Kerro kaverille

Julkaistu 13.11.2019 kategoriassa Uutiset

Lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen on vastannut Verven liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen palveluista 1.10.2019 alkaen. Hän korostaa lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen saumatonta yhteistyötä. Kaiken keskiössä on työ sekä mahdollisimman hyvä toimintakyky ja sujuva arki.

- Keskeisenä tavoitteenamme on auttaa vakuutetut parhaaseen mahdolliseen toimintakykyyn ja työhön tai muuhun aktiiviseen arkeen. Tämä edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja ja korvauksia. Tuotamme luotettavia, objektiivisia arviointipalveluja sekä ohjaamme tarkoituksenmukaisiin ammatillisen ja/tai lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin mukaan lukien asumisen muutostyöt ja apuvälinepalvelut, Mika Pekkonen sanoo.

- LITA-palvelumme täydentävät julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Koordinoimme kuntien vammaispalvelujen ja vakuutusyhtiöiden lakisääteisiä tehtäviä, hän lisää.

Mika Pekkosen mukaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä kuntoutustarpeen ja kuntoutumisen edellytysten tunnistamisessa tarvitaan laaja-alaista työ- ja toimintakyvyn edellytysten ja arjen toimintoihin osallistumiskyvyn selvittelyä.

- Toimintakyvyn rajoitteisiin keskittymisen sijaan on tärkeä selvittää jäljellä olevat työ- ja toimintakyvyn edellytykset sekä tutkittavan voimavarat, vahvuudet ja selviytymiskeinot huomioiden kuntoutujan työ- ja arkielämänolosuhteet, Mika Pekkonen korostaa.

Useita kohderyhmiä

Verven liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen palveluista hyötyvät useat kohderyhmät.

- LITA-palveluistamme hyötyvät ensinnäkin ne vahingoittuneet, jotka tarvitsevat ammatillisen kuntoutuksen ohjausta, mutta tarvetta toimintakykykuntoutuksen ohjaukselle ei ole. Heille voimme tarjota laadukasta uraohjausta, jossa huomioidaan jäljellä oleva työkyky, Mika Pekkonen sanoo.

- Toinen kohderyhmämme on vaikeasti vammautuneet, joilla on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve heti sairaalahoidon jälkeen. Näkemyksemme mukaan vaikeasti vammautuneille on perusteltua toteuttaa vaativa laitoskuntoutus Verven kuntoutuskeskuksessa heti vammautumisen jälkeen siinä vaiheessa, kun erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole. Haluamme liittää vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ns. työkytköksen eli integroimme lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen. Tavoitteena tuolloin on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja katse työhön, hän kertoo.

- Kolmas kohderyhmä on keskivaikeasti vammautuneet, esimerkiksi traumaattisen aivovamman saaneet. Arviointipalvelumme tarkoituksena on tunnistaa ne keskivaikeasti vammautuneet, jotka todennäköisimmin tarvitsevat erityistä seurantaa ja tukea työhön paluuseen. Kuntoutujan oman aktiivisuuden ja motivaation ylläpitäminen ovat ennusteen kannalta keskeisiä. Keskeisenä tavoitteena on ehkäistä vammautuneen syrjäytymisen vaaraa. Työ tai koulutuskokeilua voidaan erityisesti nuorilla käyttää myös kuntouttavana toimenpiteenä, vaikka työkyvyn saavuttaminen olisikin epävarmaa, Mika Pekkonen toteaa.

Mika Pekkonen tuo esille, että osa keskivaikeasti vammautuneista hyötyy Verven toimintakykykuntoutuksen palveluohjauksesta tavoitteena varhaisempi ohjaustarpeen tunnistaminen:

- Alkuvaiheessa keskivaikeaksi luokitellusta aivovammasta voi aiheutua pitkittyneitä tai jopa pysyviä työ- ja toimintakykyä rajoittavia oireita. Osa keskivaikeasti vammautuneiden kuntoutustarpeesta ja erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeista jää nykyisin alkuvaiheessa tunnistamatta ja tällöin ammatillisten kuntoutustoimenpiteiden käynnistys voi viivästyä merkittävästi.

Ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen integroiminen

Mika Pekkosella on kokemusta sekä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta että ammatillisesta kuntoutuksesta. Hän pitää tärkeänä, että ammatillinen kuntoutus käynnistyy mahdollisimman varhain ja voi toteutua joustavasti yhtä aikaa lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa.  

- Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu tulee toteuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla osana kuntoutusprosessia. Työstä keskustelu on syytä muistaa niissäkin tapauksissa, joissa varsinaisen ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet eivät heti ole ajankohtaisia. Samalla toteutetaan saumattomasti Verven toimintakykykuntoutuksen palveluohjaus. Siinä vaiheessa, kun varsinainen ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen on ajankohtaista, tuetaan työkykyä sen avulla tarkoituksenmukaisin keinoin. Tarpeen mukaan voidaan hyödyntää myös avokuntoutuksen keinoja Verven avoterapiapalveluissa, hän sanoo.

Mika Pekkonen näkee valtavasti potentiaalia ja hyötyjä Verven laajassa palveluvalikoimassa, jossa voidaan hyödyntää sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen vahvaa osaamista.

- Verven LITA-palveluista hyötyvät vakuutettu itse (mielekäs elämän sisältö), korvausvastuussa oleva vakuuttaja (asiantuntijatuki korvausratkaisuissa), julkinen terveydenhuolto (täydennämme hoitoa kuntoutusasiantuntemuksella) sekä me verveläiset (saamme tehdä työtä, jossa on järkeä!), hän kiteyttää.

Lue myös: Mika Pekkonen lääketieteelliseksi johtajaksi Verveen 

Kerro kaverille

Ota yhteyttä