Kerro kaverille

Julkaistu 11.02.2021 kategoriassa Uutiset

Verve on tehnyt esisopimuksen Psykoterapiakeskus Vastaamon psykoterapialiiketoiminnan ostamisesta. Kauppa mahdollistaa asiakkaiden psykoterapiapalveluiden ja psykoterapeuttien työn jatkumisen. Liiketoimintakaupan myötä Verven tavoitteena on löytää entistä parempia ratkaisuja työelämän haasteisiin yhteensovittamalla muuttuvan työn ja mielenterveyskuntoutuksen. 

Esisopimuksessa Verve Terapia Oy on sopinut liiketoimintakaupasta, jonka seurauksena Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n psykoterapiapalvelut siirtyvät Verveen 2.3.2021 alkaen. Vastaamon työntekijät siirtyvät Verveen vanhoina työntekijöinä. Kaupan lopullinen hyväksyntä vaatii vielä Vastaamon konkurssipesän pesänhoitajan ja velkojien hyväksynnän.

Jatkossakin asiakkaat saavat matalan kynnyksen psykoterapiapalveluita ja psykoterapeutit voivat keskittyä asiakastyöhön. 

– Noin joka viides suomalainen kärsii mielenterveysongelmista, ja heistä vain puolet hakee ongelmiinsa apua. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy on mielenterveysongelmat. Työelämän asiantuntijana haluamme vastata entistä paremmin tähän ongelmaan. Vastaamossa on tehty todella hienoa ja arvokasta työtä, joten on tärkeätä, että tämä työ pääsee jatkumaan. Tietomurto on ollut asiakkaille ja työntekijöille suuri järkytys ja nyt on tärkeätä saada luottamus palautettua, toteaa KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen

– Missiomme on tukea ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palaamaan työelämään sekä pysymään siellä. Esisopimuksessa sovitun liiketoimintakaupan myötä saamme nyt uuden keinon toteuttaa missiotamme, toteaa Verve Terapia Oy:n toimitusjohtaja Raimo Kalliokoski

Liiketoimintakaupan tavoitteena on ensisijaisesti turvata asiakkaiden matalan kynnyksen psykoterapiapalveluiden jatkuminen, palveluiden hyvä alueellinen saatavuus, palveluiden kehittäminen ja Vastaamon työntekijöiden, kuten psykoterapeuttien ja psykiatrien, työn jatkuminen. 

Liiketoimintakaupan myötä 2.3.2021 Verveen siirtyvät Vastaamon työntekijät ja heidän osaamisensa. Tietojärjestelmät eivät siirry. Verveen vanhoina työntekijöinä siirtyvät työntekijät siirtyvät käyttämään Verven tietojärjestelmiä ja työkaluja. Psykoterapiassa käytettävä ohjelmisto kuuluu Valviran luokittelemaan A-luokkaan, joka on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Toivotamme asiakkaat tervetulleiksi Verveen jatkamaan terapiaansa. Kelan kuntoutuspsykoterapian päätökset kohdistuvat nimettyyn terapeuttiin, jonka kanssa hoito voi jatkua keskeytyksettä. Muiden sopimuksien siirtämisestä neuvotellaan tilaajien kanssa. Asiakas- ja potilastiedot eivät siirry liiketoimintakaupassa Verveen. Asiakkaiden kannattaa sopia oman terapeuttinsa kanssa terapiasuhteen jatkamisesta Vervessä. Tällöin asiakkuus aloitetaan Vervessä puhtaalta pöydältä, Verven A-luokan Kanta-yhteensopivassa asiakastietojärjestelmässä.  

Vastuulliset kotimaiset yhtiöt, Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, omistavat Verven. Näiden yhtiöiden taustalla ovat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden toiminnan yksinomainen tarkoitus on kuntoutuksen kehittäminen. Tämä on pohjana Verven yhteiskuntavastuullisessa yritystoiminnassa, jossa korostuvat luotettavuus sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä toiminta kaikkien sidosryhmien osalta. 

Verve Terapia Oy on Verven kokonaan omistama tytäryhtiö. Vervellä on toimintaa 19 paikkakunnalla. Verven tälle vuodelle budjetoitu liikevaihto on 33 M€ ja se työllistää noin 500 henkilöä. Koko Verve-ryhmittymän yhteenlaskettu liikevaihto on yli 50 M€ ja henkilöstöä on noin 750.

Lisätiedot:

  • Hannu Ronkainen, toimitusjohtaja KK-Verve Oy, puh. 050 559 4797, hannu.ronkainen@verve.fi, www.verve.fi 
  • Raimo Kalliokoski, toimitusjohtaja Verve Terapia Oy, puh. 050 553 9111, raimo.kalliokoski@verve.fi
  • Niina Sintonen, viestintäpäällikkö KK-Verve Oy, puh. 040 582 4007, niina.sintonen@verve.fi, www.verve.fi, www.verveterapia.fi

KK-Verve Oy on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija. Tuemme ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palaamaan työelämään sekä pysymään siellä. Työpaikoilla valmennamme yksilöitä ja esimiehiä liiketoiminnan uudistuvissa tilanteissa. Tarjoamme vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja terapiapalveluita heikentyneen toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tueksi. 

Kerro kaverille