Kerro kaverille

Julkaistu 5.12.2019 kategoriassa Uutiset

Lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen on vastannut Verven lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1.10.2019 alkaen. Hän korostaa lääkinnällisen kuntoutuksen varhaista käynnistämistä sekä lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen saumatonta yhteistyötä. Kaiken keskiössä on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja sujuva arki sekä aina kun mahdollista työhön paluu.

- Keskeisenä tavoitteenamme on auttaa kuntoutujat parhaaseen mahdolliseen toimintakykyyn ja työhön tai muuhun aktiiviseen arkeen. Tämä edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja. Tuotamme luotettavia, objektiivisia arviointipalveluja sekä tarkoituksenmukaisia lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja, Mika Pekkonen sanoo.

- Verven kuntoutuspalvelut täydentävät julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Koordinoimme kuntien vammaispalvelujen ja vakuutusyhtiöiden lakisääteisiä tehtäviä, hän lisää.

Useita kohderyhmiä

Verven lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista hyötyvät useat kohderyhmät.

- Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluistamme hyötyvät ne vammautuneet, joilla on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve heti sairaalahoidon jälkeen. Näkemyksemme mukaan osalle vammautuneista on perusteltua toteuttaa vaativa laitoskuntoutus Verven kuntoutuskeskuksessa heti vammautumisen jälkeen. Siinä vaiheessa, kun erikoissairaanhoidon tarvetta ei enää ole. Haluamme liittää vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ns. työkytköksen eli integroimme lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen. Tavoitteena tuolloin on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja katse työhön, hän kertoo.

- Toinen selkeä ryhmä, joka hyötyy Verven lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista on ns. toimintakyvyn edistämisvaiheen kuntoutujat: henkilöt, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuva toimintakyvyn tukemisen tarve, Mika Pekkonen toteaa.

- Nämä kuntoutujat ovat selvinneet toimintakyvyn romahduttaneesta sairaudesta tai tapaturmasta takaisin aktiiviseen arkeen. Pystyäkseen jatkossakin osallistumaan yhteiskuntaan täysivaltaisina toimijoina he tarvitsevat kuntoutusta. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä Kelan harkinnanvarainen kuntoutus täydentävät tällöin julkisen terveydenhuollon sekä liikenne- ja tapaturmavakuutusjärjestelmän kuntoutusta, hän toteaa.

Ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen integroiminen

Mika Pekkosella on kokemusta sekä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta että ammatillisesta kuntoutuksesta. Hän pitää tärkeänä lääkinnällisen kuntoutuksen varhaista käynnistymistä sekä erityisesti, että ammatillinen kuntoutus käynnistyy mahdollisimman varhain ja voi toteutua joustavasti yhtä aikaa lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa.  

- Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu tulee toteuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen rinnalla osana kuntoutusprosessia. Työstä keskustelu on syytä muistaa niissäkin tapauksissa, joissa varsinaisen ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet eivät heti ole ajankohtaisia. Samalla toteutetaan saumattomasti Verven toimintakykykuntoutuksen palveluohjaus. Siinä vaiheessa, kun varsinainen ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen on ajankohtaista, tuetaan työkykyä sen avulla tarkoituksenmukaisin keinoin. Tarpeen mukaan voidaan hyödyntää myös avokuntoutuksen keinoja Verven avoterapiapalveluissa, hän sanoo.

Mika Pekkonen näkee valtavasti potentiaalia ja hyötyjä Verven laajassa palveluvalikoimassa, jossa voidaan hyödyntää sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen vahvaa osaamista.

- Verven lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista hyötyvät vammautunut tai sairastunut itse (mielekäs elämän sisältö), järjestämisvastuussa oleva taho (asiantuntijatuki palvelujen toteuttamisratkaisuissa), julkinen terveydenhuolto (täydennämme hoitoa kuntoutusasiantuntemuksella) sekä me verveläiset (saamme tehdä työtä, jossa on järkeä!), hän kiteyttää.

Lue myös: Mika Pekkonen lääketieteelliseksi johtajaksi Verveen 

Kerro kaverille