistymisen eteen sekä ohjauksella työpaikalla on merkittävän suuri vaikutus edelleen, myös työllisyysluvuissa, mutta myös kuntoutuksen vaikuttavuudella. Tehtyä työtä täytyisi vain nostaa esiin ajanhengen mukaisesti. 

Työkokeilusta joustavaa työvoimaa 

Monesti epäröidään ottaa työkokeilijaa esim. työllistämisvelvoitteen tai ohjaukseen kuluvan ajan puutteen vuoksi. On hyvä muistaa, että jos ohjaukseen ja perehdyttämiseen ei ole työpaikalla aikaa, niin työkokeilijaa ei tarvitse siinä hetkessä ottaa. Odota parempaa ajankohtaa ja kun on oikea-aika, voimme tarjota työkokeilijoita. 

Osa kuntoutujista tarvitsee enemmän perehdytystä ja osa pärjää vähemmällä, tämä on hyvin yksilöllistä ja siksi Verven on hyvä tietää myös työpaikan toiveita tulevista työkokeilijoista. Jos työskentely ei suju perehdytyksenkään myötä tai poissaoloja on runsaasti, on kaikilla osapuolilla oikeus keskeyttää työkokeilu työpaikassa velvoitteitta. 

Työn tekemisen haasteista kannattaa pitää aina ajan tasalla sekä kuntoutujaa että Verven työntekijää.  Yhdessä pyrimme aina löytämään kuntoutujan työkyvylle sopivia työtehtäviä. Työstä saatu palaute on arvokas osa kuntoutustyötä ja kuntoutujan kuntoutumista, vaikka se voisi tuntua pieneltä asialta työpaikalla. Kuntoutustyöhön saatu palaute työpaikalta suoraan antaa kuitenkin realistista kuvaa työn suoriutumisesta ja työkyvystä todellisissa työelämän tilanteissa ja siksi se koetaan havainnollistavana ja hyvin konkreettisena esimerkkinä jatkaa tai korjata kuntoutumista terveyttä edistävään suuntaan.  

Katso videolta yrittäjän kokemukset työkokeilusta.

Rahallista tukea ja asiantuntijan tuki ilmaiseksi 

Kun ammatillisessa kuntoutuksessa oleva on työkokeilussa, on Verve ottanut hänelle lakisääteiset vakuutukset työkokeilun ja työmatkojen ajaksi. Näistä ei siis työantajan tarvitse huolehtia. Kuntoutuja saa myös työkokeilun ajalta rahallista tukea, joten palkanmaksu velvoitetta ei työkokeilijasta ole työkokeilun aikana. 

Työkokeilun jälkeen, jos työkokeilija työllistetään, pystymme neuvomaan asiantuntijoina työllistymisen tukiin, jotka helpottavat rekrytointia ja palkanmaksua. Näitä on mm. palkkatuet, työolosuhteiden järjestelytuki, kaupunkilisät jne. Ohjaamme ja autamme mielellämme työnantajia kuntoutujan työllistämiseen liittyvissä tukiasioissa, jotta mahdollinen työllistyminen 
lähtisi sujuvasti käyntiin. Tästä yhteistyöstä, jota teemme eri palveluiden kautta työnantajien kanssa, keräsimme palautetta keväällä 2021, josta poimintana seuraava palaute: 

”Verve on ensisijaisesti kyennyt auttamaan harjoittelijoitamme, mutta asiantuntijoilta olemme myös yrityksenä saaneet hyviä vinkkejä työllistämiseen ja tukiviidakossa seikkailuun.” 

Työkokeilu on työtehtäviin rauhallista ja hitaasti etenevää tutustumista uudelleen tai uutena, kun taustalla on sairaus, vika tai vamma. Työkokeilija voi tulla yritykseen Verven eri palveluista, esimerkiksi ammatillisesta kuntoutuksesta,  työeläkekuntoutuksesta tai liikenne- ja tapaturmakuntoutuksesta. Työkokeilu on aina ensisijaisesti kuntoutujan omalle alalle, jos työkyvyn rajoitteita ei ole. Verve on työkyvyn asiantuntija ja on mukana kuntoutujan kanssa työllistymisen edistämisessä sekä työkyvyn selvittämisessä yhdessä kuntoutujan ja työpaikan kanssa yhdessä. 

Haluatko lisätietoja? 
Haluatko yhteistyökumppaniksemme? 
Tarvitsetko työkokeilijoita? 

Ota yhteyttä minuun (tauno.ahola@verve.fi, puh. 040 545 8104) tai toimipaikkamme yhteyshenkilöihin.

 Jaa blogia eteenpäin. 

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Tauno Ahola työskentelee työhönvalmentajana Vervessä.