Kerro kaverille

Julkaistu 15.11.2018 kategoriassa Blogi

“Kuulehan sie vänskä; Miss sie tarviit hyvvää miestä, nii täss siull on sellanen”. Näin sanoo Rokka Tuntemattomassa sotilaassa.

Hyvän miehen ja naisen löytäminen on työnantajankin toivelistan kärkipäässä, sillä työntekijät ovat yrityksen keskeisimpiä voimavaroja. Työntekijä puolestaan haluaa löytää hyvän työn sekä häntä arvostavan työnantajan. Näiden kahden kohtaaminen ei kuitenkaan usein tapahdu yhtä helposti kuin Rokalla, vaan sen eteen on tehtävä työtä.

Hyvien tyyppien ja siten työntekijöiden löytäminen voi olla välillä haasteellista. Yritykset haluavat vahvuuteensa sellaisia tyyppejä, joilla on kova tahto tehdä itselleen sopivaa työtä ja jotka täyttävät avoinna olevan tehtävän. Tässä on käytössä useita erilaisia rekrytointikanavia ja verkostoja puolin ja toisin. Näistä on osattava seuloa omaa tarvetta parhaiten palveleva ratkaisu. Yritysten perinteisenä vaihtoehtona on kääntyä rekrytointiyrityksen puoleen ja hakea palvelua sieltä. Vastaavaa palvelua mekin tarjoamme Vervessä tarjoamalla asiakkainamme olevia kuntoutujia työkokeiluihin. Käytännössä työmme muistuttaa hyvin paljon rekrytointiyritysten palveluita ja tehtäväkenttää. Erona on vain se, että työnantajalle ei aiheudu rekrytointi- eikä palkkakustannuksia työkokeilun ajalta.

Kun sopiva tekijä ja tehtävänkuva kohtaavat, osatyökykykin muuttuu täydeksi työkyvyksi

Rokkamainen asenne ei välttämättä aina riitä työllistymiseen. Jokainen ihminen kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä tilanteita, jolloin työkyky ei ole 100 %:a. Työkykyä voivat alentaa esimerkiksi muutokset elämäntilanteessa tai pysyvät terveydelliset haasteet. Tällaisissa tilanteissa työnantajan ja työntekijän kohtaaminen on usein entistä haastavampaa, joten toimimme niissä apuvoimana. Missiomme on auttaa työnhakija-asiakkaitamme löytämään sopivia urapolkuja ja työkokeilumahdollisuuksia, silloin kun heillä on työntekoon vaikuttavia terveydellisiä haasteita. Kun sopiva tekijä ja tehtävänkuva kohtaavat, osatyökykykin muuttuu täydeksi työkyvyksi. Ja kun sekä työnantajan että työntekijän tarpeet vastaavat toisiaan, syntyy molempia hyödyttävä win-win tilanne.

Aivan kuten vapailla markkinoillakin, rekrytoivan yrityksen kanssa yhdessä on tärkeintä profiloida millainen koulutukseltaan, taustaltaan ja persoonaltaan tällainen hyvä tyyppi on. Erityisen tärkeää on ymmärtää mitä yritys tekee, millainen on yrityksen toimiala ja mitkä ovat kyseisen alan reunaehdot, osaamisvaatimukset ja persoonaan liittyvät vaatimukset. Sitä kautta on helpompi ymmärtää millaisia urapolkuja ja tekijöitä yritykseen tarvitaan. Myyntitykin profiili on tuloshakuinen, usein paineen- ja stressinsietokykyinen ekstrovertti ja toimistoon tarvitaan organisointikykyistä, kaikki langat kädessä pitävää tyyppiä.

Me ymmärrämme työnhakija-asiakkaidemme terveydellisten haasteiden tuomat reunaehdot työllistymiselle. Mahdollisia työuria kartoitetaan yhdessä ja samalla profiloidaan millaiseen työhön henkilö olisi sopivin. Tätä kautta lähdemme hakemaan soveltuvaa työtehtävää ja yritystä. Tässä voimme hyödyntää omaa työnantajaverkostoamme. Kun sopivat “parit” tätä kautta löytyvät, työkokeilija menee haastatteluun ja yhteinen kemia joko löytyy tai ei löydy. Jos kemiaa on riittävästi ja kummatkin ovat tyytyväisiä, niin silloin paluu työelämään on alkanut.

Työkokeilu on mahdollisuus niin työntekijälle kuin työnantajallekin

Kun työnantaja ja työntekijä on saatettu yhteen, uutta työtä kokeillaan tyypillisesti kolme kuukautta kestävän työkokeilun avulla. Työkokeilun tarkoitus on kartoittaa kaavaillun työn soveltuvuutta kuntoutujalle. Käytännössä siis työkokeilu on se elementti, jonka avulla kuntoutujalla on mahdollisuus päästä etenemään työelämään. Samalla se toimii kuitenkin myös suurena mahdollisuutena työnantajalle. Työkokeilun aikana työnantajalla on nimittäin tilaisuus kouluttaa kuntoutuja ja sitouttaa hänet osaksi yritystä. Näin onnistuneen työkokeilun jälkeen työnantajalla voi olla vahvuudessaan työnsä taitava työntekijä, jonka etsimiseen hänen ei tarvinnut kuluttaa aikaa eikä rahaakaan.  

Prosessina polku kuulostaa pelkistetyltä ja suoraviivaiselta, jopa markkinataloutta suosivalta. Onhan se toki sitäkin. Mutta kun tarkastelemme sitä, miten suuri merkitys työllämme on omassa elämässään terveydellisten haasteiden kanssa painivalle työnhakijalle, olemme yhteiskunnallisten arvojen äärellä. Puhumme mielellämme yhteiskunnallisesta vastuusta ja tätä vastuuta on helpompi kantaa, kun jalkaudumme  työelämäkentälle työnantajien pariin. Yhteistyö yritysten kanssa on toimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeää ja on jo tuottanut onnistumisia, jotka puhuvat puolestaan. Olemme auttaneet yrityksiä löytämään Rokkansa ja Rokkia työllistymään.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Kommentointi