Kerro kaverille

Julkaistu 15.08.2023 kategoriassa Uutiset

Kuntoutusalalla kilpailutilanne on ollut pitkään hyvin vaativa. Verven osalta kannattavan toiminnan edellytyksiä vaikeuttaa muun muassa kustannusten kasvu suhteessa Verven toiminnan laajuuteen sekä järkevään hinnoitteluun vaikuttavat rajoitteet.

Verve Lahden lääkinnällisen kuntoutuksen yksikössä käytiin yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut viime kevään aikana. Neuvotteluissa on kartoitettu erilaisia kuntoutustoiminnan jatkamisen mahdollisuuksia sekä tarpeellisia toimenpiteitä kannattavan toiminnan jatkamisen näkökulmasta. Kevään aikana hahmoteltuja toimenpiteitä viedään käytäntöön nyt syksyn aikana.

Työnantajana Vervellä on ollut vakaa pyrkimys myönteisten vaihtoehtojen löytämiselle. Yhtenä keinona on selvitetty Verve Lahden lääkinnällisen kuntoutustoiminnan siirtämistä muulle toimijalle.

- Haemme edelleen keinoja jatkaa kuntoutustoimintaa Lahdessa. Tavoitteenamme on syyskuun aikana selvittää loppuun kaikki yksikön tulevaisuutta koskevat vaihtoehdot. Päätöstä toiminnan lakkauttamisesta ei siis ole tehty, mutta se on valitettava vaihtoehto muiden ratkaisujen joukossa, kertoo KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

Tilanteen taustalla on useita toisiinsa kytkeytyviä syitä. Lahden nykyiset toimitilat eivät mahdollista toiminnan laajentamista, mikä puolestaan olisi yksi edellytys nousseiden kustannusten kattamiselle. Samaan aikaan kuntoutusala toimii pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuen, mikä ei mahdollista palveluhintojen säätämistä nykyiseen kulutasoon. Nämä piirteet tekevät tilanteesta erityisen haastavan.

- Verven ja sen omistajatahojen taustalla olevien säätiöiden, Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpään ja Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiön, tavoitteena on toteuttaa hyvinvointia lisäävää ja yhteiskuntaa hyödyttävää kuntoutuspalvelua. Tämän vuoksi tunnistamme Lahden yksikkömme merkityksen lääkinnällisen kuntoutuksen toimijana Etelä-Suomen alueella, Hannu Ronkainen toteaa.

Toive toiminnan jatkamisen edellytyksistä on vielä olemassa, vaikka Verve ja Lahden kuntoutusyksikkö varautuvatkin jo kuntoutustoiminnan päättämiseen vuodenvaihteeseen mennessä.

Kerro kaverille