Kerro kaverille

Julkaistu 14.03.2019 kategoriassa Blogi

Olen ollut verveläinen viime toukokuusta asti. Vuodenvaihde 2019 oli etappi, jolloin Verven ja VKK:n yhdistyminen on alkanut jo näkymään konkreettisina tuotoksina: yhteisinä työtapoina, osaamisten yhdistymisinä sekä uusina palveluina.

Olen kohdannut hienoja uusia työkavereita, saanut oivalluksia ja uusia näkökulmia ajatusmaailmaani, mutta samalla olen kokenut myös luopumisen tuskaa, epävarmuutta ja turhautumistakin. Oikeita ja sallittuja tunteita työelämässä. Pakollisiakin tunteita tässä prosessissa, jotta voi syntyä jotain uutta.

Palveluiden kehittämistyössä tarvitaan moniammatillisen osaamispääoman hyödyntämistä

Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen tarkoittaa asioiden kyseenalaistamista, yritystä ymmärtää toisten tapaa tehdä ja epämukavuusalueellekin menemistä. Vain kuuntelemalla ja kuulemalla toisiamme voimme avoimesti ja yhdessä kehittää uutta. Palveluiden kehittämiseen isossa valtakunnallisessa organisaatiossa tarvitaan yhteistyötä yli tiimirajojen, ja yli ammattirajojen, jotta henkilöstön moniammatillinen osaamispääoma tulee hyödynnetyksi. Tarvitaan heittäytymistä, sinnikkyyttä ja valmiutta muuttaa suunnitelmia. Tarvitaan pysähtymisen taitoa ja yhteisiä hetkiä, jotta kaikki tämä voidaan yhteensovittaa. Kaiken ei tarvitse olla valmiiksi pedattua, vaan pitää olla tilaa kokeiluille ja mahdollisille epäonnistumisillekin. Vervessä tähän kokeilukulttuuriin on kannustettu ja se tuntuu hienolta.

Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuksessa olemme mahdollisuuksien äärellä, jossa voimme yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen osaamisen palveluiksi, joista asiakkaamme, niin kuntoutujat kuin tilaajat, hyötyvät yhä enemmän. Tavoitteemme on tuoda näkyväksi työelämän mahdollisuuksia pitkään työelämästä poissa olleille, esimerkiksi vaikeista kipuongelmista kärsiville kuntoutujille. Meillä tätä asiantuntemusta on olemassa valtakunnallisessa Verven organisaatiokentässä. Asiantuntemusta, joka tarkoittaa työ- ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta, jotta saamme pitkäjänteisiä polkuja takaisin työelämään.

Pelkkä osaamispääoman hyödyntäminen ei kuitenkaan riitä, jos emme kuule tilaajien ja kuntoutujien tarpeita ja toiveita

Olemme heittäytyneet tähän yhteistyöhön odottamatta liian suuria. Olemme haastaneet niin ammatillisen kuntoutuksen kuin lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijoita yhteiseen pohdintaan, jonka lopputulemasta emme vielä tiedä. Ymmärtämällä vakuutusmaailman kuntoutuksen korvaustoiminnan kiemurat sekä kuntoutujan arjen haasteet hänen omassa toimintaympäristössään, pääsemme palveluiden kehittämisen alkujuurille. Haastamme tähän kehitystyöhön mukaan myös tilaajat ja kuntoutujat, jotta ymmärrämme heidän tarpeet ja toiveet. Olemme vasta kehitystyön alussa ja silti olemme jo luoneet alustavan pilotointipalvelun kivusta kärsiville kuntoutujille. Samalla olemme myös luoneet asiantuntijuutta, jossa yhdistyy eri tahojen osaamista.

Kaiken tämän kehittämisen keskellä on muistettava peruslähtökohta tälle työlle: kuntoutujan auttaminen ja tukeminen hänen haastavassa elämänmuutoksessaan ja pyrkimyksissään kohti työelämää. Sen eteen me teemme työtä, että kuntoutuja näkee oman potentiaalinsa, kykynsä ja mahdollisuutensa työelämässään ja arjessaan.

Kerro kaverille

Kirjoittaja

Susanna Finne on liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen palvelupäällikkö Vervessä.

Kommentointi