Kerro kaverille

Julkaistu 25.08.2017 kategoriassa Uutiset

Kuntoutusta verkossa

Onko digitalisaatio kuntoutukselle uhka ja vaatiiko onnistunut asiakaskohtaaminen aina kasvokkaisen  kontaktin? Verveläisten mielestä ei. Vaikka virtuaalikuntoutuksessa  jotakin menetetäänkin, samalla  saadaan uutta tilalle. Digitaaliset kanavat monipuolistavat palveluja, helpottavat kuntoutuksen aloittamista  ja tarjoavat mahdollisuuden jatkoseurantaan.

Verven apulaisylilääkäri Jari Turunen on ajatellut viime aikoina paljon etäkuntoutusta, sen mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimustietoa aiheesta tullaan keräämään muun muassa Kelan eAKSE-hankkeessa. 

– Hankesuunnittelun alussa oli heti mielessä ”paikan rikkominen”: kenellä olisi tarve palvelulle, jossa ei pitäisikään heti tulla tänne meidän tontille. Yksi sellainen ryhmä löytyi ammatilliseen kuntoutusselvitykseen (AKSE) ohjatuista, joista joskus jopa viisi kymmenestä saattaa jättää tulematta paikalle.

– Poisjäännille voi olla lukuisia syitä, Turunen pohtii. Matka kuntoutuspaikkakunnalle voi olla liian pitkä, tai matkustaminen liian kallista. Saapuminen vieraaseen paikkaan vieraiden ihmisten keskelle voi olla vaikeaa, tai ei jaksa muusta syystä lähteä. Eivätkä ihmiset tiedä, mihin he ovat oikeastaan tulossa, sekin voi pelottaa.

Hankkeen yksi tarkoitus onkin selvittää, ketä ammatilliseen kuntoutukseen oikeutetut, mutta siitä pois jäävät henkilöt ovat. Turusen mukaan kyseessä voi olla täysin uusi asiakasryhmä, joka saadaan kuntoutuksen piiriin juuri digitaalisen kanavan avulla. Joku kipinä kuntoutukseen heillä on olemassa, sillä kuntoutuspäätöksen saadakseen ihmisen on täytynyt hakeutua ainakin terveyskeskuslääkärille. Jostakin syystä seuraava askel kuntoutushakemuksen allekirjoituksen jälkeen on vain jäänyt ottamatta.
 

Mukana pelillisiä elementtejä

Ammatillinen kuntoutusselvitys koostuu alku- ja jatkovaiheesta. eAKSE digitalisoi kuntoutuksen alkuosan. ”Tontilla” toteutettuna alkuselvitys on 2–3 päivää ja siinä kartoitetaan muun muassa terveys- ja elämäntilannetta sekä työ- ja muuta historiaa. Tämä osio on hankkeen avulla mahdollista suorittaa netissä. Mukaan on suunniteltu myös pelillisiä elementtejä.

– Kokoamme nettiin helposti lähestyttäviä tehtäviä, jotka puserretaan niin pieniksi kokonaisuuksiksi, että eteneminen on mukavaa. Tehtävät voivat tulla vaiheittain ja muuttua vähitellen haastavammiksi, kuten pelissäkin. Pieni haave meillä on, että loppuhaaste voisi olla se, että asiakas sitten kävisikin vaikka vain piipahtamassa ihan paikan päällä, ja voisi jatkaa jatkovaiheeseen.

Tehtävät ovat mm. kyselyjä ja videoiden tai tekstinpätkien kommentoimista. Kuntoutujalta kerätään myös tietoa arjen sujumisesta, hän voi ottaa kuvia tai jopa videoita päivän kohokohdista. Tehtäviä voi suorittaa enemmän omassa tahdissaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuorovaikutuksessa ollaan vain Verven asiantuntijoiden kanssa, mutta ei Turunen poissulje sitäkään vaihtoehtoa, että myöhemmin tarjottaisiin mahdollisuus keskusteluun myös kuntoutujien kesken.
 

Monimuotokuntoutus

eAkse etenee vaiheittain, ja uusia ideoita testataan sitä mukaa, kun niitä tekemällä ja kokeilemalla syntyy. Ensimmäiset pilotit alkavat touko-kesäkuussa.
– Jännittää, saammeko mukaan ihmisiä, jotka eivät muuten tulisi kuntoutukseen. Tämä auttaa toivon mukaan jakamaan tietoa puolin ja toisin: me annamme kuntoutukseen liittyvää tietoa palvelun käyttäjille, ja he puolestaan voivat kertoa, mikseivät ole aiemmin halunneet tulla kuntoutukseen.

Turunen puhuu koulumaailman monimuoto-opetukseen verraten monimuotokuntoutuksesta. Ammatillisen kuntoutuksen osalta kasvokkain kohtaamiset ovat jatkossakin erittäin tärkeitä jo siksi, että ihmisten keskellä toimimista vaatii yhä myös työelämä. Digitaaliset kanavat voivat kuitenkin monipuolistaa palveluja, helpottaa kuntoutuksen aloittamista tai tarjota mahdollisuuden esimerkiksi jatkoseurantaan.

Nyt suunniteltavat etäpalvelut lienevät vasta alkusysäys teknologian mukanaan tuomille muutoksille. Turunen seuraa mielenkiinnolla muun muassa keinoälyyn ja erilaisiin automatisointeihin liittyviä hankkeita, jotka saattavat kuulostaa vielä varsin scifiltä - kuten moni nyt tavallisena pitämämme asiakin on joskus kuulostanut.


Julkaistu Työkyky-lehdessä 1/2017.

Kerro kaverille