Kerro kaverille

Julkaistu 22.10.2018 kategoriassa Artikkelit Uutiset


Verven ja VKK:n yhdistyminen näkyy liikenne- ja tapaturmakuntoutuksessa uudenlaisena palveluiden kehittämisenä, jossa vakuutuskuntoutukseen voidaan yhdistää lääkinnällisen kuntoutuksen osaamista.   

Vakuutuskuntoutus VKK on ollut osa Verveä 1.5.2018 alkaen. Liikenne- ja tapaturmakuntoutuksesta vastaava palvelupäällikkö Susanna Finne, Verve Lahden lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupäällikkö Sari Onnelainen ja VKK:n toimintakykykuntoutuksen kuntoutussuunnittelija Juha-Matti Pesonen kertovat yhdistymiseen liittyvistä ajatuksistaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja vakuutuskuntoutuksen synergiaa

- Isona yhdistymisen mukanaan tuomana etuna on se, että voimme tarjota joustavasti monipuolisempia palveluita asiakkaillemme. Suunta liikenne- ja tapaturmakuntoutuksessa on ollut jo pidempään se, että ammatillinen kuntoutus ja toimintakykykuntoutus toimivat vahvasti yhdessä. Yhä useampi asiakas tarvitsee sekä toimintakykykuntoutuksen selvittelyä että tukea työhönpaluuseen. Nyt yhdistymisen myötä lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköt tuovat tähän ihan oman lisänsä, sanoo Susanna Finne.

Vervellä on kaksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksikköä Lahdessa ja Oulussa ja 9 terapiapalveluita tarjoavaa toimipistettä. Samaan yritysryhmään kuuluvat lisäksi Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, jotka molemmat tarjoavat vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja terapiapalveluita.

- Yritysryhmässä on neljä lääkinnällisen kuntoutuksen keskusta, avoterapiayksiköitä ja 16 ammatillisen kuntoutuksen toimipistettä. Tämä ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen osaamisen yhdistelmä on kuntoutuksen kentässä ainutlaatuinen, toteaa Juha-Matti Pesonen.

Yhteistä ideointia ja kehitystyötä

Verve Lahden erityisosaamista on neurologinen kuntoutus ja lasten ja perheiden kokonaisvaltainen kuntoutus. Sari Onnelainen pitää hyvänä asiana, että kuntoutuspalveluita voidaan nyt kehittää myös yhdessä vakuutuskuntoutuksen kanssa.

- Täällä Lahdessa on pitkä kokemus neurologisesta kuntoutuksesta, sillä yksikkö on aloittanut toimintansa jo v. 1989 Invalidiliiton Sopeutumisvalmennuskeskuksen nimellä. Tänne on kertynyt erittäin vahva vaativan kuntoutuksen osaaminen. Tarjoamme kuntoutusta lasten ja perheiden lisäksi nuorille, aikuisille ja ikäihmisille sekä yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia avokuntoutuspalveluita. Teemme paljon sopeutumisvalmennusta ja vaikeasti vammaisten, harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluvien kuntoutusta, tarjoamme tilapäishoitoa sekä järjestämme omaishoitajien kuntoutusta. Meillä on 50 kuntoutujapaikkaa ja vuosittain yli 1 000 kuntoutujaa, Sari Onnelainen kertoo.

- Olemme aloittaneet vakuutuskuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistä ideointia ja toisaalta jo pidemmällekin vietyä palveluiden suunnittelua. Meillä Lahdessa on kokemusta entuudestaan ketterästä palveluiden kehittämisestä. Monet olemassa olevat palvelummekin ovat helposti muunneltavissa. Uskon, että meillä on paljon sellaista lääkinnällisen kuntoutuksen osaamista, josta vakuutusyhtiöidenkin asiakkaat hyötyvät, Sari Onnelainen toteaa.

Susanna Finne mainitsee yhtenä esimerkkinä yhteisestä kehittämisestä meneillään olevan kipukuntoutuksen kehittämishankkeen, jota tehdään yhteistyössä konsernin kaikkien lääkinnällisten yksiköiden kanssa. 

-On tärkeää, että kaikilla kuntoutuksen toimijoilla on sama tavoite: asiakkaan kuntoutuminen työelämään. Tässä tulisi saada kaikki mahdolliset keinot käyttöön, Juha-Matti Pesonen sanoo.

-Lääkinnällinen laitoskuntoutus ei saa olla irrallinen osa kuntoutusta, vaan yksi askel jatkumossa, joka johtaa kohti työelämää, Sari Onnelainen lisää.  

Molemmilta parhaat toimintatavat käyttöön

-Verven ja VKK:n ammatillisen kuntoutuksen palvelut tulevat yhdistymään ja molemmilta otetaan käyttöön ne parhaat konseptit ja toimintatavat. Yhteisten palveluiden kehittämistä varten olemme käyneet myös vuoropuhelua vakuutusyhtiöiden kanssa heidän toiveistaan ja tarpeistaan, Susanna Finne kertoo.

-VKK:n toimintakykyryhmän nykyisiin palveluihin ei ole tulossa muutoksia ja ehdotuksemme palvelukokonaisuudesta perustuu aina objektiiviseen arvioon kuntoutujalle ja tilaajalle parhaasta ratkaisusta, Juha-Matti Pesonen toteaa. 

Kuvassa vasemmalta alkaen: Susanna Finne, Juha-Matti Pesonen ja Sari Onnelainen. 

Kerro kaverille