Sote ja muut kuntamaailmaa ravistavat muutokset pitävät kuntien esimiehet kiireisinä. Lisää haasteita aiheuttavat muun muassa henkilöstön ikääntyminen ja nykyihmisiä vaivaava informaatiokuormitus. Tässä Ilomantsin kunnan hallintojohtaja Hilkka Ikosen ja työterveyshoitaja Hannu Ehrukaisen vinkit työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja johtamiseen vastaavissa tilanteissa oleville organisaatioille.

 

Ikosen ja Ehrukaisen mukaan varhaisen puuttumisen malli on tärkeä. Ihmiset reagoivat muutoksiin eri tavoin, joten pienistäkin asioista kannattaa keskustella, jotta asiat eivät pääsisi liukumaan väärille raiteille. Isossa roolissa on itsestä huolen pitäminen.

– On tärkeää, että huolehtisi omasta kunnostaan ja riittävästä levosta, Ehrukainen tiivistää.

Tärkeää on myös yhteisön tuki – kollegoilla ja esimiehillä on oma vastuunsa varhaisessa puuttumisessa. Ja kun ”kolmikannan”, eli työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon keskusteluyhteys on vielä aktiivinen ja toimiva, pärjää suurimmassa osissa tilanteista.

Riittävällä ja oikea-aikaisella tiedottamisella on myös huomattava merkitys. Ikonen kertoo, että Ilomantsin kunta pyrkiikin olemaan keskusteleva ja ymmärtävä työnantaja. Lisäksi työhyvinvoinnista pyritään huolehtimaan monin eri työkaluin aina tyky-seteleistä uuden työpaikan etsimisessä avustamiseen.

Jos oma apu ei kuitenkaan auta, ei kannata jäädä jumiin haasteisiin, vaan hakea apua ulkopuolelta, esimerkiksi Navigon kaltaisista ratkaisuista, Ikonen ja Ehrukainen sanovat.

– Navigo on yksi hyvä vaihtoehto, kun ei löydä ratkaisuja työntekijöiden työkyvyn palauttamiseksi, jos organisaatiosta ei löydy uusia työtehtäviä, tai jos täytyy selvitellä uudelleenkouluttautumisen mahdollisuuksia.

Lue tästä kunnan hallintojohtaja Hilkka Ikosen ja työterveyshoitaja Hannu Ehrukaisen kokemukset Navigosta >> 

”Meillä Ilomantsin kunnassa on valtavan sitoutuneita ja tekeviä työntekijöitä", kehuvat työterveyshoitaja Hannu Ehrukainen ja kunnan hallintojohtaja Hilkka Ikonen.

 

2.8.2016 / Johanna Still