Kerro kaverille

Julkaistu 11.10.2021 kategoriassa Työkykystudio Uutiset

Työssä tapahtuu entistä nopeampia ja ennakoimattomampia muutossyklejä. Nämä näkyvät niin työpaikan työtoiminnan johtamisessa kuin yksilöiden tasolla työn tarkoituksessa ja oman työn mielekkyydessä. Lokakuun Työkykystudiossa aiheesta keskustelivat Verven Uudistuvan työn -palveluiden palvelupäällikkö Veijo Ojanaho, ammatillisen kuntoutuksen ylilääkäri Jari Turunen ja Pudasjärven kaupungin henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki.

Työuran eri vaiheissa tarve uudistumiseen voi kohdata ketä tahansa. Olipa työntekijänä untuvikko tai konkari, työnhallinta ja kyydissä pysyminen voi aika ajoin olla haasteellista. Työn sisällön muutokset, työn tekemisen välineet ja mallit sekä asiakkuuksien moninaiset tarpeet nostavat keskiöön työn sujumisen tarkastelun ja saavat pohtimaan niin ammatillista uudistumista kuin liikkumattomuutta. Uudistuminen voi tarkoittaa sekä omassa työssä kehittymistä ja uuteen kiinnittymistä, mutta myös irtiottoa vanhasta.

Ammatillisen liikkuvuuden tukeminen kannattaa

Ihminen oppii paljon ottaessaan uusia haasteita vastaan ja työn muutos tarjoaa ammatillisen kehittymisen mahdollisuuden. Työuran aikaiset ammatilliset kehityskulut selittävät työntekijän mielenkiinnon kohteiden vaihtelua ja kytkeytyvät kiinteästi identiteettiimme muovaten käsitystämme siitä, miten olemme työssä onnistuneet. Veijo Ojanahon esittelemät ammatilliset kehityssyklit tarjoavat keinon hahmotella ja analysoida yksilöllisiä työuran muutoksia ja vaihtelua.

Työntekijän työhön kohdistama tyytymättömyys voi pitkittyessään johtaa erilaisiin työkyky- tai työurajumeihin, jotka voivat uhata ammatillista identiteettiä. Näiden jumien purkaminen on ensiarvoisen tärkeää kunkin arvokkaan työpanoksen varmistamiseksi myös jatkossa.

- Jos ihminen lukkiutuu tai jumiutuu työhön, jota ei halua tehdä, sekä kehollinen että psyykkinen hyvinvointi heikkenee, kertoo Jari Turunen. Yleensä jumiutumisen prosessi alkaa terveydellisistä syistä, kuten masennukseen tai jaksamiseen liittyvista haasteista, jotka pitkittyessään kuormittavat ja saavat hakeutumaan työterveyshuoltoon. Olisi tärkeää löytää jumiutumistilanteet aikaisemmin ja esimerkiksi kehityskeskusteluissa varhentaa tilanteisiin tarttumista, jo ennen oireilua tai sairastumista. Ammatillisen liikkuvuuden tukeminen kaikin keinoin masennuksen ja pitkittyneiden sairauslomien ehkäisyssä kannattaa.

 

Navigo ratkaisuna uuden suunnan hakemisessa

Vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen ja niiden luominen tuo toiveikkuutta työntekijälle. Pitkään jatkuneissa jaksamishuolissa tarvitaan muutoksia, joita on vaikea tehdä yksin. Siinä ammatillinen kuntoutus ja Navigon kaltaiset tukipalvelut ovat keino viedä eteenpäin tilanteessa. Muutoksen signaaleja tunnistetaan eri keinoin analysoimalla muun muassa miten työ on muuttunut ja mitä on tulossa, miten työ sujuu ja mikä mahdollisesti jumittaa sekä työn mielekyyttä ja työntekijän omia tavoitteita jatkossa. 

Kuntaorganisaation työhyvinvoinnin kehittämishankkeista ja muista työhyvinvointia tukevista teemoista studiossa oli kertomassa Heli Huhtamäki. Pudasjärven kaupunki on vienyt henkilöstöpoliittiset linjaukset uudistettuun kuntastrategiaan. Osana uudistettua aktiivisen välittämisen mallia on aloitettu yksilölliset Navigo-prosessit yhdessä Verven kanssa tänä vuonna. Syynä tähän oli se, ettei tunnistettuihin ja kohdattuihin jumeihin koettu olevan riittävästi työkaluja ja tilanteisiin halutaan puuttua varhaisemmassa vaiheessa. 

- Navigossa mukana olleissa työntekijöissä näkyy selkeä muutos ja pystyvyyden tunne on lisääntynyt yksilöllisen ja omista tarpeista ja odotuksista lähtevän prosessin myötä, kertoo Heli Huhtamäki. Pudasjärvellä kaksi Navigo-prosessia on käynnissä ja yksi on saatu päätökseen. Vaikka prosessin seurauksena työnantajan ja työntekijä tiet erkanivat, palaute yksilöllisestä Navigo-työskentelystä oli palautteen perusteella "Parasta mitä työnantaja on ikinä tarjonnut”. Konkreettisten muutosten ja hyvän palautteen myötä Navigo-palvelun käyttö jatkuukin myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Navigo-palvelusta ja muista uudistuvan työn valmennuksista: Verven palvelut työnantajille >>

Katso lokakuun työkykystudion tallenne:


Työkykystudio on Verven lanseeraama ajankohtaisohjelma, jossa keskustellaan työkykyyn liittyvistä päivänpolttavista aiheista.

Kerro kaverille

Ota yhteyttä