Kerro kaverille

Julkaistu 15.06.2021 kategoriassa Artikkelit Uutiset

Verven työeläkekuntoutus auttaa löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen tueksi, jos työkyky on heikentynyt sairauden vuoksi.  Arjessa toimimisen lisäksi samaan päämäärään tähtää liikenne- ja tapaturmakuntoutus, kun asiakkaan työkyky on heikentynyt liikennevahingon, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi. Tässä työssä etuna on pitkä ja monipuolinen osaaminen, jota löytyy Verve Mikkelin, Verve Kouvolan ja Verve Lappeenrannan tekijöiltä.

Sanna Savolainen työskentelee Verve Mikkelissä, Annina Hilska Verve Kouvolassa ja Anna-Maija Sipiläinen Verve Lappeenrannassa. Paitsi, että naisia yhdistää työnimike ammatillinen kuntoutusohjaaja ja työtehtävät työeläkekuntoutuksen (TELA) sekä liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen (LITA) parissa, yhdistää heitä monipuolinen ja vahva osaaminen.   

Fysioterapeutti YAMK Sanna Savolainen on työskennellyt Vervessä ja Verven edeltäjäyhtiöissä 17 vuotta. Kuntoutusalan työt alkoivat lääkinnällisen kuntoutuksen parissa ja niistä hän siirtyi sittemmin ammatillisen kuntoutuksen pariin. Työkokemusta on ehtinyt kertyä myös Verven uudistuvan työn palveluista. Asiakkaiden kanssa työskentely, työelämä ja työelämän muutokset ovat siis ennättäneet tulla tutuiksi. Työeläkekuntoutusta Sanna on ennättänyt tehdä kolme vuotta, liikenne- ja tapaturmakuntoutusta lähes vuoden.  

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Annina Hilska aloitti työt Verve Kouvolassa vuoden 2020 alusta työeläkekuntoutuksen, liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen sekä Nuotti-valmennuksen parissa. Ennen Verveen tuloa Annina oli tehnyt noin 12 vuotta Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluita ja työeläkekuntoutusta. Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat pitäneet sisällään mm. mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusta. Kokemusta onkin kertynyt työstä mielenterveyskuntoutujien parissa, työllistymistä edistävästä ammatillisessa kuntoutuksesta (TEAK) sekä monialaisesta toimintakyvyn edistämisestä. Lisäksi aikaisemmat työt ovat tuoneet kokemusta myös työllistämispalveluista. Työn ohella Annina opiskelee parhaillaan YAMK-tutkintoa.

Sosionomi YAMK Anna-Maija Sipiläinen on joukon konkari. Työuraa Vervessä ja Verven edeltäjäyhtiöissä on takana 20 vuotta. Työeläke-, liikenne- ja tapaturmakuntoutusta Anna-Maija on tehnyt 15 vuotta. Pitkän työuransa aikana Anna-Maijalle on ennättänyt kertyä kokemusta monista eri tahoille toteutettavista kuntoutuksen palveluista. Kuntoutus on usein tiimityötä, vaikka työeläke-, liikenne- ja tapaturmakuntoutusta tehdäänkin pitkälti itsenäisesti. Tätä kertynyttä tiimityökokemusta Anna-Maija pääsee myös hyödyntämään Lappeenrannan palvelupäällikön tehtävässään, jossa hän on toiminut liki vuoden. Lappeenrannan alueen yhteistyökumppanit ovat työssä myös ennättäneet tulla tutuiksi. 

Vakuutuskuntoutusta viedään eteenpäin luottamuksellisessa suhteessa vahvuuksien kautta 

Asiakas tulee vakuutuskuntoutukseen, koska hänellä on sairauden, liikennevahingon tai työtapaturman vuoksi heikentynyt työ- ja/tai toimintakyky. Mahdollinen luopuminen entisestä työstä ei ole aina helppoa, ammatillinen itsetunto on saattanut notkahtaa menetetyn terveydentilan johdosta, ja hän on voinut kokea kovan pettymyksenkin palvelujärjestelmään.

-    Ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat tässä työssä merkittävässä roolissa, jotta saamme luotua asiakkaan kanssa luottamuksellisen suhteen. Luottamuksellisessa suhteessa saamme vietyä asiakkaan kanssa yhdessä sovittua kuntoutussuunnitelmaa osaksi hänen arkeaan. Luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö verkostojen, esim. TE-palveluiden kanssa on yhtä tärkeässä roolissa, kertoo Annina Hilska.

Joskus asiakkaalla on jo valmiina vahvat mielikuvat ja odotukset siitä, millä tavoin hänen kuntoutustaan viedään eteenpäin. Odotukset eivät aina kohtaa realismin kanssa. 

-    Meidän osaamistamme on se, että uskallamme ottaa vaikeat ja ikävätkin asiat puheeksi. Emme anna katteettomia lupauksia, vaan annamme tietoa käytössä olevista etuuksista ja kuntoutuksen vaihtoehdoista sekä ohjaamme asiakkaan oikeaan palveluun. Jos asiakas on kokenut kovan pettymyksen palvelujärjestelmään, on meidän tehtävämme palauttaa tuo luottamus ja saada asiakkaalle itsevarmuutta. Annamme asiakkaalle työvälineitä, joilla aktivoimme omaan toimijuuteen sen sijaan, että asiakas luovuttaa, lisää Anna-Maija Sipiläinen.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on pidentää asiakkaan työuraa jäljellä olevaa työkykyä hyödyntäen. Jos työelämään palaaminen ei alkuun ole mahdollista, auttaa toimintakykykuntoutus (LITA) mahdollisimman sujuvaan, omatoimiseen ja itsenäiseen elämään. Jotta asiakkaan kuntoutusta saadaan edistettyä tavoitteellisesti, on tärkeätä tunnistaa asiakkaan jäljellä oleva työ- ja toimintakyky sekä asiakkaan vahvuudet eli voimavarat. 

-    Ammatillinen suunnitelma rakentuu asiakkaan jäljellä olevaan työkykyyn ja voimavaroihin. Tietoa jäljellä olevasta työkyvystä ja voimavaroista saamme osaltaan asiakkaasta saapuneiden asiakirjojen perusteella, asiakkaan kanssa keskustelemalla (hänen tilanteeseensa perehtyen), yhteistyössä verkoston kanssa, sekä mahdollisin lisäselvitysarvioin. Lisäselvitysarviota voi toteuttaa mm. menemällä asiakkaan työpaikalle tekemään havaintoja (LITA-arviointipalvelut). Asiakasprosessin aikana on hyväksi olla kaikki aistit valppaina, kertoo Sanna Savolainen. 

Sanna Savolainen, Annina Hilska ja Anna-Maija Sipiläinen ovat usein kokoavassa roolissa, jolloin Verven, asiakkaan ja verkostojen tietoja kootaan asiakkaan eduksi. Työssä korostuukin ratkaisukeskeisyys. 

Vakuutuskuntoutustyössä korostuu laaja verkostoyhteistyö ja ajan hermolla pysyminen

Vakuutuskuntoutuksen tekijät tekevät yhteistyötä asiakkaan, työeläke- ja vahinkoyhtiöiden, työantajien, hoitavien tahojen (yksityinen, julkinen ja työterveys), oppilaitoksien, Kelan ja työllistymistä edistävien tahojen kanssa sekä mahdollisten muiden toimijoiden kanssa, jotka ovat avainasemassa viemään asiakkaan kuntoutusta eteenpäin. Paikallisten verkostojen tuntemuksen lisäksi on tekijöillä hyvä olla tietoa koulutusjärjestelmästä, yritysmaailmasta ja sosiaalietuuksista.   

-    Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Koulutukset uudistuvat ja kuntoutuskenttä on muutoksessa. Tässä työssä ei voi siis sanoa olevansa koskaan valmis, vaan koko ajan on pysyttävä ajan hermoilla ja pidettävä omasta osaamisesta huolta. Onneksi meillä on Vervessä moniammatilliset tiimit ja monipuolista osaamista, toteaa Annina Hilska.

Asian tärkeyttä korostavat myös Sanna Savolainen ja Anna-Maija Sipiläinen.

-    Tätä työtä oppii parhaiten tekemällä ja erityisesti yhdessä tekemällä. Meillä on Vervessä hyvä tekemisen meininki, ja autamme aina toinen toisiamme. Yhteisoppimista ja tiedon jakamista tapahtuu sisäisesti Verve Akatemian lisäksi myös case-työskentelyn kautta, kertoo Sanna Savolainen. 

-    Case-työskentelyssä joukko asiantuntijoita käy yhdessä läpi vaativampia tai harvinaisempia asiakastapauksia. Näin kaikkien osaaminen valjastetaan asiakkaan eduksi ja samalla saadaan jaettua tietoa toisille, tiivistää Anna-Maija Sipiläinen Verven case-työskentelyä. 

Asiakastyö ja onnistumiset ovat työssä parasta

Korona on haastanut myös vakuutuskuntoutusta. Asiakkaille on ollut vaikeampi löytää työkokeilupaikkoja, kun joillain toimialoilla ei työkokeilijoita enää otettu lainkaan vastaan. Työtä on verkostoyhteistyön ja asiakkaiden hoitojen etenemisen osalta hankaloittanut myös terveydenhuollon kuormittuminen. Mutta kyllä onnistumisiakin on koettu. 

Vaikka naiset työskentelevät eri paikkakunnilla, nousee kaikkien puheista esiin samat asiat, kun keskustelimme työn parhaista puolista.

- Se, kun asiakkaalle löytyy se hänen juttunsa. Se, kun asiakkaan ammatillista mieltä saadaan taas ”nostatettua” ja hän päätyy työuralle tai opintojen pariin. Se, kun pystyy ratkaisemaan jonkun vaativan tapauksen. Se, kun asiakkaalle löytyy työ, joka sopii täysin hänen jäljellä olevaan työkykyynsä. Se, kun saamme alun vääränlaiset mielikuvat ja odotukset yhdessä asiakkaan kanssa kohtaamaan realismin kanssa. Se, kun pystymme yhdessä toimintakykykuntoutuksen kanssa saamaan esim. kodin muutostöillä asiakkaan arjesta sujuvampaa, toteavat Sanna Savolainen, Annina Hilska ja Anna-Maija Sipiläinen. 

Onnistumisia koetaan myös silloin, kun asiakasta on saatu vahvistettua omaan toimijuuteen. Työeläkekuntoutuksen jälkeen asiakas saa tarvittavat työnhakuvalmiudet, joiden avulla hän tietää mistä etsiä töitä, miten syntyy työnhaun asiakirjat tai hän on saanut työkokeilupaikastaan pysyvän työpaikan. Liikenne- ja tapaturmakuntoutuksen jälkeen asiakkaalle on löytynyt uusi mahdollinen suunta ja työ, joka sopii hänen jäljellä olevaan toimintakykyynsä tai hänen arjestaan on saatu astetta mielekkäämpää arjen toiminnan järjestelyin sekä vamman kanssa elämään sopeutumisen myötä.

Lisätietoja

Kerro kaverille