Kerro kaverille

Julkaistu 25.10.2021 kategoriassa Uutiset

Verve Hämeenlinna ja Verve Oulu ovat mukana Kelan 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa (2020–2022). Projektissa kokeillaan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömille valmennuksellista kuntoutuspalvelua (55 Plus-valmennus) ja siihen ohjautumista. Kehittämistyö vastaa suoraan Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen: ikääntyvien työttömien työllistymisen edistäminen ja työurien pidentäminen.

Kuntoutuksen kehittämisprojektin tavoitteena on

 • kehittää palvelu, joka tukee 55–64-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työelämään palaamista
 • kehittää toimintamalli, jolla kohderyhmään kuuluvat asiakkaat ohjautuvat valmennukseen toimintakyvyn arvion perusteella (lääkärinlausuntoa ei tarvita) 
 • arvioida uuden kuntoutuspalvelun soveltuvuutta kohderyhmälle ja sitä, millä tavalla kuntoutuspalvelu ja siihen ohjautuminen ylipäätään toimivat.
   

Ohjautuminen 55 Plus-valmennukseen ja valmennuksen toteutus

Uutta 55 Plus-valmennusta kokeillaan 1.9.2021–30.6.2022 Oulun ja Hämeenlinnan seudulla.

Oulun seudun PALO-hankkeen ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun ammattihenkilöt ohjaavat asiakkaat 55 Plus-valmennukseen toimintakyvyn arvioinnin perusteella.

Nämä ammattihenkilöt laativat päätössuosituksen ja tekevät yhdessä asiakkaan kanssa hakemuksen Kelaan. Kela tekee tämän jälkeen kuntoutuspäätöksen ja ohjaa asiakkaan projektissa mukana olevalle palveluntuottajalle, esimerkiksi Verve Hämeenlinnaan tai Verve Ouluun.

55 Plus-valmennus on valmennuksellinen, avointen työmarkkinoiden työpaikalla toteutettava kuntoutuspalvelu. Valmennus kestää 4–6 kuukautta.  

-    Valmennuksessa asiakas työskentelee maksimissaan 100 päivää. Verven valmentaja tukee asiakasta sekä työnantajaa työpaikalla tapahtuvan työskentelyn aikana. Työskentelyn lisäksi asiakkaan valmennukseen kuuluu 15 tapaamista työpaikalla tai muussa sovitussa paikassa yhdessä Verven valmentajan kanssa, kertoo Verve Oulun kuntoutuspäällikkö Anu Peltola.

Valmennuksessa korostuvat IPS-mallin periaatteet (”sijoita ja valmenna” -ajattelu) ja työnantajan kanssa tehtävä yhteistyö.

-    Vervellä on vahva ammatillisen kuntoutuksen osaaminen ja kokemusta työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työhönvalmennuksen kokeneet ammattilaisemme tuntevat Hämeenlinnan ja Oulun seudun työllisyystilanteen ja meillä on vakiintuneita yhteistyö- ja kumppanuussuhteita hyödynnettäväksi asiakkaiden valmennussuhteissa, kertovat Verve Hämeenlinnan palvelupäällikkö Minna Räisänen-Ojapalo ja Verve Oulun kuntoutuspäällikkö Anu Peltola.

55 Plus -valmennukseen tuleva asiakas on 55–64-vuotias pitkäaikaistyötön,

 • joka haluaa päästä työhön
 • jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt
 • jolla on kuntoutuksellisen tuen tarve
 • jolle työpaikan löytyminen ja työhön siirtyminen on realistista
 • jonka elämäntilanne mahdollistaa kuntoutukseen osallistumisen ja työllistymisen.
   

Kerro kaverille

Ota yhteyttä