Kerro kaverille

Julkaistu 18.10.2018 kategoriassa Työnantajien kokemuksia Uutiset

Työelämän muutoksissa yritykset joutuvat joskus tilanteisiin, jolloin henkilöstöä on vähennettävä. Silloin yritys ja työntekijät tarvitsevat apua työurien jatkuvuuden varmistamiseen.

Leipomomarkkinoiden muuttuessa ja toiminnan kiristyessä valtakunnallisesti tunnettu Antell-Leipomot oli tilanteessa, jossa tappiollinen leipomotoiminta päätettiin lakkauttaa. Liiketoiminnan loppuminen on monin tavoin surullista, mutta irtisanottujen tilanteen turvaaminen tarkoittaa työnantajalle vastuunkantamista loppuun saakka.

Muutosturvalain mukaisesti Antell-Leipomot järjesti työllistymistä edistävää valmennusta irtisanotulle henkilöstölle, joka oli ollut talossa vähintään viisi vuotta. Huolta kannettiin kuitenkin koko henkilöstöstä. Myös lyhyemmissä työsuhteissa olleille tarjottiin Muutoksen tuki-valmennusta.

Muutoksen tuki -valmennuksen tavoitteena on vahvistaa irtisanottujen työntekijöiden työnhakuvalmiuksia tämän päivän työmarkkinoilla ja motivoida heitä uuden työelämän reitin löytämisessä. Etenkin pitkän työuran jälkeen ajankohtainen tieto ja tuki on tarpeellista. Hyödyllistä on myös ulkopuolisen ohjaajan työelämän osaaminen ja paikallisten työmarkkinoiden tuntemus.

- Verve valikoitui kumppaniksemme, koska Verven toimintamallit sopivat hyvin Antellin arvomaailmaan. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeä asia ja Verve tarjosi mielestämme inhimillistä, asiantuntevaa ja ihmisten hyvinvointia tukevaa palvelua, kertoo Antellin henkilöstöpalvelupäällikkö Minna Kallio-Valkama.

Irtisanotun henkilöstön tarpeet ja elämäntilanteet olivat hyvin erilaisia. Jotkut olivat olleet leipomon palveluksessa vuosikymmeniä ja toiset vain muutaman vuoden. Huoli tulevasta oli silti yhteinen.

- Henkilöstössä palveluun ohjaus herätti positiivisia kommentteja etenkin kun sitä tarjottiin lakisääteistä laajemmin. Oltiin tyytyväisiä ettei vaikean asian kanssa tarvinnut jäädä yksin vaan sai mahdollisuuden pohtia asioita yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Toki se herätti myös paljon kysymyksiä koska tilanne oli monelle ainutkertainen ja täysin uusi asia – monelle työura Antellilla on ollut se ainoa. Valmennukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja suurin osa käyttikin tilaisuutta hyväkseen. Osa henkilöstöstä on löytänyt ratkaisunsa omin voimin ja sekin on erinomainen asia, kuvailee Minna Kallio-Valkama.

- Muutoksen tuki -valmennus alkaa aina yksilöllisellä uratilanteen selvittämisellä, jossa kartoitetaan esimerkiksi työ- ja koulutushistoriaa ja osaamisalueita. Niihin perustuen päivitetään urasuunnitelma ja määritellään, miten etenemisreittejä etsitään, olipa kyse koulutuksesta tai työpaikasta, kertoo Verven kuntoutustutkija Anne Hiltunen.

Ensimmäisen tapaamisen sisältö on yleensä kaikille sama, mutta seuraavien vaiheiden rakennetta ohjaavat yksilölliset tarpeet.
- Syvennetyn tuen tapaamiset tarkoittivat osalle työnhakemiseen liittyvien asiakirjojen tekemistä, osalle puolestaan koulutusvaihtoehtojen etsimistä yhdessä, Anne Hiltunen jatkaa.

Antell-Leipomoilla pitkään palvelleet työntekijät saivat oman tilanteensa mukaan useampia syvemmän tuen tapaamisia. Kokonaisuuteen kuului myös ryhmätapaamisia, joiden määrään vaikutti yksilöllinen tilanne. Ryhmätapaamisten aiheita olivat esimerkiksi muutoksen kohtaaminen, opinpolut, työnhaun ja työn etsimisen kanavat.

Antellilla 30 vuotta työskennellyt Kari Joensuu on kokenut 
Muutoksen tuen kautta saamaansa ohjauksen erittäin tarpeelliseksi.

- Kaikki on niin uutta, kun takana on pitkä työura. On pakko saada ajankohtaista tietoa ja opastusta, Kari Joensuu kuvailee tilannettaan.

Muutamien tapaamisten jälkeen Kari Joensuu sai varmuutta omien kiinnostuksen kohteidensa tunnistamiseen. Hän osallistui myös Opinpolut-ryhmätapaamiseen, jossa käytiin läpi eri alojen koulutusmahdollisuuksia Oulun Seudun Ammattiopiston opinto-ohjaajien johdolla. Tulevaisuuden suunnitelma alkoi selkeytyä.

- Henkilöstön palaute on ollut positiivista - vaikeassa tilanteessa on saanut tukea ja käytännön neuvoja oman elämän eteenpäinviemiseen. Kaikkien kohdalla asiat eivät valmennuksessa ole välttämättä heti selkiytyneet, mutta ainakin on ollut mahdollisuus työstää asioita yhdessä jonkun toisen kanssa eikä ole tarvinnut jäädä yksin kysymystensä ja tuntemuksiensa kanssa, tiivistää Minna Kallio-Valkama.

Kerro kaverille