Kerro kaverille

Julkaistu 13.09.2016 kategoriassa Blogi

Työllistyykö yli 50-vuotias?

Asiakkaistani noin kolmannes on yli viisikymppisiä. Käytännön ohjaustyössä olen huomannut, että lähes jokainen nostaa ohjausprosessin alussa esiin huolen: kelpaanko enää työmarkkinoille tämän ikäisenä. Monella on vankka uskomus, ettei yli viisikymppisenä kerta kaikkiaan ole mahdollista työllistyä. Ymmärrän huolen omasta työmarkkina-arvosta ja epävarmuuden uuden kynnyksellä.

Uutisointi yli viisikymppisten työllistymisestä korostaa paljon työllistymisen vaikeutta ja ovathan työttömyysluvut kiistatta korkeita, tarkastellaan mitä ikäryhmää tahansa. Työelämään palatessa poissaolon jälkeen on muutenkin luonnollista, että haasteet ja uhkakuvat nousevat mieleen ja vievät tilaa innolta ja toiveikkuudelta.

"Työnantajien puhe yli 
viisikymppisistä työntekijöistä on 
huomattavan positiivista"

Olen työssäni paljon tekemisissä työnantajien kanssa. Työnantajien puhe yli viisikymppisistä työntekijöistä on huomattavan positiivista. Puheissa esiin nousevat kokemus, varmuus, motivaatio ja luotettavuus. Työelämätaidot ovat hyvin hallussa ja työhön sitoudutaan. Elämäntilanne on rauhallisempi, perhe-elämä ei kuormita välttämättä sillä tavoin kuin pienten lasten vanhemmilla.

Kehut eivät ole jääneet pelkäksi puheeksi, vaan monet yli viisikymppiset asiakkaani ovat työllistyneet. Kiinteistöhuoltoon, iltapäiväkerhon ohjaajaksi, suunnitteluassistentiksi, myyntitehtäviin, rakennusalan tehtäviin. Monenmoisiin työnkuviin ja organisaatioihin.

"On myös heitä, joille 
työn hakeminen perinteisillä 
työnhakupapereilla on vierasta"

Kompastuskivenä yli viisikymppisten työllistymiselle voivat olla työnhakutaidot. Tässä on tietysti merkittäviä eroja ihmisten kesken, monella it-taidot ja työnhaku uusine kanavineen ovat varmasti hyvin hallussa. Mutta on myös heitä, joille työn hakeminen perinteisillä työnhakupapereilla on vierasta. Ja joille työnhaku uusien hakukanavien, internetin ja sosiaalisen median, kuten esim. LinkedInin kautta on outoa. Olisi tärkeää, että jokainen ohjauksen tarpeessa oleva saisi tarvitsemansa opastuksen ja tuen työnhakutaitojen kartuttamiseksi.

Työnhakutilanteessa merkittävin seikka on oman osaamisen tunnistaminen ja sen markkinointi potentiaaliselle työnantajalle; pitää osata tuoda esiin sitä osaamista, jota itsellä olisi organisaatiolle antaa. Tämä on lähtökohta kaikessa työnhaussa, ei vain yli viisikymppisillä.

Kaikilla ikäryhmillä on omat vahvuutensa työmarkkinoilla. Tämän lisäksi tietysti jokainen yksilö on ainutlaatuinen ikäryhmänsä edustaja. Omia vahvuuksiaan kannattaa tarkastella monelta kantilta, pyrkiä näkemään itseään ja tilannettaan etäämmältä ja objektiivisemmin. Usein itselle itsestään selvät taidot ja ominaisuudet voivatkin olla juuri niitä, joita kannattaa nostaa esiin ja joilla erottuu muista hakijoista.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Saara Haapala on työeläkekuntoutuksen palveluvastaava ja ammatillinen kuntoutusohjaaja Vervessä.