Kerro kaverille

Julkaistu 19.06.2018 kategoriassa Työnantajien kokemuksia

Navigo työterveyshuollon työkaluna: SSAB Raahe

SSAB Raahen terästuotantolaitoksella (ent. Ruukki) työskentelee noin 3000 henkilöä. Tehtaan työterveyshuoltoyksikkö löytyy tehdasalueen ytimestä, missä se on juuri siellä missä pitääkin, keskellä työtä ja lähellä työntekijää.
 

Henkilöstöjohtaja Vuokko Tanska on tyytyväinen tehtaan ja työterveyshuollon yhteistyöhön.
- Täällä työterveyshuollossa ratkaistaan suurin osa henkilöstön työterveyshuolista. Apu löytyy läheltä ja perusasiat hoituvat konsernitasoisen työhyvinvointimallin mukaisesti, hän toteaa.

Mehiläisen vastaavan työterveyslääkärin Mikko Koistisen mukaan henkilöstön työkykyä on tarkkailtu systemaattisesti jo ennen kuin laki sairauspoissaolojen seurannan tiivistymisestä tuli voimaan. Verkostopalavereja on pidetty 1990-luvun taitteesta lähtien. 

Aloite keskusteluun 
on saattanut tulla työntekijältä itseltään, 
esimieheltä tai työterveyshuollolta.

- Ensin tutkitaan onko lääketieteellinen syy selvillä ja onko kuntoutusta käynnistetty. Jos vaikuttaa, että kaikki on kohdallaan ja edelleenkin on uhka työkykyisyyden suhteen, jatketaan ammatillisen kuntoutuksen puolelle. Huomioimme, että on kyse yksilöstä, joka tekee tietynlaista työtä tietyssä työympäristössä. Selvitämme, voiko työtä järjestää niin että työn edellyttämät vaatimukset kuitenkin täyttyvät”, Koistinen valottaa.

- Verven Navigo-palvelu astuu kuvioihin mukaan siinä vaiheessa, kun omat keinomme eivät riitä työhönsijoituksen suhteen tehtaalla ja kun tarvitsemme laajempaa näkemystä ammatillisen kuntoutuksen sektorilla, Koistinen kertoo.

- Ulkopuolinen katsoo tilannetta eri tavalla ja näkee uusia asioita. Verven kautta saamme tietoa siitä, miten erilaisia ongelmatilanteita voidaan selvittää. Prosessimme on myös uskottavampi, kun apunamme on sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijaorganisaatio verkostoineen, Koistinen sanoo.

Liikkeelle lähdetään 
yksilön lähtökohdista.

Tanska muistuttaa, että Navigo perustuu vapaaehtoisuuteen ja liikkeelle lähdetään yksilön lähtökohdista käsin. Työntekijä on koko ajan mukana keskusteluissa kaikissa tapaamisissa. Toisaalta Tanska on huomannut, että prosessi avaa myös esimiehen silmät ja hänkin voi oppia uutta.

Esimiehellä on merkittävä rooli
tukemisessa ja prosessin etenemisessä

Esimiehelle on Navigossa varattu merkittävä rooli. Hän on aktiivisesti mukana miettimässä yhteisiä ratkaisuja ja tarttumassa ideoihin, joita keskustelussa syntyy. Hän tuo mukanaan oman näkökulman ja tiedon siitä, miten työ sujuu ja mitkä ratkaisut vaikuttavat työn tekemiseen laajemmin.

Tanskan mukaan terästehdas on työpaikka, johon lähtökohtaisesti liittyy riskejä ja rasitteita ja jossa sen vuoksi lakisääteisiä altistepohjaisia tarkastuksia on useimpiin työpaikkoihin verrattuna huomattavasti enemmän. Työ on työterveyshuoltoa lähellä ja siitä on tiedettävä paljon. Tästä näkökulmasta katsottuna Verven tapa toimia työlähtöisesti on tuntunut luontevalta.

- Navigon etuna on, että prosessi etenee systemaattisesti ja asioiden etenemisestä pidetään huolta. Organisaatioilla on taipumus lykätä hankalia tai vaikeasti ratkaistavia asioita. Verven ammatillinen ohjaaja puskee asiaa eteenpäin eikä homma jää kesken, Tanska tiivistää.

 

Juttu on alunperin julkaistu Työkyky-lehden numerossa 1/2013.

Kerro kaverille