Kerro kaverille Facebook LinkedIn Google +

Ammatillinen suunnitelma toteutui 89%:lle kuntoutujista


Verven ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuvista 89% saa valmiiksi oman ammatillisen suunnitelmansa omaan terveydentilaan sopivasta ammatista. Tämä selviää Elina Almin tutkimuksesta, jossa hän perehtyi 182 asiakkaan rekisteritietoihin ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmiin, jotka nämä olivat tehneet vuosina 2013–2014 Verven Turun toimipaikassa.

"Mikäli suunnitelmaa ei saatu tehtyä, syy löytyi useimmiten terveydentilasta. Muita syitä olivat erilaiset henkilökohtaiset tai perheeseen liittyvät syyt tai muutto toiselle paikkakunnalle, joka keskeytti ohjausprosessin", Alm kertoo.

Almia kiinnosti tietää tarkemmin, mitä Verven asiakkaille kuului, kun ohjauksesta oli kulunut 2–3 vuotta. Hän selvitti asiaa kyselyllä, johon vastasi 74* asiakasta. Nämä olivat pääosin työeläkeyhtiöiden tai liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden lähettämiä asiakkaita, joille ei ollut löytynyt ratkaisua työuran jatkamiseen omalla työpaikalla.

Tutkimuksen perusteella kuntoutuksen päättymisen jälkeen 16% vastaajista oli työssä ja 31% jatkoi ammatillisen kuntoutuksen ohjelmassa. Työllisyys lisääntyi, kun kuntoutuksesta oli kulunut 2–3 vuotta. Kesällä 2016 työssä oli 34 % vastaajista, näistä suurin osa uudella työnantajalla. Noin 5% pystyi jatkamaan ohjausprosessin jälkeen entisen työnantajan palveluksessa. Työllistyminen oli 90% tapauksista tapahtunut 1–6 kk ammatillisen kuntoutuksen päättymisestä. Työllistyneistä 65 % työskenteli kokoaikatyössä.

Kolme neljäsosaa vastaajista oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen, kun ohjausprosessin päättymisestä oli kulunut 2–3 vuotta. Kuntoutujille merkityksellistä oli ollut henkilökohtainen keskustelu, terveydentilan huomioiminen ammatillisessa suunnittelussa ja ammatillisten vaihtoehtojen selvittely käytännössä. Lue Almin blogikirjoitus aiheesta >>

Elina Almin YAMK:n opinnäytetyö UMPIKUJASTA UUTEEN TULKINTAAN - ammatillisen kuntoutusprosessin toteutuminen on luettavissa kokonaisuudessaan täältä >>

*vastausprosentti 46%

Julkaistu: 02.03.2017