Kerro kaverille

Julkaistu 14.04.2023 kategoriassa Artikkelit Uutiset

Oma Väylä -kuntoutus on tarkoitettu neuropsykiatrisen diagnoosin saaneille nuorille, joiden suuntana on opinnot tai työelämä. Tavoitteena on oman arjen hallinta, koulutukseen hakeminen ja pääseminen, tai itselle sopivan työpaikan löytyminen. Oma Väylä -kuntoutus auttaa löytämään omat voimavarat, joiden avulla hallita omaa arkea ja elämää, ja kehittämään taitoja ja valmiuksia, joita työssä ja koulussa tarvitaan.

Verven psykologi Elisa Saarinen on yksi Verven Oma Väylä -kuntoutustiimin jäsenistä ja häntä on haastateltu tähän artikkeliin. Saarinen on toiminut aiemmin muun muassa koulupsykologina ja nuorten tukena työllistymishankkeissa. Verven Oma Väylä -kuntoutuksessa Saarinen on työskennellyt psykologina heinäkuusta 2022 lähtien, osana moniammatillista tiimiä.

Oma Väylä on suunniteltu nepsy-diagnoosin saaneelle nuorelle, joka etsii omaa reittiään työelämään. Tästä artikkelista saat selville, mitä Oma Väylä pitää sisällään, kenelle se on tarkoitettu ja miten kuntoutukseen pääsee.

Mikä on Oma Väylä -kuntoutus ja kenelle se on suunnattu

Oma Väylä on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on tarkoitettu työelämään tai opintoihin suuntaavalle 16-29-vuotiaalle nuorelle. Oma Väylä -kuntoutukseen voi päästä nuori, jolla on autisminkirjon, ADHD- tai ADD-diagnoosi, mutta jotka eivät ole oikeutettuja vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Kuntoutus koostuu sekä ryhmä- että yksilötapaamisista eri alojen ammattilaisten kanssa. Tapaamisilla nuori pääsee kehittämään työelämään ja opintoihin tarvittavia taitoja ja valmiuksia.

Oma Väylä -kuntoutus kestää 12 kuukautta ja siihen kuuluu 27 yksilötapaamista ja 10 ryhmätapaamista. Tapaamiset ovat pituudeltaan 60-90 minuuttia ja niitä on yleensä yksi tai kaksi viikossa koko jakson ajan. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu tarvittaessa 1-2 tapaamista nuoren läheisten, kuten vanhempien tai puolison kanssa, sekä 1-2 seurantatapaamista jakson jälkeen.

Joskus Oma Väylä -kuntoutukseen, kuten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseenkin voi kuulua myös joitain vanhempainohjauskäyntejä. Tällaisilla tapaamisilla vanhemmat saavat tietoa nuoren haasteiden taustalla vaikuttavista neuropsykiatrisista piirteistä ja keinoja nuoren tukemiseen.

Oma Väylä on tavoitteellinen kuntoutus, joka etenee nuorelle sopivin askelin

Oma Väylä -jakson alussa määritellään tavoitteet, joita kohti lähdetään etenemään askel askeleelta. Nuoren tavoitteena kuntoutusjaksolla voi olla esimerkiksi itselle mieluisan työpaikan hakeminen ja saaminen, tai ensimmäisen opiskeluvuoden suorittaminen.

Työntekijän kanssa nuori jaottelee tavoitteensa sopiviin askeliin, joilla päästään pikkuhiljaa kohti päätavoitetta. Askeleiden on tärkeää olla sopivan kokoisia.

Psykologi Saarinen antaa esimerkin: jos päätavoite on laittaa vuorokausirytmi kuntoon, jotta nuori pääsee aamuisin töihin tai kouluun, voi ensimmäinen askel olla, että nuori pyrkii menemään yhtenä iltana viikossa nukkumaan kello 22.

Kun ensimmäinen askel onnistuu, yritetään seuraavaksi mennä nukkumaan kymmeneltä kahtena tai kolmena iltana viikossa. Näin nuori saa pienin askelin muutettua nukkumaanmenorutiinia, pääsee aamuisin ylös riittävän aikaisin ja koulunkäynti tai töihin lähtö alkaakin jo luonnistua.

Päätavoitteen asettamisessa on tärkeää, että tavoite on nuoren oma ja itselle merkityksellinen, tähdentää Saarinen. Nuorella voi helposti olla kuva siitä, mitä esimerkiksi vanhemmat tai sukulaiset odottavat häneltä – joko todellinen, tai nuoren omaan tulkintaan pohjautuva. Silloin on tärkeää ensin selvittää, millaiset asiat juuri nuori oikeasti itse kokee merkityksellisiksi ja motivoiviksi. Verven asiantuntijat auttavat ja ohjaavat Oma Väylä -kuntoutuksessa omien tavoitteiden löytämisessä.

Joskus tavoitteet myös muuttuvat jakson aikana: päätavoite voi osoittautua vaikkapa liian isoksi tai pieneksi. Silloin tavoitteita voidaan tarkastella ja muokata. Voi olla, että ensin asetettu päätavoite tuleekin saavutetuksi parissa kuukaudessa, ja loppujaksolle voidaan ottaa työn alle uusi tavoite.

Oma Väylä -kuntoutuksessa löydetään omia voimavaroja

Oma Väylä -tapaamisilla nuori pääsee juttelemaan monen eri alan ammattilaisten kanssa ja saa näin apua ja ohjausta eri näkökulmista. Tavoitteena on löytää omia voimavaroja, joiden avulla onnistuu pyörittämään omaa arkea suunnitelmallisemmin ja itsenäisesti.

Tapaamisilta nuori saa neuvoja esimerkiksi siihen, miten kouluihin ja työpaikkoihin haetaan ja työntekijän kanssa voi pohtia, mikä koulutus tai työ sopisi itselle parhaiten. Moniammatillinen tiimi tarjoaa monenlaisia työskentelytapoja keskusteluista harjoituksiin ja arjen asioiden hoitamiseen yhdessä.

Tapaamisilla voidaan keskustella omista tuntemuksista ja kokemuksista, mutta myös tehdä hyvin käytännönläheisiä harjoituksia tai tehtäviä, kuten laatia aikatauluja ja suunnitelmia oman arjen tueksi. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa myös niin, että työntekijä lähtee nuoren tueksi asioimaan vaikkapa terveydenhuoltoon, Ohjaamoon tai hoitamaan muita arjen rutiineja tai asiointia.

Lisäksi kuntoutuksesta nuori saa tukea oman itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Ryhmätapaamisilla pääsee tapaamaan muita nuoria, joilla on samankaltaisia haasteita, ja jakamaan kokemuksia ja oivalluksia.

Elisa Saarinen listaa Oma Väylä -kuntoutuksesta nuorelle käteen jäävät eväät:

  • Voimavaroja, onnistumisen kokemuksia
  • Konkreettisia työkaluja omaan arkeen, kuten aikataulutuksen tai taloudenhallinnan työkaluja
  • Suunnitelmia tulevaisuuteen
  • Itsevarmuutta ja taitoa hakea itse tarvitsemaansa tukea koulussa ja työelämässä

Miten Oma Väylä -kuntoutukseen pääsee?

Nuori voi hakea Oma Väylä -kuntoutukseen jos

  • Nuorella on autisminkirjon, ADHD- tai ADD-diagnoosi, mutta ei ole oikeutettu vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

Ja nuori tunnistaa itsensä lisäksi jostain seuraavista:

  • Halua töihin tai opintojen aloittamiseen löytyy, mutta nepsypiirteide kanssa työn hakeminen tai koulun aloitus tuntuu haastavalta
  • Nuori on jo päässyt kouluun tai saanut työpaikan, mutta opintojen tai työtehtävien suorittaminen, tai aikataulujen hallinta on vielä haastavaa, eikä omat keinot tunnu riittävän
  • Sosiaaliset suhteet mietityttävät ja nuori kokee haasteita koulussa ja työssä pärjäämisessä, kun vaikeat sosiaaliset tilanteet kasaantuvat ja aiheuttavat hankaluuksia

Oma Väylä -kuntoutukseen hakeutuminen alkaa Kelan kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, josta nuoren tarve kuntoutukselle selviää. Verve järjestää Oma Väylä -kuntoutusta Lahden toimipisteessämme ja kuntoutusryhmiä aloittaa, kun sopiva osallistujamäärä saadaan kasaan. Ryhmään otetaan yleensä 4–6 nuorta.

Jos nuori haluaa osallistua Oma Väylä -kuntoutukseen Verve Lahdessa, voi toimipisteen täyttää suoraan Kelan hakemukseen. Kun Kelasta saapuu kuntoutuspäätös, me otamme nuoreen yhteyttä kahden viikon sisällä ja keskustelemme tarkemmin kuntoutuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Kuntoutus alkaa 2-3 viikon kuluttua Kelan päätöksestä, vaikka ryhmää ei olisi vielä kasassa: tällöin jakso alkaa yksilötapaamisilla ja ryhmätapaamiset tulevat mukaan myöhemmin.

Tarkemmat ohjeet hakeutumiseen löytyy täältä:  Oma Väylä, neuropsykiatrinen kuntoutus nuorille (Verve Lahti).

Oma Väylä -kuntoutus on maksutonta

Oma Väylä -kuntoutus on nuorelle täysin maksutonta. Nuori voi hakea tarvitessaan Kelalta kuntoutusjakson ajaksi kuntoutustukea sekä matkakulujen korvausta, jos tapaamisista koituu ylimääräistä matkustamista vaikkapa bussilla.

Kuntoutukseen hakeutuessa on syytä pohtia, riittääkö oma motivaatio ja aika kuntoutukseen sitoutumiseen. Kuntoutuksen rinnalla voi kulkea vaikkapa psykoterapia tai muu mielenterveyden palvelu. Jos nuorella on akuutti päihdeongelma, se on kuitenkin hoidettava ensin muussa palvelussa kuntoon, ja sen ollessa hallinnassa voi päästä Oma Väylä -kuntoutukseen.

Jos pohdit vielä, sopiiko Oma Väylä juuri sinulle tai tuntemallesi nuorelle, voit ottaa myös yhteyttä meihin Vervellä. Kerromme mielellämme lisää Oma Väylä -kuntoutuksesta ja siitä, milloin se on sopiva vaihtoehto. Lahden toimipisteen yhteystiedot löytyvät Oma Väylä -sivumme lopusta.

Kerro kaverille