Kerro kaverille

Julkaistu 31.08.2021 kategoriassa Uutiset

Aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuminen heikentää usein merkittävästi toimintakykyä ja omatoimista arjessa selviytymistä. Kelan Muutos-hankkeen tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille kohdennettujen kuntoutuskurssien merkitystä kuntoutujien arkielämässä ja sairauden vaikutusten hallinnassa. Moninäkökulmaisesta laadullisesta aineistosta toteutettu tutkimus keskittyi kuntoutujien ja heidän läheisten sekä palveluntuottajien kokemuksiin kursseista.

Kelan kohdennettujen AVH-kuntoutuskurssien tavoitteena on tukea sairastuneen kävelyä, käden käyttöä tai kommunikaatiota. Tutkimuksen mukaan Kelan kohdennetut kuntoutuskurssit auttoivat aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita säilyttämään tai kohentamaan toimintakykyään kokonaisvaltaisesti ja monilla eri toimintakyvyn alueilla. Kurssien aikana saavutetut toimintakykyä parantavat vaikutukset säilyivät osallistujien arjessa, jos palveluketjut olivat katkeamattomat, osallistuja sai läheiseltä tukea ja kuntoutujalla oli hyvä motivaatio. Vaikutukset saattoivat näkyä kurssille osallistuneen arjessa vielä puolen vuoden päästä kurssin päättymisestä.

Tutkimuksessa havaittiin, että suurimmat haasteet liittyivät AVH-kuntoutukseen hakeutumiseen ja läheisten jaksamiseen. Terveydenhuollossa ei aina ole riittävästi tietoa kuntoutusvaihtoehdoista, jolloin kurssille ei osata hakeutua riittävän varhaisessa vaiheessa. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen ihmisen kokonaistilanne saattaa jäädä terveydenhuollossa selvittämättä ja etenkin neuropsykologiset oireet tutkimatta, kun keskitytään liikkumisen ongelmiin. Myös läheisten jaksamisen tukemiseen tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomioita, koska etenkin omaishoitajana toimivat ovat usein psyykkisesti kuormittuneita. Tutkimus osoitti, ettei kursseille osallistuneiden läheisten voimavaroja pystytty kuntoutuskurssilla riittävästi tukemaan, vaikkakin kursseille osallistuneet läheiset kokivat saaneensa apua kursseista ja siitä, että kuntoutujan toimintakyky parantui.

Lue Kelan julkaisu tutkimuksesta >>

 

Verve toteuttaa aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneille Kela-kuntoutusta ja kohdennetusti kuntoutuskursseja käden käytössä, kävelyssä tai puheen avulla kommunikoimisessa. Kuntoutuskursseilta saat tukea ja ohjausta elämäntilanteesi hallintaan ja sairauden tai vamman kanssa elämiseen. Saat tietoa kuntoutuskäytännöistä, sairautesi itsehoidosta sekä lisää selviytymiskeinoja työhön ja arkeen. Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan ja toteutetaan moniammatillisesti. Myös läheisesi saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

Tutustu Verven AVH-kuntoutuskursseihin >>

Kerro kaverille

Ota yhteyttä