Kerro kaverille

Julkaistu 27.01.2020 kategoriassa Blogi

Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuus syntyy siitä, että suunnitelma ja toimet ovat sovitettu kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin. Tunnetko sinä työeläkekuntoutuksen niin hyvin, että tunnistat sen käyttömahdollisuudet? Mitä muuta työeläkekuntoutus voi olla kuin työkokeilun kautta omalle työnantajalle palaamista tai uudelleenkouluttautumista?

Sain ilon olla mukana Kevan järjestämässä tutkimusseminaarissa keskustelemassa työeläkekuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tilaisuus oli onnistunut ja innostusta luova – yhdessä totesimme, että työeläkekuntoutuksessa on poweria. Kehittämiskohtiakin on, totta kai. Yhtenä alan toimijoiden yhteisenä kehittämishaasteena on selkeän tiedon jakaminen siitä, mitä työeläkekuntoutus on. Ymmärrettävää ja inspiroivaa tietoa pitäisi saada kulkemaan sekä potentiaalisille työeläkekuntoutuksen asiakkaille, mutta myös heidän esimiehilleen, hoitotahoille erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Työeläkekuntoutuksen mahdollisuudet olisi hyvä tunnistaa myös TE-hallinnossa nykytilannetta paremmin.

Mitä työeläkekuntoutus pitää sisällään?

Käsite työeläkekuntoutus tai ammatillinen kuntoutus ei ole informatiivinen. Mitä työeläkekuntoutus voi pitää sisällään ja mitä se edes tarkoittaa, kun ammatillisesti kuntoutetaan?

Vahvimmin tunnistetaan ammatillisen kuntoutuksen kaksi tapaa: omaan työhön palaamista tukeva työkokeilu pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen sekä uudelleenkoulutus eli ammatinvaihto. On hyvä alku, jos käsite työeläkekuntoutus tai ammatillinen kilisyttää edes jotain kelloja. Ymmärrys työeläkekuntoutuksen mahdollisuuksista jää kuitenkin hyvin ohueksi, jos tunnistaa vain nämä kaksi tyyppitarinaa.

Me verveläiset kohtaamme vuositasolla 1000 työeläkekuntoutujaa. Työeläkekuntoutus ja sen mahdollisuudet ovat aiheena meille tuttuja kuin omat taskumme ja siksipä tunnistamme edellä esitettyjen työeläkekuntoutustyyppien rinnalle monia muitakin tyyppitarinoita.

Työeläkekuntoutuksen käytetyin keino on työkokeilu. Työeläkelaitos arvioi aina asiakaskohtaisesti, mitä keinoja ovat valmiita tukemaan. Usein lähtötilanne on se, että työeläkelaitos on ilmoittanut, että voivat tukea työkokeilua, mutta eivät uudelleenkoulutusta. Asiakkaanamme olevilla henkilöillä on harvoin mahdollisuutta palata omaan työhön – työsuhdetta ei ole enää olemassa tai jos onkin, niin omalla työnantajalla ei ole mahdollista tarjota terveydellisesti sopivaa työtä. Omaan työhön palauttavia työkokeiluita emme siis juurikaan tee.

Oman potentiaalin tunnistaminen avainasemassa

Sen sijaan me teemme asiakkaidemme kanssa huomattavan määrän uraohjausta. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen osaamistaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan. Käytännön työssä törmään jatkuvasti kahteen ilmiöön; lyhytkin poissaolo työelämästä voi laskea ammatillista itseluottamusta ja oman osaamisen tunnistaminen on vaikeaa. Jos ei luota itseensä eikä tunnista osaamistaan, on työnhaussa onnistuminen melko mahdotonta. Uraohjaus auttaa – autamme asiakasta näkemään oman osaamisensa ja potentiaalinsa, hahmottamaan oman työuransa rakennuspalikat. Seuraavana vaiheena avaamme näkymiä siihen, missä asiakkaan osaamista voisi työelämässä hyödyntää. Mikä voisi olla hänen potentiaalilleen sopiva työnkuva ja osuva työnantaja.

Uraohjausvaihetta seuraa usein työkokeilu tai työhönvalmennus. Voi olla, että työelämään palauttavaksi keinoksi riittää työkokeilu tai työhönvalmennus, kunhan se on asiakkaan kokonaistilanne huomioiden huolella suunniteltu ja uraohjauksessa on pohdittu myös pidemmän tähtäimen suunnitelmia.  Miten osaaminen työkokeilun kautta vahvistuu ja syvenee, minkälaisia verkostoja asiakas saa hankittua, miten hän voi kertyvää kokemusta hyödyntää jatkossa työtä hakiessani. Usein työkokeilun tavoite liittyykin osaamisen hankkimiseen, kehittämiseen tai syventämiseen. Osaaminen on parasta turvaa työkyvyttömyyttä vastaan.

Uraohjauksella löytyy mahdollisuuksia

Uraohjauksessa löytyvä ammatillinen suunnitelma hyödyntää aina olemassa olevaa osaamista ja vahvuuksia. Tavoiteltavaksi työnkuvaksi voi muodostua uusi, osuvampi ja sopivampi, työnkuva tutulta toimialalta. Joskus hypätään toimialarajojen ylikin.

Toivoisin, että tämä työeläkekuntoutuksen tyyppitarina tulisi tunnetummaksi, koska se kuvaa parhaiten niitä kuntoutussuunnitelmia ja sitä uraohjaustyötä, jota me Vervessä teemme. Uudelleenkoulutukselle on ehdottomasti paikkansa ja omaan työhön palauttavat työkokeilut ovat tärkeitä – kunhan työnkuvassa tai -ympäristössä tapahtuu riittäviä muutoksia eikä palata lähtötilanteeseen.

Jotta työeläkekuntoutus on vaikuttavaa, on tärkeää tunnistaa huolella asiakkaan tilanne ja mahdollisuudet – minkä tyyppinen kuntoutussuunnitelma palvelee juuri häntä. Yksilöllisiin tilanteisiin ei ole olemassa valmiita keittokirjaohjeita, taitavaksi uraohjaajaksi kehitytään käytännön ja kokemuksen kautta.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Saara Haapala on työeläkekuntoutuksen palveluvastaava ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Vervessä.

Kommentointi

Ota yhteyttä