Kerro kaverille

Julkaistu 22.06.2020 kategoriassa Työnantajien kokemuksia Uutiset

Kokkolan kaupungilla on meneillään kehittämishanke, jossa luodaan uudenlaista henkilöstön osaamisen kehittämisen ja perehdyttämisen toimintamallia. Innostus syntyy aidosta yhdessä tekemisestä, avoimuudesta ja ennakkoluulottomasta kokeilemisesta. 


Kokkolan kaupungin henkilöstöpalveluissa lähdettiin suunnittelemaan kehittämishanketta, koska oli nähtävissä selkeä tarve osaamisen ylläpitämisen ja perehdyttämisen käytäntöjen kehittämiselle.

- Meille henkilöstöpalveluihin oli tullut jo pidemmän aikaa henkilöstöltä viestiä, että perehdyttämisen käytäntöjä tulisi kehittää, sillä ne eivät istuneet enää tämän päivän työelämään. Lisäksi henkilöstöpalvelujen sisällä olimme paljon pohtineet sitä, miten henkilöstön osaamista voitaisiin kehittää ja ylläpitää jatkuvasti siten, että se juurtuu aidosti arkeen, Kokkolan kaupungin henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki kertoo.

Verve yhteistyökumppanina

Hankkeen yhteistyökumppaniksi valikoitui Verve, jonka kehittämisosaamisesta Kokkolan kaupungilla oli entuudestaan hyviä kokemuksia. Hankkeeseen haettiin Kevan työelämän kehittämisrahaa. 

- Kokkolan kaupungin kanssa oli innostavaa lähteä suunnittelemaan hankkeen kokonaisuutta, koska he ennakkoluulottomasti halusivat luoda jotain aivan uutta. Puhuimme alusta alkaen samaa kieltä, kommentoi Verven konsultointitoiminnan johtaja Kirsi Koistinen.

- Tavoitteet jatkuvan oppimisen toimintakonseptin luomiseksi saatiin määriteltyä yhdessä kristallinkirkkaiksi heti alussa. Kun päätös hankkeen rahoituksesta tuli, pääsimme heti toimimaan, Kokkolan kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Rytkönen kertoo.

Pilottiyksiköiksi hankkeeseen valittiin hakumenettelyn kautta kaksi varhaiskasvatuksen yksikköä sekä puhtaus- ja ruokapalvelut. Liikkeelle lähdettiin aloitusseminaarilla, johon osallistui pilottiyksiköiden koko henkilöstö.  Sen jälkeen työskentelyä on jatkettu työpajoissa.

- Hankkeen etenemistä seurataan ja ohjataan tiiviisti. Työpajoista viemme arkeen henkilöstölle toimintamalleja kokeiltavaksi. Lisäksi olemme rakentaneet sähköisen oppimisalustan, joka on kehittämistyössä erittäin merkittävässä roolissa, Eija Pienimäki sanoo.

- Tehtäväni kehittämiskonsulttina on tuoda teoriaperustaa käytäntöön ja tarjota konkreettisia työkaluja kehittämistyöhön. Tässä hankkeessa etsimme yhdessä välineitä ja toimintakäytäntöjä, joilla tuetaan jatkuvaa oppimista. Oppimista ei nähdä vain yksilön tietoperusteisena oppimisena, vaan laajemmin omasta työstä oppimisena ja keinoina analysoida ja kehittää muutoksessa olevaa työtä työpaikoilla koko henkilöstön voimin, Verven kehittämiskonsultti Airi Tolonen kertoo.

- Vervellä on ollut hyvin vahva fasilitaattorin rooli. Vaikka kehittämistyön taustalla on teoriapohja, niin työpajoissa toiminta ei ole ylhäältä päin kaadettua, vaan oikeasti itse ja yhdessä tehtyä. Tilanteita on lähdetty kohtaamaan ja tutkimaan vailla oletuksia, Eija Pienimäki sanoo. - Erityisen tärkeää on ollut se, että Airi on käynyt työyhteisöissä ja työstänyt kokeiluja yksiköissä työntekijöiden kanssa, Kirsi Rytkönen jatkaa.

Aitoa ylpeyttä yhteisestä hankkeesta

- Verve on todella taitavasti kuunnellut meidän tarpeitamme ja huomioinut koko ajan, että tämä on Kokkolan kaupungin hanke. Verven ammattitaidosta kertoo juuri se, että he ovat auttaneet, tukeneet ja tuoneet omaan osaamistaan, mutta he eivät ole omineet tätä hanketta. Tämä on ollut mielestäni henkilöstön sitoutumisen kannalta tärkeää. Ei ole tullut sellaista oloa, että nyt joku konsultti tulee ja neuvoo, miten pitää tehdä, Kirsi Rytkönen toteaa.

- Henkilöstön palaute on ollut pelkästään myönteistä.  Tämä on siinä mielessä erityinen hanke, että yleensä hankkeissa nousee jonkinlainen vastarinta, voimakaskin ajoittain. Mutta kyllä me olemme säästyneet sellaiselta. Toki pilotissa on mukana yksiköt, jotka ovat itse hakeneet mukaan. Mutta varmasti on vaikuttanut myös se, että olemme oikeasti yhdessä tekemässä tätä. Lisäksi meidän ja Verven innostus on varmasti välittynyt työntekijöille, Kirsi Rytkönen toteaa.

- Henkilöstö on alusta asti ollut tosi sitoutuneesti ja hyvin mukana. Koko hankkeen ajan on ollut sellainen tunne, että tästä toimintamallista tulee meidän oma. Olemme kaikki ylpeitä aidosti. Se näkyy jokaisesta työntekijästä, Eija Pienimäki sanoo. 

Toimintakonsepti halutaan jakaa muidenkin käyttöön

- Hankkeen jälkeen uusi toimintakonsepti on tarkoitus juurruttaa koko organisaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennetaan yksikkökohtaiset toimintamallit, joissa huomioidaan yksikön toimiala, Eija Pienimäki kertoo. 

- Olemme todella avoimia ja valmiita jakamaan tätä toimintakonseptia laajemminkin Suomessa muiden käyttöön. Me vahvasti uskomme, että saamme tässä hankkeessa aikaan käyttökelpoisen mallin, jota voivat jatkossa hyödyntää muutkin toimijat, Kirsi Rytkönen sanoo lopuksi.  

Teksti: Sari Eskelinen

Kerro kaverille