Kerro kaverille

Julkaistu 27.03.2019 kategoriassa Uutiset

Verve, Neuroliitto ja Parkinsonliitto yhdistävät voimansa: Turun keskustassa avaava Neuropiste Oy tähtää valtakunnallisille avokuntoutusmarkkinoille.

Olemme sopineet Neuroliiton ja Parkinsonliiton kanssa merkittävän yhteistyön aloittamisesta. Tulemme osaomistajaksi Neuroliiton ja Parkinsonliiton perustamaan Neuropiste Oy:hyn, joka tarjoaa neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneita avoterapiapalveluita. Ainutlaatuisella kahden valtakunnallisen potilasjärjestön ja yksityisen, kotimaisessa omistuksessa olevan kuntoutuksen moniosaajan yhteistyöllä vastaamme muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin. 

Neuropiste tarjoaa Turussa neurologiseen kuntoutukseen erikoistunutta fysioterapiaa, joka sisältää lantionpohjaterapian, lymfaterapian, toimintakykyarvion, henkilökohtaisen NeuroTrainer-valmennuksen, kotikuntoutuspalvelut sekä etäkuntoutuksen. Palveluihin kuuluu myös toimintaterapia, puheterapia sekä ryhmäterapiat. Neuropisteen palvelut on tarkoitettu neurologista sairautta sairastaville aikuisille, kuten esimerkiksi MS-tautia tai Parkinsonin tautia sairastaville tai aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman jälkeen kuntoutusta tarvitseville henkilöille.  

– Verven kanssa neuvottelut osakkuudesta aloitettiin noin vuosi sitten. On erittäin hienoa, että olemme saaneet mukaan kuntoutustoimialan tunnetun kotimaisen osaajan, joka on viime vuosina kasvattanut toimintaansa voimakkaasti ja haluaa kasvun ohella panostaa myös kuntoutuksen laatuun, Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva toteaa.  

– Yhteistyö Neuroliiton ja Parkinsonliiton kanssa mahdollistaa neurologisen avokuntoutuksen uudenlaisen kehittämisen. Yhteisessä yrityksessä pystymme yhdistämään Verven ja potilasjärjestöjen osaamisen ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Verven Turun avokuntoutusyksikkö työntekijöineen siirtyy Neuropiste Oy:lle. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa myöhemmin valtakunnalliseksi, Verven toimitusjohtaja Hannu Ronkainen kertoo. 

 

Turun Neuropisteelle toimitilat Lounatuulet Yhteisötalosta 

Neuropiste Turulle remontoidaan toimitilat Yhteisötalo Lounatuuleen. Ne ovat kooltaan 225 neliötä ja niissä on kolme yksilöterapiahuonetta ja kaksi ryhmätilaa. Lisäksi Neuropiste saa käyttää Lounatuulet Yhteisötalon yhteisiä tiloja, mm. odotustilaa ja henkilökunnan sosiaalitiloja. Tilat ovat esteettömät. Toimitilat avataan remontin valmistuttua keväällä, kun Turun kaupungin ja Aluehallintoviraston lupaprosessi on saatu päätökseen.  

Alkuvaiheessa Neuropiste työllistää kaksi osa-aikaista fysioterapeuttia, toimintaterapeutin sekä puheterapeutin. Turun Neuropisteen toimintaa aiotaan laajentaa kysynnän kasvaessa muun muassa neuropsykologiseen kuntoutukseen sekä neurologin vastaanottopalveluihin.  


Toimintaympäristön muutokset vaativat uusia toimintamalleja

Yhteisen yrityksen perustamisen taustalla ovat neurologiseen kuntoutukseen liittyvät toimintaympäristön haasteet, jotka avaavat myös uusia toimintamahdollisuuksia. Omistajien suunnitelmissa onkin laajentaa Neuropisteen toimintaa muille paikkakunnille.

– Muutos on pysyvää, ja järjestöjen on kyettävä reagoimaan siihen uudenlaisin keinoin. Nyt yhdistetään liittojen ja yksityissektorin vahva osaaminen kuntoutuspalveluiden tuottajana.  Erikoisosaamisemme ja kokemuksemme tuovat meille selkeää kilpailuetua muihin palveluntuottajiin verrattuna. Näin pyrimme turvaamaan laadukkaan neurologisen kuntoutuksen säilymisen, samalla kun kehitämme uusia palveluja, toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva Neuroliitosta toteaa.  

– Kuntoutuksesta puhuttaessa ei voi liikaa painottaa laatua, joka perustuu sairauksien erityispiirteiden syvälliseen tuntemiseen. Neuropisteen toimintaan panostamalla varmistamme, että vuosien työmme liikehäiriösairaiden kuntoutuksen kehittäjänä jatkuu toimintaympäristön muuttumisesta huolimatta, Parkinsonliiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila sanoo.   
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva, Neuropiste Oy ja Neuroliitto ry
040 078 9743 tai helena.ylikylaleiva@neuroliitto.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Mattila, Parkinsonliitto ry
040 512 2352 tai hanna.mattila@parkinson.fi

Toimitusjohtaja Hannu Ronkainen, KK-Verve Oy
050 559 4797 tai hannu.ronkainen@verve.fi  

Neuropisteen nettisivut www.neuropiste.fi 


Neuroliitto ry on valtakunnallinen järjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Liitto edistää sairastaville tärkeitä asioita yhteiskunnassa. Liitto myös tuottaa palveluita, mm. kuntoutusta, asumispalveluita ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Neuroliiton vanhin palveluyksikkö, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, on perustettu 1988. Liitolla on 25 jäsenyhdistystä. Neuroliitto on perustettu vuonna 1971.  www.neuroliitto.fi 

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä parantaakseen Parkinsonin tautia, erilaisia dystonioita, Huntingtonin tautia, essentiaalista vapinaa ja harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä hyvän elämän edellytyksiä. Vuonna 1984 perustettu liitto tarjoaa mm. sopeutumisvalmennusta, kuntoutusta ja neuvontapalveluja. Liitolla on 22 jäsenyhdistystä ja lähes 100 kerhoa. www.parkinson.fi 

KK-Verve Oy tuottaa valtakunnallisesti ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita Verve-nimellä. Verve on täysin kotimainen yritys, jonka omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Säätiöiden tarkoituksen mukaisesti yrityksen tulos jää yritykseen ja sillä kehitetään kuntoutustoimintaa. 
 

Kerro kaverille