Kerro kaverille

Julkaistu 22.08.2018 kategoriassa Uutiset

Digitaalinen ohjausalusta Verven kuntoutusasiakkaiden käyttöön

 

Vervessä ja VKK:ssa otetaan käyttöön digitaalinen ohjausalusta eVerve työeläkeyhtiöiden ja vahinkovakuuttajien asiakkaille.

Alustaa on kehitetty ja pilotoitu Vervessä viime syksystä alkaen. Ohjausalustan kehittämisen taustalla on ollut tarve vahvistaa ja nopeuttaa ammatillisen kuntoutuksen prosessia ja samalla tarjota kuntoutujille monipuolisempia välineitä kuntoutuksen tueksi.

Verven ja Vakuutuskuntoutus VKK:n yhdistymisen jälkeen eVerveä on rakennettu yhteistyössä ja mukaan on otettu sisältöä VKK:n ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille suunnatusta digitaalisesta verkkoympäristöstä. Kehitystyön tuloksena on saatu aikaan vuorovaikutteisia ja tiedollisia elementtejä yhdistelevä ohjausalusta, jonka avulla kuntoutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan.

eVerven avulla kuntoutusprosessia on mahdollista viedä eteenpäin digitaalisesti kasvokkain tapahtuvan ohjauksen rinnalla. Näin kuntoutujaa pystytään paremmin tukemaan yksilöllisesti. Monia kuntoutujia tällainen väline on pilottivaiheen kokemusten perusteella auttanut huomattavasti oman toimijuuden vahvistumisessa ja motivaation rakentumisessa.

eVerven käyttö sovitetaan jokaisen kuntoutujan tilanteeseen ja tarpeeseen. Kullekin kuntoutujalle tulee yksilöllinen verkkotila, johon on pääsy ainoastaan kuntoutujalla sekä hänen omaohjaajallaan. eVerve monipuolistaa ja tehostaa ohjausta kaikissa prosessin vaiheissa. Ammatillisen suunnittelun vaiheessa eVerveä käytetään tiedon jakamiseen sekä kuntoutujan oppimisprosessin ja motivaation tukemiseen. Työkokeiluvaiheessa eVerve mahdollistaa tiedon välittämisen lisäksi tuen antamisen työnhakudokumenttien laatimiseen ja työkokeilupaikkojen hakemiseen. eVerve tarjoaa myös oivan välineen työkokeilun aikaiseen seurantaan. eVerveä on mahdollista hyödyntää myös koulutuksen aikaisessa seurannassa.

Ohjausalustan pilottivaihe on nyt päättynyt, palveluun on tehty käyttäjäkokemusten pohjalta viimeistelyt ja eVerve on valmis otettavaksi käyttöön. Verven ja Vakuutuskuntoutus VKK:n työntekijöille järjestetään 9.8. käyttöönottokoulutus, jonka jälkeen palvelu tulee molempien toimijoiden käyttöön ammatillisen kuntoutuksen työvälineeksi.

Kerro kaverille