Kehitystyö ei suinkaan loppunut Hoidonsuunnittelu Opta -yksikön avaamiseen, päinvastoin. On jatkettu työtapojen ja -välineiden sekä toimenkuvien luomista ja kehittämistä, vanhasta pois oppimista, kouluttamista ja kouluttautumista.

Vaikka jo muutosprosessi oli massiivinen, on käyttöönottovaihe silti ehkä se kaikkein haastavin.

Kehittämisen kohteena ovat olleet kaikki asiat palaverikäytännöistä tietojärjestelmien käyttämiseen. Yksikössä on tiedetty alusta asti, että vaikka jo muutosprosessi oli massiivinen, on käyttöönottovaihe silti ehkä se kaikkein haastavin.

– Olen sanonut työntekijöille, että mitään valmista en voi luvata, mutta haasteita kyllä. Saatte ajatella luovasti ja kehittää omaa työnkuvaanne. Se onkin ollut iso motivaattori, ylihoitaja AnittaTanhua huomauttaa.

Koko tiimin – ja oikeastaan hoidonsuunnittelun asiantuntijoiden ammattikunnan – työnkuvan ja -tapojen kehittämisen lisäksi työn alla ovat olleet yhteistyöverkostot ja työyhteisön sisäiset pelisäännöt. Tässä kaikessa oli tukena Verven Kehittävä käyttöönotto -prosessi kehittämiskonsultti Airi Tolosen johdolla.

Olemme oppineet tarkastelemaan 
asioita kokonaisuuksina.

– Airi kulki rinnalla ja kävi kanssamme asioita läpi hyvin laajasti. Hän tunsi koko kehitysprosessin historian, ja pystyi siksi vetämään asioita yhteen ja selittämään taustoja. Hän vietti aikaa tiimin kanssa, videoi, haastatteli, osasi esittää kysymyksiä ja teki näkyväksi asioita. Oli hyvä, että hän oli mukana palavereissa myös muiden osastojen kanssa. Hän oli hyvä kokoava voima ja toi työvälineitä asioiden käsittelyyn ja järjestelyyn. Me olemme oppineet tarkastelemaan asioita kokonaisuuksina, Anitta Tanhua ja osastonhoitaja Sirpa Jämsä kiittelevät.

Käyttöönottoprosessi sujuu jouhevammin, kun henkilökunnalla on avoin ja myönteinen asenne. Jämsän kertoessa tiiminsä toiminnasta puheessa viliseekin lausahduksia, jotka kuvaavat tekemisen meininkiä: ”otetaanpa selvää”, ”eihän se ollut kuin yksi palaveri, ja asia oli selvä”, ”päätettiin porukalla”.

Yksikön ylihoitaja Anitta Tanhua.

 

Oikealla osastonhoitaja Sirpa Jämsä ja Hoidonsuunnittelu Optan hoidonsuunnittelijoita.

Takaisin edelliselle sivulle

Lue lisää

Oulun yliopistollinen sairaala keskitti leikkaustoiminnan hoidonsuunnittelua
Miten suunnitteluprosessi toteutettiin, kauanko se kesti?
Miten varmistetaan onnistunut käyttöönotto?
Vinkkejä muutokseen
Hoidonsuunnitteluyksikkö kirurgin näkökulmasta