Kerro kaverille

Julkaistu 5.02.2021 kategoriassa Työkykystudio Uutiset

Verven tammikuun Työkykystudion aiheena oli Nuotti-valmennuksen tulokset ja vaikuttavuus. Palvelun suosio on kasvanut vuodesta 2018 alkaen, jolloin se pyörähti käyntiin. Palvelu on suunnattu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä. Valmennuksen tuloksista ja vaikuttavuudesta olivat keskustelemassa Kelan Kirsi Suoraniemi ja Verven Sina Isokallio.

Nuotti-valmennus on kuulunut Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluihin nyt noin kaksi vuotta, ja palvelun suosio on kasvanut koko ajan. 

-  Voidaan sanoa, että Nuotti-valmennus on ollut ammatillisen kuntoutuksen hittituote! Myönteisiä päätöksiä on vuoden 2020 aikana tehty reilu 4 500. Kielteisiä päätöksiä tänä aikana on tehty suhteellisen vähän, mikä kertoo siitä, että palveluun ohjautuvat juuri ne nuoret, kenelle palvelu on tarkoitettu, kertoo Suoraniemi. 

Moni on löytänyt tiensä myös Verven Nuotti-valmennukseen ja tulokset ovat olleet positiivisia. Vuosien 2018–2020 aikana Verven Nuotti-valmennukseen on ohjautunut reilu 1200 nuorta. 

-    Palvelun läpikäynneistä 83 prosentille on tehty alustava ammatillinen suunnitelma ja jatkosuositukset. Tyypillinen tilanne palvelun päättyessä on se, että nuori aloittaa opinnot tai jatkaa niitä. Heikentyneen terveydentilan vuoksi, palvelu on keskeytynyt 8 prosentilla. Nämä nuoret ohjaamme sosiaalityön tai terveydenhuollon pariin, toteaa Isokallio. 

Nuotti-valmennuksesta hyötyy nuori itse ja koko yhteiskunta

Nuotti-valmennukseen ohjautuvien nuorten joukko ei ole yhtenäinen. Valmennukseen tulevien nuorten elämäntilanteet, haasteet ja mahdolliset ongelmat ovat moninaisia. Opintojen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen taustalta löytyy usein ongelmia terveydessä tai toimintakyvyssä. Nuorilla on haasteita hoitaa omaa elämää mm. sen vuoksi, että heillä on heikko itsetunto, mielenterveysongelmia, päihde- tai muita riippuvuuksia tai heikko taloudellinen tilanne. 

Nuotti-valmennus vastaa kahteen merkittävään asiaan: syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn sekä työllistymiseen. 

-    Nuori saa Nuotti-valmennuksen ajalle henkilökohtaisen valmentajan, jota hän tapaa 5 kuukauden aikana 20 kertaa haluamassaan ympäristössä. Yhdessä valmentajan kanssa nuori oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja hän on saanut askelmerkit, joilla lähteä kohti omia tavoitteita, sanoo Isokallio.
 
-    Valmennuksessa otetaan jo askelmerkkejä kohti ammatillisia suunnitelmia, joten tällä on suora vaikutus myös työllistymiseen, toteaa Suoraniemi. 

Palveluiden pirstaleisuuden vuoksi nuori ei välttämättä tiedä mistä apua voi saada. Nuotti-valmennuksen kautta nuori löytää henkilön, joka auttaa eteenpäin yhteiskunnan palveluiden ja etuuksien viidakossa. Onnistunut Nuotti-valmennus tukee myös itsenäistymisessä ja aikuistumisessa, kun luontaisessa verkostossa ei löydy tähän tarvittavia henkilöitä.

Mistä koostuu onnistunut valmennus?

Onnistuneen valmennuksen taustalla on verkostotyö, mikä mahdollistaa tarvittavien palveluiden jatkumon. Tärkeätä verkostotyössä on yhteistyö kohti samoja tavoitteita. 

-    Onnistuneessa verkostotyössä on oleellista saada nuori aktiiviseksi toimijaksi. Aktiivisena toimijana nuori saa osallisuuden ja pystyvyyden tunteen, mikä on yksi onnistuneen Nuotti-valmennuksen osatekijä, toteaa Suoraniemi.  

Onnistuneessa Nuotti-valmennuksessa nuoren tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti ICF-viitekehyksen mukaisesti. 

-    Kokonaisvaltainen arviointi auttaa tarkastelemaan nuoren tilannetta eri näkökulmista. Tämä auttaa löytämään oikeat palvelut oikeaan aikaan nuoren tarpeisiin. Näin ollen Nuotti-valmennuksen toteutus ei ole koskaan samanlainen, vaan valmennuksessa edetään aina yksilöllisesti nuoren tilanne huomioiden, kertoo Isokallio. 

-    Koska nuorten tilanteet ovat niin moninaisia, on Nuotti-valmennuksen pystyttävä joustamaan. Tämän vuoksi palvelukuvaus antaakin palvelulle raamit, mutta toteutustapa on joustava, jolloin se muokkautuu nuoren tilanteeseen, toteaa Suoraniemi. 

Tavoitteellinen työskentely on myös tärkeässä roolissa, mutta kaiken A ja O on kuitenkin nuoren ja valmentajan välinen luottamuksellinen suhde. Tällöin nuori saa motivaatiota ja sitoutuu valmennukseen.  Ilman nuoren sitoutumista on vaikea saada pysyviä tuloksia aikaiseksi. 

Katso Työkykystudion tallenne:

 

Lisätietoja Nuotti-valmennuksesta

  • Lue Nuotti-valmennuksesta Verven sivulta >
  • Lue Nuotti-valmennuksesta Kelan sivuilta >
  • Näin haet Nuotti-valmennukseen:
    • Soita Kelan palvelunnumeroon 020 692 205. Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa vastaan suullisen hakemuksen. Kirjallista hakemusta ei tarvita. Haastattelun jälkeen Kela tekee päätöksen valmennukseen pääsystä. Valmennus alkaa pian päätöksen jälkeen. Kelaan yhteyttä voi ottaa nuori itse, nuoren lähiomainen tai nuoren verkoston jäsen.

Kerro kaverille