Kerro kaverille

Julkaistu 10.04.2014 kategoriassa Blogi

Videoneuvottelulaitteet ohjaustyössä

Vervessä Tampereen toimipisteessä hyödynnetään nykyteknologiaa asiakkaiden kanssa ohjauksessa. Kuntoutuja-asiakkaani ammatillinen suunnitelma johti kohti Inaria, joten tiedustelin palvelun tilaajalta, olisiko mahdollista reilun 1000 kilometrin välimatkan vuoksi pitää palveluun liittyvät palaverit videoneuvottelun avulla. Videoneuvottelu tapahtui Skypen avulla. Alussa oli hieman takkuamista, sillä asiakkaani ei saanut sovittuna ajankohtana Skypeä toimimaan, saimme kuitenkin ääniyhteyden, joten palaveri saatiin pidettyä ja tavoitteet palvelulle yhdessä sovittua.

Videoneuvottelulaitteen käyttö mahdollistaa yhteydenpidon melkein kuin kasvokkain olisi asiakkaan kanssa. Nykyteknologia mahdollistaa joustavuutta työssä ja asiakkaiden liikkumisen myös pidemmälle työkokeiluun. Se on toiseksi paras vaihtoehto kasvokkain tapahtuvalle ohjaukselle. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla voidaan tavata asiakasta helpommin ja useammin, matkoihin ei kulu aikaa.

Haastattelin kuntoutuja-asiakkaani sekä työnantajan kokemuksia videoneuvottelulaitteen käytöstä ohjauksessa. Työnantaja oli tottunut jo käyttämään videoneuvottelulaitteita työssään, sillä heidän pääkallopaikkansa sijaitsee Helsingissä ja siksi erilaiset videoneuvotteluyhteydet olivat työnantajalla lähes jokapäiväisessä käytössä. Ohjauksesta ei asiakkaani kokemuksen mukaan jää puuttumaan paljoakaan, sillä videokuvan avulla välittyy tietynlainen läsnäolon tunne, koska näkee puhujan kasvot. Lisäksi videokuva tuo, normaali puhelinkeskusteluun verrattuna, lisää vuorovaikutustilanteeseen mm. kehonkieltä ja ilmeitä, jolloin tunteet ja tunnetilatkin välittyvät eri tavoin kuin vaikkapa kirjoittaessa tai puhelimitse.

Tietysti mikään ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa ohjausta ja vielä suhteellisen tuntemattomassa työvälineessä on paljon opeteltavaa ja kehitettävää, jotta se saadaan palvelemaan sekä asiakkaiden että ohjaajien tarpeita parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yhteysongelmat lienevät haastavista tekijöistä suurin murheenkryyni, vaikka yhteydet pitäisivät olla nykypäivänä hyvät ja kattavat koko Suomessa. Mahdollisuuksia ja potentiaalia videoneuvottelussa kuitenkin ohjaustyön näkökulmasta löytyy. On ollut mielenkiintoista päästä pilotoimaan asiakkaani ja työnantajan kanssa tällaista mahdollisuutta ja saada käytännössä kokemusta videoneuvottelulaitteista ohjaustyössä.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Sina Isokallio toimii Vervessä sekä ammatillisena kuntoutusohjaajana että valtakunnallisena palveluvastaavana nuorten palveluissa.