Kerro kaverille

Julkaistu 8.10.2019 kategoriassa Uutiset

”Osatyökykyisille on nyt aidosti kysyntää työmarkkinoilla.”  Näin toteaa Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Nina Nevala OTE-hankkeen tutkimustulosten perusteella.

Verven uudessa Hämeenlinnan toimipaikassa vietettiin avajaisia unelmien työpäivänä 4.10. Koolla oli yhteistyökumppaneita eri puolilta Kanta-Hämettä – työntekijöitä kunnista, TE-palveluista, ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajista ja perusterveydenhuollosta.

Tutkimustietoa osatyökykyisten asemasta työmarkkinoilla

Iltapäivän teemana oli osatyökykyisten asema työmarkkinoilla ja ammatillisen kuntoutuksen keinot heidän työmarkkinoille pääsemisen tukemiseksi. Tilaisuuden ensimmäisenä puhujana Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Nina Nevala avasi OTE-hankkeen tutkimustulosten perusteella osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.

Hankkeen myötä on koulutettu satoja työkykykoordinaattoreita, tehostettu palvelujärjestelmää ja lisätty asiakaslähtöisyyttä kehittämällä matalan kynnyksen palveluihin toimintamalli. Lisäksi on kehitetty uudenlaisia välineitä työllistymisen tueksi erityistä tukea tarvitseville. Osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille on helpotettu myös lainsäädäntömuutoksilla.

Nina Nevalan mukaan osatyökykyisille on nyt aidosti kysyntää työmarkkinoilla. Asenteet osatyökykyisiä kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi. OTE-hankkeessa on myös kehitetty Tietyoelamaan.fi -verkkopalvelu, joka kokoaa tiedon, etuudet ja palvelut osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Palvelusta löytyy ammattilaisille suunnattu Työkyvyn tuen palvelupolku.

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsyä helpotettu

Kelan työkykyneuvoja Erja Koskinen täydensi Nina Nevalan esitystä kertomalla lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat madaltaneet kynnystä ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisessä. Nykyisin esimerkiksi ammatilliseen kuntoutusselvitykseen pääsyä arvioidaan Kelassa entistä kokonaisvaltaisemmin. Huomioon otetaan entistä enemmän myös työllistymistä vaikeuttava elämäntilanne.

Erityisesti nuorten pääsyä ammatillisen kuntoutuksen piiriin on helpotettu oleellisesti. Nuorten tueksi on kehitetty myös matalan kynnyksen tukipalvelu, Nuotti-valmennus. Kelan ammatillisen kuntoutuksen kävijämäärät ovat viime vuosina kasvaneet tasaisesti.

Kuntoutujan kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta

Kolmantena puhujana oli nuori nainen, joka oli hiljattain päättänyt ammatillisen kuntoutusselvityksen Verven Hämeenlinnan toimipaikassa. Hän kuvasi sanavalmiisti omia kokemuksiaan osatyökykyisenä mutkikkaassa palvelujärjestelmässä. Luopuminen aiemmasta työurasta oli ymmärrettävästi ollut tiukka paikka eikä uuden suunnan löytäminenkään ollut aivan helppoa. Ammatillisen kuntoutusselvityksen myötä ja ohjaajien taitavalla tuella usko omiin mahdollisuuksiin oli lopulta löytynyt uudelleen.

Nyt mielessä siinteli eteneminen koulutuksen kautta työelämään. Kuntoutuja korosti puheessaan sitä, että osatyökykyisenä työ vie usein paljon voimavaroja, joita ei välttämättä riitä enää työpäivän jälkeen vapaa-ajan harrastuksiin. Tällöin erityisen tärkeää on se, että työ on mielekästä ja kiinnostavaa.

Myös yleisön kommenteissa korostettiin motivaation merkitystä. Keskustelua käytiin erityisesti osatyökykyisten tukemisesta Kanta-Hämeen seudulla, palveluiden riittävyydestä ja nuorille suunnatuista palveluista. 

Kerro kaverille

Ota yhteyttä