Kerro kaverille Facebook LinkedIn Google +

Työelämässä on tarvetta erilaisille ihmisille ja erilaiselle osaamiselle

Minua kiinnosti tietää, mikä kuntoutujille on olennaista silloin, kun omalle työuralle etsitään uutta suuntaa. Selvitin asiaa kyselytutkimuksella, jonka lähetin muutama vuosi sitten ohjausprosessinsa päättäneille Verven kuntoutujille. Löysin viisi yhteistä tekijää. 

Merkityksellisimmäksi asiaksi kuntoutujat nostivat henkilökohtaisen keskustelun oman ohjaajan kanssa. Osa vastaajista kuvasi tätä ”arkiseksi jutusteluksi”, osa ”elämäänsä muuttaneeksi kokemukseksi”. Eli vaikka digitalisaatio tuo uusia keinoja ja mahdollisuuksia ohjaustyöhön, eivät henkilökohtainen ohjaus ja dialoginen keskustelu näytä menettäneen paikkaansa.

Ideana on selvittää,
millaisia työtehtäviä ja ammatillisia
vaihtoehtoja on avoimilla työmarkkinoilla
nykyisellä terveydentilalla.


Toiseksi tärkein asia kuntoutujien mielestä oli terveydentilan huomioiminen ammatillisessa suunnittelussa. Tämä onkin oleellinen asia koko prosessissa. Kuntoutujat ovat usein käyneet läpi jopa vuosia erilaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, selvittelyjä, pitkiä sairauslomia ja mahdollisia lääketieteellisiä operaatioita.

Ammatillinen kuntoutus ei paranna kuntoutujaa vaan ideana on selvittää, millaisia työtehtäviä ja ammatillisia vaihtoehtoja kuntoutujalle voi olla avoimilla työmarkkinoilla nykyisellä terveydentilalla. Ohjauksessa huomio käännetäänkin vajavuuksista mahdollisuuksiin ja nämä yhdistetään työelämän tarpeisiin ja olemassa oleviin työtehtäviin, tulevaisuuteen peilaten. Työelämässä on tarvetta erilaisille ihmisille ja erilaiselle osaamiselle sekä nyt että tulevaisuudessa.

On tärkeää, että kuntoutujat saavat
rehellistä palautetta työskentelystään.


Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi kuntoutujat arvostivat ammatillisten vaihtoehtojen selvittelyn käytännössä eli sen, että he pääsevät oikeiden työtehtävien ja oikeiden työkavereiden avulla kokeilemaan, sopiiko suunniteltu ammattiala heille vielä käytännössä, ja mitä vaatii, jotta kyseisiä työtehtävä voi jatkossa hakea avoimilta työmarkkinoilta. Tällöin puhumme työkokeilusta, joka onkin yksi eniten käytetty ammatillisen kuntoutuksen keinoista.

Myös ne kuntoutujat, joiden terveydentila ei riittänyt työelämän vaatimuksiin nähden, olivat tyytyväisiä tehtyihin selvityksiin ja työkokeiluihin, koska he saivat itse olla mukana selvittelyissä ja arvioimassa omaa pärjäämistään suhteessa uusiin työtehtäviin, vaikka vaihtoehtoja työhön paluulle ei aina löytynytkään. Ohjaajan kannalta on tärkeää, että työnantajat tarjoavat kuntoutujille mahdollisuuden päästä kokeilemaan ja näkemään erilaisia ammatteja käytännössä, ja että kuntoutuja saa myös rehellistä palautetta työskentelystään.

Ammatillista kuntoutusta tehdään yhdessä työelämän kanssa. Työkokeiluja tehdään oikeilla työpaikoilla mahdollisimman aidoissa työtehtävissä työpaikan ja työelämän pelisääntöjen mukaisesti. Jokainen työkokeilupaikka on arvokas, ja työkokeilija antaa puolestaan oman tärkeän työpanoksensa työnantajan käyttöön työkokeilun ajaksi.

Harva meistä haluaa ohjaajakseen
negatiivisen ja lannistavan ohjaajan...
vai haluaisitko sinä?


Neljäntenä asiana kuntoutujien listalla olivat erilaiset testit, kuten psykologiset testit ja lukihäiriötestit, joita Vervessä käytetään tarvittaessa ammatillisen suunnittelun tukena. Viidenneksi tärkein asia kuntoutujille oli ohjaajien postitiivisuus ja kannustus. Eikä ihme, harva meistä haluaa ohjaajakseen negatiivisen ja lannistavan ohjaajan... vai haluaisitko sinä?

Oman työn kehittämiseksi on tärkeää joskus pysähtyä miettimään omaa työtä ja sen merkitystä käytännössä. Tutkittuani asiaa huomasin lopulta itse saaneeni uusia eväitä ohjaustyöhön. Kuntoutujat olivat tyytyväisiä Verven kuntoutuksen palveluihin ja saimme lähes kiitettävän kouluarvosanan 8,51. Aina voimme kuitenkin kehittää ja parantaa. Oleellista on aika ajoin kyseenalaistaa, olemmeko ohjauksessa oikeilla jäljillä, vastaammeko kuntoutujien odotuksiin myös ylihuomenna?

Elina Alm
ammatillinen kuntoutusohjaaja
Verve

Kirjoittaja työskentelee Verven Turun toimipaikassa ja auttaa ihmisiä löytämään oman paikkansa työelämässä. Hän on tutkinut ammatillisen kuntoutustyön vaikuttavuutta Vervessä >>

Julkaistu: 02.03.2017

Marianne sanoi 06.06.2017 klo 12.57:

(Ei otsikkoa)

"Jokainen työkokeilupaikka on arvokas, ja työkokeilija antaa puolestaan oman tärkeän työpanoksensa työnantajan käyttöön työkokeilun ajaksi"

Työkokeilijalla ei saa korvata palkallista työntekijää. Jos näin annetaan jatkuvast toistua; työnantajat unohtavat työkokeilijan näkökulman ja ajavat vain omia etujaan ja näin se valitettavan usein menee.

Elina Alm sanoi 08.06.2017 klo 15.24:

Kiitos Marianne palautteestasi

Nostit esiin tärkeän näkökulman ja yleisen huolen, johon me ohjaajat törmäämme aina välillä. Oman kokemukseni mukaan työkokeilija harvoin kuitenkaan korvaa yrityksen omaa työntekijää. Työkokeiluhan on usein ajallisesti korkeintaan muutaman kuukauden mittainen. En myöskään itse ohjaisi työkokeilijaa työnantajalle, jos kävisi ilmi, että työnantaja käyttää pelkästään esim. harjoittelijoita työvoimana.

Ammatillisessa kuntoutuksessa työkokeilu liittyy aina henkilön omaan ammatilliseen suunnitelmaan. Minusta työkokeilussa onkin näin ollen tärkeää, että työkokeilija saa toisaalta tehdä itse oikeita töitä, jotta hän saa todenmukaisen käsityksen kokeiltavasta työnkuvasta ja samalla käsityksen työnkuvan sopivuudesta hänen terveydentilalle ja persoonalleen. Pelkästään muiden töiden seuraaminen ei välttämättä anna oikeaa käsitystä työstä eikä ole välttämättä mielekästä myöskään työkokeilijalle. Mitä tulee työllistymiseen, työkokeilussa kokeilijalla on mahdollisuus näyttää niin itselle kuin työnantajalle osaamistaan ja ennen kaikkea oppimishalukkuuttaan suhteessa kokeiltavaan työtehtävään. Tämä jos mikä edistää kokemuksemme mukaan työllistymisen mahdollisuuksia ko. alalle jatkossa. Samalla kokeilija saa realistisen käsityksen alan vaatimuksista esimerkiksi pääsy/koulutusvaatimuksista ja voi sitten miettiä jälleen, olisiko minusta tähän nykyisellä terveydentilallani?

Se työllistyykö henkilö lopulta on sitten jo monen asian summa, johon vaikuttavat esim. yrityksen sen hetkinen rekrytointitarve, henkilön osaaminen/ pätevyys, soveltuvuus ko. yritykseen, työssäkäyntialue ja yleinen työllisyys- ja taloustilanne.

Marianne sanoi 08.06.2017 klo 22.13:

(Ei otsikkoa)

"Oman kokemukseni mukaan työkokeilija harvoin kuitenkaan korvaa yrityksen omaa työntekijää. "

Olin työkokeilussa kolmisen vuotta sitten eräässä pienessä firmassa ja siellä, jos missä koin, että työpanostani hyväksikäytettiin; eli teetettiin suurin osa töistä ja työnantaja lähti omille menoilleen, jolloin jäin toisen työkokeilijan kanssa kaksin pitämään lafkaa pystyssä. Myös sairaspoissaoloja yritettiin korvata meillä.
Toinen tuttavani oli eräässä kahvilassa työkokeilussa. Hän teki aamuvuoroa ja pian kävi ilmi, että hänen työpanokselllaan korvattiin yhden ihmisen työvuoro. (aamuun ei saatu tekijää, koska ei ollut varaa palkata, mutta otettiin kuitenkin työkokeilija tehtävään).
Vastaavaa olen kuullut monen suusta, jotka ovat olleet Te-toimiston tai Kelan kautta työkokeilussa. Miksi te ette puutu välittömästi tähän ja laita työkokelulle stoppi, jos näin selkeästi tehdään?? Pitäisi laittaa enemmän vastuuta työnantajalle ja korostaa,että ei ole työsuhden korvike ja matalaa puuttumiskynnystä.

Elina Alm sanoi 09.06.2017 klo 15.05:

(Ei otsikkoa)

Ikävä kuulla, että kokemuksesi on ollut näin kielteinen. En osaa ottaa kantaa muiden palvelutuottajien työtapaan tai TE-toimistojen työkokeiluihin, mutta meidän tavastamme toimia pystyn kertomaan.

Oman kokemukseni mukaan valtaosa työnantajista toimii oikein perustein. Omalta työuraltani muistan vain 2 tilannetta, jossa olisin törmännyt moiseen ja näissäkin työkokeilu sitten keskeytettiin. Meillä Vervessä me ohjaajat seuraamme kuntoutujien työkokeilua ja käymme myös työkokeilupaikalla säännöllisesti itse, joten tiedämme hyvin missä siellä mennään. Pidämme yhteyttä myös kuntoutujaan käyntien välillä, jotta tiedämme ns. totuuden eli miten työt oikeasti sujuvat.

Marianne sanoi 15.07.2017 klo 10.56:

Karu todelisuus

Heips!

Uutisissa on ollut juttua tapauksista, jossa työkokeilua on teetetty parhaimmillaan usean vuodenkin edestä joillakin ihmisillä eri palveluntarjoajien kautta.
"Nostit esiin tärkeän näkökulman ja yleisen huolen, johon me ohjaajat törmäämme aina välillä. Oman kokemukseni mukaan työkokeilija harvoin kuitenkaan korvaa yrityksen omaa työntekijää. Työkokeiluhan on usein ajallisesti korkeintaan muutaman kuukauden mittainen. "
On käynyt ilmi, että monet työnantajat ns ketjutatvat työkokeiluja; eli ottavat aina uuden työkokeilijan, kun edellinen loppuu; ei kö tällö ole nimeonomaan kyse hyväksikäytöstä ja palkkauksen kierrosta? Miten Verve takaa esim sen, että asiakas ei mene sellaiseen firmaan työkokeiluun tai työhönvalmennukseen, jossa on toistuvasti kukaudesta toiseen t.kokeilijoita tai harjoittelijoita ja vielä samassa työnkuvassa? Eikö tässä ole mitään eettisesti epäilyttävää?? Minusta oikea ratkaisu näihin olisi ihan oikea työsuhde; koska on kuitenkin koeaika ja voi irtisanoutua, jos työ on vaikka liian kuormittavaa tai ei muuten sovellu työhön.

sanoi 02.08.2017 klo 10.56:

Vastaus viestiin karu todellisuus

Hei Marianne,
tiedustelit sitä, miten Verve takaa sen ettei asiakas mene sellaiseen firmaan työkokeiluun tai työhönvalmennukseen, jossa on toistuvasti kokeilijoita tai harjoittelijoita.
Seuraamme asiakastamme ja teemme myös yhdessä asiakkaan kanssa valintoja työkokeilupaikan suhteen. Ks. aiempi vastaukseni sinulle.

Kommentoi

Otsikko:
Kommentti:
Nimimerkki:
 

Blogikirjoitukset