Miten uusi elektiivisten leikkausten hoidonsuunnitteluyksikkö on vaikuttanut sinun näkökulmastasi yleis- ja vatsaelinkirurgian osastoryhmän toimintaan, vastuulääkäri, osastonylilääkäri Juha Saarnio?

– Hoidonsuunnitteluyksikkö on menestystarina, joka on selkiyttänyt potilaiden leikkausvarauksia. Jonot on saatu paremmin hallintaan, ja jonotilanteesta saa reaaliaikaista tietoa jonohoitajalta. Myös osaamissektoreiden leikkaussuunnittelusta vastaavat kirurgit ovat erittäin tyytyväisiä, koska leikkausvaraustoiminta on selkiytynyt.
 

Onko keskitetyllä elektiivisten leikkausten hoidonsuunnittelulla vaikutusta kirurgin työpäivään?

– Se helpottaa leikkauspotilaan hoitoprosessin toteuttamista. Hyvä yhteistyö jonohoitajien kanssa helpottaa potilaiden hoitoprosessin suunnittelua ja toteutusta. On myös tärkeää, että hoidonvaraaja on tavoitettavissa päivittäin.
 

Miten olit itse mukana kehitystyössä, joka johti yksikön perustamiseen?

– Olin mukana alkukeskusteluissa, ja joka vaiheessa olen kannustanut. Muistutin myös, että ilman riittävää substanssiosaamista hoidonvaraus ei voi toimia laadukkaasti. Olen myös kannustanut, vaatinutkin, virtaviivaistamaan ajanvarausta ja minimoimaan tietokoneen ”näpyttelyä” per ajanvaraus.
 

Miten yksikön perustamiseen johtanut suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi on mielestäsi kokonaisuudessaan sujunut?

– Mielestäni erinomaisesti, toki asiaankuuluvaa muutosvastarintaa oli. Nyt useimmat ovat todella tyytyväisiä.
 

Miten ulkopuolisen toimijan, eli Verven, mukanaolo on mielestäsi näkynyt prosessissa?

– On eduksi, että ulkopuolinen asiantuntija arvioi nykytilannetta sopivan kriittisesti, tekee tiettäväksi prosessin vaiheet. Niihin hieman sokeutuu lähietäisyydellä, monia asioita on tehty liian monimutkaisesti. Myös ulkopuolisen asiantuntijan osaamisella ja vuorovaikutustaidoilla on tärkeä merkitys. Eli asiantuntija toimii prosessin ”katalysaattorina”.

 

Hoidonsuunnitteluyksikkö Opta avasi ovensa pian sitä edeltävän kehittämishankkeen jälkeen. Verven asiantuntijatuki ei loppunut siihen. Kehittävä käyttöönotto menetelmineen on johdon tarjoama tuki esimiehille ja työyhteisölle uuden yksikön aloittaessa toimintansa.

 

Takaisin edelliselle sivulle

Lue lisää

Oulun yliopistollinen sairaala keskitti leikkaustoiminnan hoidonsuunnittelua
Miten suunnitteluprosessi toteutettiin, kauanko se kesti?
Miten täysin uusi yksikkö ja tapa toimia otetaan käyttöön?
Miten varmistetaan onnistunut käyttöönotto?
Vinkkejä muutokseen