Kerro kaverille

Julkaistu 29.09.2021 kategoriassa Asiakaskokemuksia Uutiset

Tuki- ja liikuntaelinongelmat rajoittivat Satu Koskelan pitkää työuraa fysioterapeuttina. Verve Porin TEAK-kuntoutuksessa lähdettiin yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan polkua, jota kulkemalla paluu työhön on mahdollista.

Porilainen Satu Koskela teki pitkän työuran fysioterapeuttina, kunnes tuki- ja liikuntaelinongelmat rajoittivat työkykyä liikaa ja pakottivat sairauslomalle pitkäksi aikaa. Satu oli tilanteessa, jossa joutui pohtimaan ensimmäistä kertaa vaihtoehtoja rakastamalleen ammatille. Vaihtoehtoja pohdittiin yhdessä työterveyden kanssa ja Satu hakeutui Kelan kautta työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK-kuntoutus).

- Kuntoutukseen pääsin nopeammin kuin kuvittelinkaan, Satu Koskela kertoo.

Verve Porin TEAK-kuntoutukseen oli helppo hakeutua

Verven kuntoutukseen Satu päätyi verkkosivujen perusteella ja työhönvalmennus alkoi syyskuussa 2020.

- Kuntoutukseen oli helppo hakeutua Kelan kautta ja valitsin palveluntuottajaksi Verven, sanoo Satu Koskela.

TEAK-kuntoutus on usein pitkäkestoinen palvelu, jossa on mahdollista edetä ammatillisten suunnitelmien kanssa hyvin yksilöllisesti ilman kiirettä.  Asiakkaan saama tuki ja ohjaus TEAK-kuntoutuksen aikana on yksilöllistä ja asiakkaan tarpeista lähtevää.

Yhdessä Verven omaohjaajan kanssa laadittiin yksilöllinen suunnitelma kuntoutumiseen ja soveltuvan työpaikan etsimiseen. Satu toivoi löytävänsä mahdollisuuden jatkaa fysioterapeutin työssä jollain tavoin.

- En ollut tehnyt vielä luopumistyötä vanhasta fysioterapeutin työstä. Minulla ei ollut mitään uravaihtoehtoja valmiina, muistelee Satu alkutilannettaan.

TEAK-kuntoutuksesta löytyi uusi ammatillinen suunta

Jo valmennuksen alussa tehtävässä taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoituksessa kävi selväksi, ettei niin kevennettyä fysioterapeutin työnkuvaa olisi mahdollista löytää, missä Satu pärjäisi toimintakykyyn liittyvien rajoitteidensa kanssa. Sadulle ehdotettiin Verve Porista työkokeilua ammatillisen opettajan tehtävässä. Tässä työssä hän pääsisi hyödyntämään ammattitaitoaan ja osaamistaan.

Työkokeilupaikkoja Satu haki aktiivisesti ja harjoittelumahdollisuutta tarjottiin useammasta koulutusorganisaatiosta. Satu päätyi valitsemaan työkokeilupaikakseen Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK).

Työkokeilu oli monella tapaa äärettömän hyvä
kokemus. Sain tutustua opettajan työhön monelta 
kantilta, minkä lisäksi koin tärkeää pystyvyyttä ja
osallisuutta toimijana työyhteisössä.

Työkokeilu toteutettiin pariopettajuutena aineenopettajien kanssa ja Satu pääsi 
tutustumaan terveydenhuollon alan lisäksi muun muassa tekniikan ja matkailun
aloihin SAMK:ssa.

- Opettajan työ tuntui jännittävältä ja haasteelliselta. Hyvä asia oli myös se, että
sain etsiä omatoimisesti eri työtehtäviä ison organisaation sisällä. Kuormitusta
pystyi näin säätelemään itse, kertoo Satu.

Sadun työkokeilu SAMK:ssa kesti noin puoli vuotta. Koronan takia suurin osa opetuksesta tapahtui etänä, minkä myötä etäopetus sekä siihen tarvittavat tietotekniset välineet ja ohjelmat tulivat Sadulle tutuiksi.

Kuntoutussuunnitelmassa työllistymisen tavoitteet oli asetettu selkeästi ja työkokeilun ajan Satu pohti aktiivisesti vaihtoehtoja työllistymiseen liittyen.

- Verve oli hyvänä tukena työkokeilun aikana ja ohjaajilta sain aina apua sitä tarvitessa. Ohjaajani Satu Timosen kanssa käydyt keskustelut selkiyttivät omaa ajattelua ja intressejä sekä mitä vaihtoehtoja ja reittejä oli tarjolla. Myös opintojen rahoittamiseen liittyviä vaihtoehtoja kartoitettiin yhdessä, ynnää Satu kokemuksiaan Verven työllistymistä edistävästä ammatillisesta kuntoutuksesta (TEAK).

TEAKin työkokeilusta heräsi kiinnostus opettajan työhön

Työkokeilun aikana Sadulle syttyi kiinnostus opettajan työtä kohtaan ja SAMK:n koulutustarjonta tuli tutuksi. Satu haki opiskelemaan sekä opettajaopintoihin että kuntoutuksen ohjaajakoulutukseen, johon tuli valituksi lukuisten hakijoiden joukosta. Opinnot ovat käynnistyneet kuluneena syksynä.

- Kuntoutuksen ohjaus tuntuu ihan omalta alalta ja olen nauttinut opinnoista kovasti. Koulutus järjestetään monimuotoopintoina, missä on kiitollista joustavuus myös oman kuntoutumisen näkökulmasta. Lisäksi kuntoutusohjaajan opintoja tukee se, että on itse käynyt kuntoutumisen prosessin läpi ja on kokemusta kuntoutuksen ohjauksesta asiakkaan näkökulmasta, kertoo Satu.

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) jälkeen siirrytään yleensä töihin, opintoihin tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntoutuksen päättymisen jälkeen Verven työhönvalmentajat eli ammatilliset kuntoutusohjaajat laativat kuntoutuspalautteen, joka lähetetään kuntoutujalle ja Kelaan, sekä tarpeen mukaan muille sovituille tahoille.  

Työeläkeyhtiön tuki mahdollisti keskittymisen opiskeluun

Sadun ammatillinen kuntoutus jatkuu Vervessä edelleen seurantakäynnein, joissa seurataan missä vaiheessa työllistymisessä mennään ja ovatko omat tavoitteet täyttyneet odotetusti.

- Satu osallistui Verven työhönvalmennuksen ensimmäiseen seurantakäyntiin elokuussa 2021. Oli hienoa kuulla, että Verven TEAK-kuntoutuspalaute oli ollut myötävaikuttamassa siihen, että Keva myönsi Sadulle uuteen ammattiin kouluttautumisen ammatillisena kuntoutuksena. Satu saa koko opiskeluajalta Kevasta kuntoutusrahaa, mikä mahdollistaa keskittymisen opiskeluun työnhaun sijaan, kertoo Sadun omaohjaaja Satu Timonen Verve Porista.

Haave opettajaopinnoista jäi kuitenkin elämään ja Satu aikoo hakea niihin uudelleen. Saadakseen lisäpisteitä pääsykokeeseen, hän suorittaa kuntoutusohjaajan opintojen rinnalla kasvatustieteiden perusopintoja yliopistossa. Tulevaisuudessa Sadun tavoitteena on tehdä opettajan työtä osa-aikaisesti ja mahdollisesti toimia kuntoutuksen ohjaajana, jossa työnkuva ei ole niin fyysinen kuin fysioterapeutin työssä.

TEAK-kuntoutus mahdollisti onnistuneen alanvaihdon

Verven ammatilliseen kuntoutukseen Satu on todella tyytyväinen. Sadun mukaan kuntoutus oli hänelle täysin oikea-aikainen, mistä seurasi myös onnistunut alanvaihto.

- Suosittelen lähtemään mukaan ammatilliseen kuntoutukseen rohkeasti. Itselle se oli silmiä avaava kokemus, enkä olisi itse osannut ajatellakaan tarjottuja vaihtoehtoja. Ammatillinen kuntoutus koskettaa hyvin erilaisia ihmisiä, koska työ on niin kuormittavaa. Vaikka alussa tuntuisi olevansa umpikujassa, kannattaa pitää mieli avoimena ja luottaa siihen, että ammattilaiset auttavat kyllä eteenpäin, toteaa Satu.

Toivotamme Sadulle onnea uudelle työuralle!

 

TEAK-kuntoutus on Kelan kustantamaa työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta, jonka työhönvalmennuksen tavoitteena on sovittaa yhteen työnhakijan osaaminen ja tavoitellun työtehtävän vaatimukset, työ- ja toimintakyky huomioiden. Lue lisää: https://www.verve.fi/palvelut/kelan-asiakkaille/kelan-palvelut/tyollistymista-edistava-ammatillinen-kuntoutus-teak.html. Tänä vuonna Verven TEAK-kuntoutus on johtanut suoraan työllistymiseen liki kolmannella jo kuntoutuksen aikana, kun taas osalla kuntoutujista jatkosuunnitelmana on kouluttautua uuteen ammattiin opintojen kautta.

Kerro kaverille