Kerro kaverille

Julkaistu 01.03.2016 kategoriassa Blogi

Asiakas kuntoutuksessa: passiivinen kohde vai aktiivinen vaikuttaja?

Ammatillinen kuntoutus auttaa ihmisiä pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta huolimatta. Tavoitteena on löytää kullekin ihmiselle mahdollisimman soveltuva ammatillinen suunnitelma sekä yleensä testata sitä käytännössä esimerkiksi työkokeilun kautta.

Ammatillisena kuntoutusohjaajana olen näissä prosesseissa asiakkaan rinnalla, ohjaan ammatillisessa suunnittelussa sekä myös konkreettisissa toimissa. Säännöllisesti tapaamiseen saapuu asiakas, joka toivoo, että ammatillinen suunnitelma annettaisiin hänelle valmiina ja konkreettinen työkokeilupaikkakin etsittäisiin hänen puolestaan.

"Kuntoutuspalveluissa, samoin kuin 
työllisyydenhoidossa, terveydenhoidossa ja 
sosiaalipalveluissa asiakkaalle 
saattaa herkästi langeta objektin rooli."

Usein jo pelkästään palveluun pääseminen on viranomaispäätösten ja monenlaisten byrokraattisten prosessien takana. Ymmärrän siksi hyvin tämän säännöllisesti esiin nousevan toiveen siitä, että asiakas saisi jatkaa toiminnan kohteena sen sijaan, että ottaisi aktiivisen toimijan roolin ja prosessin omiin käsiinsä.

En kuitenkaan tee asiakkaideni puolesta asioita, sillä en usko puolesta tekemisen olevan pitkällä tähtäimellä erityisen hyvä toimintatapa. Ei kannettu vesi kaivossa pysy! Tarjoan tietoa mahdollisuuksista, annan näkökulmia, ohjaan oivaltamaan. Ammatillinen suunnittelu on identiteettityötä ja oppimisprosessi. On tärkeää että asiakas tunnistaa oman osaamisensa ja että suunnitelma on hänen omansa.

"Toisaalta roolini voisi 
ajatella olevan jonkinlainen 
kätilö tai mahdollistaja."

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettenkö ottaisi kantaa, kertoisi omia ajatuksiani ja tietojani. Parhaimmillaan suunnitelma saadaan aikaan yhdessä: asiakas on asiantuntija oman tilanteensa suhteen ja minulla on hallussa paljon tietoa liittyen koulutus- ja työmarkkinoihin. Toisaalta roolini voisi ajatella olevan jonkinlainen kätilö tai mahdollistaja: minä tarjoan sen tuen ja ohjauksen, jonka kukin asiakas tarvitsee suunnitelman syntymiseksi.

Myös konkreettisissa toimissa ohjaan asiakasta ottamaan prosessin haltuunsa itse ja olemaan aktiivisessa roolissa. Minun tehtävänäni on ohjata häntä, kuinka työnantajiin ollaan yhteydessä. Yhdessä etsimme sopivan oloisia työnantajakontakteja. On ensiarvoisen tärkeää, että asiakas on itse yhteyksissä työnantajiin ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia. Tästä on monenlaista hyötyä.

"Usein suunnitelman toteuttamiskelpoisuus 
konkretisoituu tai siihen liittyvät karikot 
tulevat hyvin konkreettisesti esiin."

Asiakkaan ja työnantajan välisissä puheluissa tai tapaamisissa asiakas saa kommentteja ja ajatuksia ammatillisesta suunnitelmastaan. Usein suunnitelman toteuttamiskelpoisuus konkretisoituu tai siihen liittyvät karikot tulevat hyvin konkreettisesti esiin. Asiakas saa oppia työnhakuprosessiin, mikä on tärkeää tulevaisuutta ja jatkoa ajatellen.

Yhteydenotot tuottavat monenlaista lisätietoa, mutta myös kovin tärkeää onnistumisen iloa ja uskoa omaan ammatilliseen suunnitelmaan silloin, kun työkokeilupaikka löytyy tai kun työnantaja kommentoi asiakkaan osaamisen ja taustan olevan haettuihin tehtäviin oivallista. Asiakkaan ohjaaminen ja kannustaminen aktiivisen toimijan rooliin on työtäni vahvasti värittävä toimintatapa. Voisipa tuota jopa toimintaa ohjaavaksi perusarvoksi kutsua.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Saara Haapala on työeläkekuntoutuksen palveluvastaava ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Vervessä.