Kerro kaverille

Julkaistu 24.06.2021 kategoriassa Asiakaskokemuksia Uutiset

Vervessä on tehty koko Verven olemassaoloajan yhteistyötä työnantajien kanssa. Olemme tuoneet ulkopuolista näkökulmaa ja keinoja työnantajille, joilla kohdata työssä tapahtuvat muutokset ja, joilla varmistaa työn sujuvuus. Kiinteätä yhteistyötä on tehty myös sen eteen, että osatyökykyiset pääsevät tai pystyvät palaamaan työelämään työkokeilun tai työhönvalmennuksen kautta. Kysyimme työnantajilta millaisena he ovat tämän yhteistyön kokeneet, ja mitä he ovat yhteistyöstä saaneet.  

Verven tehtävänä on tukea ihmisiä kohti mielekästä arkea sekä pääsemään ja palamaan työelämään sekä pysymään siellä. Verven yksilölliset ammatillisen kuntoutuksen palvelut ja työurapalvelut 17 paikkakunnalla avaavat osatyökykyiselle sellaisia työelämän polkuja, joita on mielekästä kulkea olemassa olevan työkyvyn kanssa. Palveluiden tavoitteena on 

 • saada henkilö töihin
 • mahdollistaa henkilön palaaminen töihin myös pidemmän tauon jälkeen
 • pitää henkilö työkykyisenä. 

Näitä tavoitteita Vervessä edistetään yhdessä työnantajien kanssa. 

Työkokeilu ja työhönvalmennus auttavat palaamaan takaisin työelämään

Useaan yksilölliseen ammatillisen kuntoutuksen palveluun, esim. työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK) ja vakuutuskuntoutukseen kuuluu sovitun mittainen työkokeilu tai työhönvalmennus. Usein kuntoutuja-asiakas löytää omatoimisesti itselleen kuntoutussuunnitelman mukaisen työkokeilu- tai työhönvalmennuspaikan, joskus Verve vinkkaa tai tukee kuntoutuja-asiakasta paikan etsinnässä. Työmarkkinoiden tuntemus, paikallisten työnantajien tuntemus ja yhteistyö heidän kanssaan onkin tärkeätä. 

Huhti-toukokuussa 2021 kysyimme työnantajilta, joilla on tai on ollut Vervestä työkokeilijoita ja/tai työhönvalmennuksessa olevia, millaisena he kokevat yhteistyön tällä hetkellä ja millä tavoin voimme yhteistyötä kehittää.

Työnantajista 67 % ovat valmiita suosittelemaan Verveä kollegoilleen

Kyselyyn vastasi 106 työnantajaa. Vastaajista 27 % työskenteli Keski-Suomessa, 26 % Pirkanmaalla, 15 % Uudellamaalla, 15 % Pohjois-Savossa, 14 % Pohjois-Karjalassa ja 3 % Kanta-Hämeessä. 

NPS eli suositteluindeksi kuinka moni työnantajista olisi valmis suosittelemaan Verveä kollegoilleen oli 60. Vastaajista 67 % ovat valmiita suosittelemaan Verveä kollegoilleen.

Millaisena yhteistyökumppanina työnantajat kokevat Verven?

Työnantajat kokivat yhteistyön Verven kanssa joustavana, asiantuntevana, luotettavana, vastuullisena ja rakentavana. Muutama työnantajista toivoi lisää aktiivisutta, esimerkiksi enemmän tukea harjoitteluun. 

”Työkokeilun osalta varsin helpoksi ja toimintatapojen osalta riittävän yksinkertaiseksi.”

”Hyvänä, joustavana, asiantuntevana, auttamisen haluisena, asiakkaan eteen pyritään tekemään kaikki voitava ja asioihin paneudutaan asiakkaan ja työyhteisön kanssa.”

”Yhteistyössä on korostunut positiivisesti Verven työntekijän ammattitaito ja ammatillisuus. Selkeät toimintaperiaatteet ja sopimukset.”

Mitä työnantajat ovat saaneet yhteistyöstä Verven kanssa?

Työnantajat kokivat saaneensa työvoimaa arjen haasteisiin sekä hyviä ja laajoja näkemyksiä eri asioiden suhteen. Usea työnantaja nosti esiin myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kun työnantaja on voinut tätä kautta auttaa henkilöä kuntoutumaan ja integroitumaan yhteiskuntaan. Työnantajat kokivat saaneensa myös yrityksenä hyviä vinkkejä työllistämiseen ja tukiviidakossa seikkailuun. 

”Näkökulmani on laajentunut ja olen joutunut pohtimaan osatyökykyisten ihmisten mahdollisuuksia ja työhyvinvointia.”

”Saimme meille hyvän osatyökykyisen työntekijän työkokeilun kautta ja nyt osatyökykyisen palkkatuella. Verve auttoi häntä selvittämään asioita ja oli tukena työnsujumisessa ja räätälöinnissä.”

”Saimme meidän porukkaan työntekijän, joka helpotti meidän toimintaamme huomattavasti. Erityisesti toki taloudellisesta näkökulmasta, mutta myös tarve tekijälle oli kova.” 

Mitä toiveita työnantajilla oli yhteistyölle Verven kanssa?

Työnantajat toivovat yhteistyön jatkuvan, jotta he saavat jatkossakin ja kenties enemmänkin harjoittelijoita. Työnantajat toivovat, että yhdessä miettisimme mahdollisuuksia saada uusia henkilöitä työkokeiluun. Osa työnantajista toivoi saavansa enemmän tietoa työharjoittelijan työkyvystä ja tietoa toimintaperiaatteista. 

”Toivon aktiivisen linjan jatkuvan ja olen edelleen kovasti kiinnostunut saattelemaan työntekijöitä työllistymisen maailmaan pienin askelin.”

”Uskon, että Vervelle on syntynyt käsitys toiminnastamme ja Verve jatkossakin osaa osoittaa meille työkokeiluun sopivia henkilöitä.”

”Ehkä hieman tiiviimpi yhteydenpito työkokeilun aikana.”

Lisätietoja

 • Työkokeilu ja työhönvalmennus ovat työnantajalle riskitön tapa saada käyttöönsä lisäresursseja ja testata samalla potentiaalista uutta työntekijää. 
 • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen kautta työnantaja pystyy vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osatyökykyisten työllistämiseen.
 • Osatyökykyinen saa mahdollisuuden päästä tai palata työelämään. 
 • Työkokeilu ja työhönvalmennus eivät lähtökohtaisesti aiheuta työnantajalle kuluja.  
 • Työnantajan vastuulla on tarjota työkokeilijalle sovitulle ajalle töitä, jotka on Verven ohjaajan tuella katsottu sopivan hänen työ- ja toimintakykyynsä. 
 • Työnantaja huolehtii perehdytyksestä sekä työn ohjauksesta. 
 • Työkokeilun ajalle on tarjolla Verven ohjaajan jatkuva tarvittava tuki niin työnantajalle kuin työkokeilijalle. 
 • Työkokeilun johtaessa palkkatyöhön, Vervellä on valmiudet tarjota tässäkin auttava kätensä.  

Oletko kiinnostunut tarjoamaan työharjoittelupaikkaa? Ota yhteyttä toimipaikkamme palvelupäällikköön

Lue työkokeilusta lisää julkaistusta blogista >

Lue työkokeilusta ja sen eduista lisää sivuiltamme >

Kerro kaverille